Millioner til båtprodusenter

Fritidsbåtprodusentene på Sørlandet kan glede seg til økonomisk og faglig støtte fra Staten.

Publisert

Det er Nærings - og handelsdepartemenet som over flere år vil bidra med faglig og finansiell støtte over flere år til fritidsbåtklyngen i Agder (Les mer om klynger). Denne støtten er en del av det såkalte Arena-programmet, som er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Programmet har som mål å øke verdiskapningen i regionale nærområder, og fritidsbåtklyngen er plukket ut som ett av tre prosjekter.

Vellykket program

– Fritidsbåtklyngen representerer et miljø jeg ser fram til å følge videre, sier næringsminister Sylvia Brustad. Hun legger til at hun har tro på at dette er en klynge som gjennom samarbeid vil kunne bidra til ytterligere næringsutvikling og økt verdiskapning.

– Vi har allerede eksempler fra andre deler av landet på at programmet lykkes, sier Brustad.

Stor omsetning

Prosjekter som kommer under ordningen kan finansieres med inntil 50 prosent av prosjektets kostnader for prosjektperioden. Fritidsbåtklyngen i fylket består av 118 båtprodusenter med til sammen 620 ansatte og en samlet omsetning på 1,2 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS