Gratis nostalgiske sjøkart

Bunkevis av gamle sjøkart tilbake til 1700-tallet kan nå lastes ned gratis.

Publisert

Totalt, med sjø og land, er det om lag 8000 kart som legges ut for fri nedlasting fra Kartverket. Og det kommer flere. Og det kommer flere. Kartverket sitter ifølge Aftenposten på så mange som cirka 10.000 kart, og fortsetter jobben med å scanne denne gamle kulturskatten. Flere av kartene er dekorative og rikt utsmykket. Det ligger mye arbeid i de gamle kartene, med kunstferdige kartusjer, kompassruser, karttegn og symboler. En kartusj er et dekorativt element som rammer inn tittel, initialer, monogram eller annen informasjon om kartet. En kompassrose er en del av kartet som brukes til å stake ut de ulike himmelretningene, og spesielt geografisk nord. Kart har ikke alltid hatt en nord-sør-orientering, og det har vært nødvendig med noe som angir retningen. Et kart er sammensatt av symboler som til sammen skal utgjøre en forminsket avbildning av landskapet. Karttegnet er et allment akseptert kjennetegn som skal hjelpe oss til å forstå hva vi kan vente å finne ute i terrenget.

Kartene kan lastes ned fra Kartverkets nettsider.

Powered by Labrador CMS