Økning i båttyverier:

AVSLØRT: Denne bilen med stjålne, norske båtmotorer ble stoppet i Tyskland. Motortyverier er fortsatt et problem, men vel halvparten av av de innmeldte tyveriene i 2022 gjelder annet utstyr, tilbehør og løsøre.

Tyver har stjålet fra 150 000 båter i Norge

Det var færre innmeldte båtskader i fjor, men forsikringstallene viser at tyveriene økte med nesten 10 prosent.

I en undersøkelse Norstat har gjort for forsikringsselskapet Frende sier 15 prosent av båteierne at de har hatt tyveri av eller fra båten sin.

– Tyvene vet at det er enorme verdier de kan få tak i. Mange sikrer tingene dårlig og det utnytter tyvene de neste ukene, sier Frendes fagsjef på båt, Edmond Wold Gaulen i en pressemelding.

Norboat anslår at det nesten er en million fritidsbåter her til lands. Skadetallene fra Finans Norge for 2022 viser at tyveriene totalt kostet norske forsikringsselskaper 70 millioner kroner.

– Det er en økning på hele 27 prosent fra året før. Snittkostnaden for båttyverier i fjor var drøyt 57 500 kroner. Mange mister store verdier. Jeg håper folk tar grep i år så tyvene får det vanskeligere, sier Wold Gaulen.

Skader for 600 milliuoner i 2022

Totalt ble det meldt inn skader på norske båtforsikringer for nesten 600 millioner kroner i 2022. Den største skadeposten var havarier, som kostet drøyt 340 millioner kroner.

ENKELT: Selv ikke de mest solide hengelåsene stanser proffene, men slike enkle tiltak hindrer tilfeldige tyverier av båt og motor.

– Mange har dyrt utstyr liggende litt for synlig eller lett tilgjengelig. Det er dette som er enklest å stjele og det er også det som oftest ryker. Heldigvis er denne typen tyverier også den enkleste å unngå. Første bud er å ikke ha verdisaker liggende løst i båten. Selv om du bare forlater havna en liten tur, er det ikke lurt å la verdisaker ligge og slenge. Ta verdisakene med deg, lås dem inne eller lås dem fast, sier Edmond Wold Gaulen.

– Når du skal hjem for dagen er det lurt å ta med små påhengsmotorer og bensintank. Større motorer låser du med spesiallås. Ett tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst. legger han til.

Hvis du kan, er det lurt å ta av rattet. Frende anbefaler også å installere sporingsutstyr. En alarm med skikkelig sirene, vil også kunne skremme tyvene.

Mange forsikringsselskaper gir rabatt om båten ligger i en havn som har organisert vakthold og både politiet og Frende anbefaler at du tar bilder av båten. Det vil gjøre det lettere for politiet å etterlyse båten.

Tolv tips mot tyverier

 • Bruk båthavner som har etablert vakthold
 • Foreta selv hyppig tilsyn med båten
 • Ta med deg verdisaker når båten forlates
 • Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten
 • Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger
 • Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk
 • Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag
 • Fjern løs bensintank, eller lås denne inn
 • Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri
 • Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd
 • Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap
 • Sørg for å ta bilder av båten

(Kilde: Finans Norge)