MILJØKRIMINALITET: Med et obligatorisk register kan bli lettere å spore opp eiere av båtvrak langs kysten. Foto: Kambo Marina/Seilmagasinet.
MILJØKRIMINALITET: Med et obligatorisk register kan bli lettere å spore opp eiere av båtvrak langs kysten. Foto: Kambo Marina/Seilmagasinet.

Obligatorisk småbåtregister snart på regjeringens bord

Skal det innføres obligatorisk småbåtregister i Norge? Ikke mindre enn tre departementer skal nå samarbeide om å finne svar på behovet.

Publisert Sist oppdatert

Spørsmålet om et obligatorisk båtregister i Norge er etter mange års diskusjon i diverse båtfaglige fora endelig bragt opp på et politisk nivå. I en melding fra regjeringen sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) at han ser flere organisasjoner ønsker et obligatorisk småbåtregister.

Sikkerhet, miljø, kriminalitet

– Det kan være gode grunner for å innføre det av hensyn til sjøsikkerhet og kriminalitetsbekjempelse. Forlatte fritidsbåter kan også være et miljøproblem, sier Bjørnar Skjæran. Han får følge av flere regjeringsmedlemmer.

TRE DEPARTEMENTER tar nå tak i spørsmålet om behov for obligatorisk båtregister i Norge. Foto: Båtmagasinet.
TRE DEPARTEMENTER tar nå tak i spørsmålet om behov for obligatorisk båtregister i Norge. Foto: Båtmagasinet.

– Det er på høy tid å ta tak i det store forurensningsproblemet gamle småbåter utgjør. Et obligatorisk småbåtregister vil gjøre at båter kan spores tilbake til sine eiere, og dermed bidra til å redusere omfanget av forlatte og dumpede småbåter. Dette vil derfor være et godt tiltak for å redusere forsøpling og forurensning, og er i tråd med forurenser betaler-prinsippet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i regjeringens melding.

Tre departementer

Arbeidet starter nå og vil være et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Båtmagasinet har i flere år drøftet spørsmål om behov for et obligatorisk båtregister. Utredningen av spørsmålet om er som kjent ønsket også fra forsikringsselskap, politi og ikke minst redningsselskapet. Kanskje kan et slikt register på sikt også gjøre det enklere for Sjøfartsdirektoratet som er i full gang med å katalogføre alle båter i Norge som går over 50 knop? Båtens ytelser bør komme frem i «vognkortet» i et sentralt register.

– Vi skal vurdere effektene og den eventuelle innretningen av et slikt obligatorisk register og deretter konkludere, sier Skjæran.

Neste diskusjon blir da om det er Sjøfartsdirektoratet eller Redningsselskapet som skal forvalte den nye informasjonen?