Kellox, imporør av Honda og Tohasu er solgt til Erling Sandes eierselskap
Kellox, imporør av Honda og Tohasu er solgt til Erling Sandes eierselskap

Honda-Kellox solgt til Suzuki-importøren

De to importørene av Suzuki og Honda/Tohatsu i Norge får samme eier. Erling Sande-eieren Peak Invest AS kunngjorde nylig kjøp av AS Kellox.

Det er en i en tid vært kjent i bransjen at Honda-importøren Kellox har vært åpne for oppkjøp. Denne prosessen er nå bragt til ende ved at Park Invest AS, et Drammen-basert selskap med Svein Helling jr. som eier, har inngått avtale om kjøp. Park Invest AS er som kjent eier av Erling Sande AS som er importør av både motorsykler og utenbordsmotorer fra Suzuki i Norge. For båtbransjen betyr oppkjøpet at Suzuki og Honda utenbordsmotorer får samme eier i Norge.

Lang Kellox-histore

-Med et brennende engasjement for alt som beveger seg på to og tre hjul eller med propell bak, har vi skapt historie, skriver Kellox i et informasjonsbrev til sine forhandlere. Tempodia AS har som eier av Kellox vært aktive i arbeidet med å utvikle AS Kellox sine produkter som gode og anerkjente merkevarer siden starten i 1950.

Sikrer langsiktighet

-Gjennom oppkjøp av AS Kellox vil Peak Invest AS få økt diversifisering innenfor forretningsområdet. Aktivt eierskap i kombinasjon med langsiktighet gir en trygg plattform for videre drift og utvikling, sier Svein Helling jr. i Peak Invest til Båtmagasinet. Han har vært aktiv eier av Erling Sande de siste 20 årene. Nå ser han frem til å bli bedre kjent med Kellox og mannskapet der. Han legger til at han er ydmyk for at familien Hox har tillit til ham og at hans virksomhet kan bidra til videreutvikling av selskapet.

Fortsetter som egne selskaper

-Vi har noen tanker om fremtiden, uten at jeg kan si så mye om det idag, sier Svein Helling jr. Blant annet har vi noen felles forhandlere og det er naturlig å se på muligheten for synergier, sier han. Erling Sande AS og AS Kellox fortsetter som egne enheter, men i praksis betyr oppkjøpet at Suzuki utenbordsmotorer, Holda og Tohatsu har samme eier i Norge.

Oppkjøpet er et nytt eksempel på at markedet er i ferd med å posisjonere seg med større og sterkere enheter. Etter hva Båtmagasinet erfarer har ikke Konkurransetilsynet innvendinger mot oppkjøpet.