MOT VINDMØLLER: Kongelig Norsk Båtforbund.
MOT VINDMØLLER: Kongelig Norsk Båtforbund.

KNBF sier nei til vindkraft på land

Kongelig Norsk Båtforbund har vedtatt en resolusjon mot vindkraft på land.

Publisert Sist oppdatert

Resolusjonen til Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ble enstemmig vedtatt i juni i år. KNBF mener at vindkraf i de planlagte arealene vil ha svært negative konsekvenser for båtferdsel, friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift

nettsiden til forbundet skriver de at deres 380 medlemsforeninger kysten rundt ser med uro på forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til en nasjonal ramme for vindkraft på land. I alt er det pekt ut 13 særlig aktuelle utbyggingsområder, etter at NVE analyserte i alt 43 områder med mulighet for vindkraft.

Unike områder

Disse 13 områdene skal ifølge NVE være best egnet for vindkraft når en har hensyntatt vindressurser, nett og natur- og miljø.

KNBF skriver på deres nettside at vindkraft i de planlagte arealene vil gi hva de beskriver som svært negative konsekvenser for båtferdsel, friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift. Forbundet mener at dette er områder som i dag er unike nettopp fordi de er preget av uberørt natur og villmark.

Navigasjon

KNBF er videre bekymret for hvilke innvirkning vindkraftanleggene vil få for

navigasjonssikkerheten.

– Høyintensitets lysmerking av anleggene øker risikoen for navigasjonsfeil i kuperte utbyggingsområder. Vi er kjent med at Luftfartstilsynet krever betydelig sterkere lysmerking enn dagens lyssetting. Også felleseuropeiske harmoneringskrav med høyere lysmarkeringskrav, vil kunne fases inn i Norge og medføre betraktelig mer sjenanse og forverret lysforurensning på bakke/sjø-nivå, skriver KNBF. De påpeker samtidig at KNBF ikke er kjent med hvilke risikoanalyser NVE har gjennomført for navigasjonssikkerheten i de 13 områdene.

Se kart fra NVE - Nasjonal ramme for vindkraft (ekstern lenke)