MINDRE AVFALL: En rekke av Merurys avdelinger har nå kuttet ut levering av avfall til deponier. Blant disse er en fabrikk som produserer komponenter til konsernets el-motorer.

Grønnere Mercury-avdelinger

Ytterligere fem av Mercury Marines avdelinger har nå fått sertifisert at virksomheten skjer uten at det blir levert avfall til avfallsdeponier.

Den såkalte Green Masters-betegnelsen viser at anleggenes rutiner for å redusere, gjenbruke og resirkulere alle typer materialer er i tråd med en amerikansk standard for avfallsfri virksomhet.

I første omgang gjelder sertifiseringen fire distribusjonssentre som drives av et datterselskap i USA pluss distribusjonssenteret ved Mercurys hovedkvarter i Fond du Lac, Wisconsin.

Tidligere har to anlegg i USA og ett i Belgia fått denne betegnelsen, i tillegg til en Florida-fabrikk som produserer elektriske deler og plastkomponenter til konsernets elektriske påhengsmotorer.

Mercury varsler at nullavfall-stategien vil videreføres for stadig flere anlegg innen det store motorkonsernet.