FORSINKET: Ferdigstillelse av Dampskipsbrygga i Grimstad blir forsinket på grunn av kostbare råteskader. Neste år kan båtfolket glede seg til å besøke den fine sørlandsbyen igjen. Foto: Frank Johannessen, Agderposten.

Råteskader forsinker ny gjestehavn i Grimstad

Plutselig stoppet restaureringen av Dampskipsbrygga i Grimstad opp. Under arbeidet ble det avdekket store råteskader. Nå må politikerne finne mer penger for å få gjesteplassene klare til neste båtsesong.

Publisert Sist oppdatert

Det omfattende restaureringsarbeidet av Dampskipsbrygga i Grimstad ble satt i gang i februar i år for å tilby båtturistene en ny og forbedret gjestehavn til sommersesongen i år. Slik ble det ikke. Utfordringene under vann har vært større enn som så. Nå er neste båtsesong målet.

«Ikke uventet»

Prosjektleder Kaja Austeid Taraldsen i Grimstad kommune sier til Båtmagasinet at det ikke var uventet at råteskadene på den gamle Dampskipbrygga var omfattende.

 -Det kunne vi ikke forutsi før arbeidet startet, men nå har vi oversikten og ber kommunestyret bevilge mer penger til ferdigstillelse, sier hun. Hele prosjektet ble satt på pause i mai i år for å få mest mulig fakta om tilstanden. Nå håper administrasjonen på politisk vilje til å bevilge mer penger, slik at arbeidet kan videreføres så fort som mulig.

MELLOMLØSNING: Drømmen hadde vært å skifte hele brygga, men med dagens økonomi går kommunedirektøren inn for en mellomløsning, restaurering av den gamle brygga. Foto: Frank Johannessen, Agderposten.

Trenger ytterligere 3,5 millioner

I skrivende sund er arbeidet estimert til totalt 17 millioner kroner, 3,5 millioner kroner mer enn først budsjettert, men det betyr videreføring av det påbegynte prosjektet. Hadde kommunen ubegrenset med midler ville nok kommunedirektøren drømme om en skjult og helt ny konstruksjon til 40 millioner kroner, men med dagens realisme går han inn for den nest beste løsningen, å spe på med ytterligere noen millioner for å restaurere videre på den gamle bryggen.

Målet er neste sommer

Det var i februar i år arbeidet med å rive av servicebygget - og få avdekket råteskader på trepælene - startet. Med de betydelige skadene på undervannskonstruksjonen som kom for dagen, brast håpet om en ny og forbedret gjestehavn til årets sommersesong. Grimstad løste floken så godt som det lot seg gjøre med provisoriske gjesteplasser. Nå er målet at byens politikere altså bevilger mer penger, slik at anlegget kan stå ferdig til neste båtsesong, da også med nytt servicebygg og 110 gode gjesteplasser.

OMFATTENDE: Grimstad kommune har gått grundig til verks under restaureringen av den gamle Dampskipsbrygga. Foto: Frank Johannessen, Agderposten.