Marell M12

TRØBBEL: Fra de første av politiets nye båter ble levert i fjor og frem til i dag, har problemene vært mange.

Mye trøbbel med politiets prestisjebåter

I en omfattende reportasje i Politiforum avdekkes det en rekke problemer med politiets nye M12 RIBer som har hatt sin første sesong i tjeneste. Nå varsles det oppvaskmøte. Ifølge Politiforum har det for noen politidistrikt vært mer trøbbel enn nytteverdi å få tildelt nye båter.

Publisert Sist oppdatert

Det har gått tre-kvart år siden politiet mottok de første splitter nye og moderne politibåtene av typen Marell M12 RIB. Den første båten ble levert i september 2022 til Agder politidistrikt, og før båtsesongen var i gang i år skulle totalt fem slik båter være levert til politiet. Båtene er bygd av svenske Marell og er et ledd i standardiseringen av politiets sjømateriell.

Etter en sesong er imidlertid erfaringen at det har vært en rekke driftsutfordringer med båtene. Ifølge Politiforum har alle båtene som er tatt i bruk hatt behov for reparasjoner og utbedringer av feil. Det har ført til stor frustrasjon. Blant problemene som er rapportert inn, er elektronikk som går i svart, batteriproblemer, strømproblemer og motorhavari – i tillegg til lekkasjer og septikproblemer. Mannskapene har også vært plaget med at båtene er for varme når solen steker, og kondensproblemer om vinteren.

- Det har vært stor frustrasjon knyttet til båten, da vi har gått glipp av oppdrag og arrangementer som vi gjerne skulle vært på. I tillegg fikk det betydning for sjøberedskap og forebyggende arbeid på sjø, utaler fagleder for sjøtjenesten i Vest politidistrikt Magne Johnsholmen til Politiforum.

HAVARERTE: Båtmotoren tok inn vann og havarerte. I bøttene er det olje fra motoren med sjøvann. Til slutt måtte motoren skiftes. Foto: Sjøtjenesten Vest politidistrikt
HAVARERTE: Båtmotoren tok inn vann og havarerte. I bøttene er det olje fra motoren med sjøvann. Til slutt måtte motoren skiftes.

Da det ble kjent at den svenske båtprodusenten Marell hadde fått kontrakten på bygging av fem nye båter for rundt et år siden, ble det også kjent at båtprogrammet omfatter totalt ni båter med en budsjettramme på 70 millioner kroner.

Som en følge av de omfattende feilene som har oppstått, skal båtprodusenten, representanter fra politidistriktene og Politiets fellestjenester (PFT) møtes i august for en gjennomgang.