KUN NED TIL 30 METER: Med det nye regelverket som foreslås av Forsvarsdepartementet skal det bli lov å lagre bunndata ned til 30 meter. Lagrer du mer risikerer du straffeforfølgelse.
KUN NED TIL 30 METER: Med det nye regelverket som foreslås av Forsvarsdepartementet skal det bli lov å lagre bunndata ned til 30 meter. Lagrer du mer risikerer du straffeforfølgelse.

Ønsker nye forskrifter, men du risikerer fortsatt fengsel ved feil bruk av ekkolodd

Forsvarsdepartementet vil myke opp regelverket for lagring av bunndata på kartplotteren, men ikke mer enn ned til 30 meter.

Publisert Sist oppdatert

Slik reglene har vært til nå har det vært kriminelt å lagre dybdedata på ekkoloddet. Nå vil Forsvarsdepartementet endre lovverket, og har sendt ut en høring om endring av forskrift om «opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold». Høringsfristen gikk ut i mandag denne uken, og det er positive tilbakemeldinger til å avgradere dybdedata ned til 30 meter, men flere mener at det ikke er nok. Det vil fortsatt være en strafferamme på ett års fengsel hvis data lagres på kartplotteren eller ekkoloddet hvis det er dypere enn 30 meter, forutsatt at bunndata er tettere enn 50 x 50 meter. Det vil si at en fritidsbåt som går på kryss og tvers med ikke så altfor moderne ekkolodd fortsatt er kriminelle, sett opp mot lovteksten.

Les hele høringsnotatet fra Forsvarsdepartementet (ekstern lenke til PDF)

Kriminaliserer foresatte

En av dem som har sendt et høringssvar er Ruben Fedøy.

– Mine barn på 10, 14 og 16 år eier en båt på 14 fot med 9,9 hestekrefter som brukes til fritidsfiske. Vi har montert en Garmin Striker Plus 4 som lagrer bunndata etter hvert som båten kjører. Slik jeg forstår det er data som lagres gradert informasjon. Jeg regner med at jeg som foresatt er ansvarlig for hvordan mine barn håndterer disse dataene, og ser ikke hvordan jeg skal håndtere dette på en god måte. Resultate er vel da at jeg må demontere ekkoloddet og montere mer gammeldags utstyr, skriver Ruben Fedøy i høringssvaret, der han også har lagt med bilde av båten og ekkoloddet.

– Jeg vil på det sterkeste anbefale at man ser på forskriften på nytt og finner løsninger som ikke innebærer at størsteparten av fritids- og yrkesfiskere blir satt mange år tilbake i tid utstyrsmessig, avslutter Fedøy.

Følger ikke dagens teknologi

Også NTNU har svart på høringen, og trekker blant annet fram fritidsbåter og utstyr som har hatt en enorm utvikling de siste årene.

­– Samtlige større utstyrsleverandører, som eksempelvis Garmin, Raymarine og Simrad, har nå systemer for generering av topografiske databaser. Felles for de akustiske systemene er at de er høyfrekvente, noe som bidrar til lavere pris og kompakt installasjon. Rekkevidden er derfor ikke veldig stor, men det vil være mulig å generere bunnkart ned mot cirka 100 meter dybde og med oppløsning som svært mye bedre enn det som i forskriften betraktes som konfidensielle data, skriver Norvald Kjerstad i høringssvaret.

Kjerstad er fagansvarlig i navigasjon og undervannssystemer i NTNU. Kjerstad skriver videre at konsekvensen av forskriften slik den fremstår i forslaget innebærer en kriminalisering av alle som benytter seg av moderne utstyr, om det er fritidsbåter, cruise- og ekspedisjonsfartøy eller fiskeflåten.

–Skulle forskriften mot formodning vedtas må i hvert fall dybdebegrensningen forandres fra 30 meter til minst 200 meters dybde. Det burde også fremgå tydelig informasjon om skjermingsverdige områder hvor oppløsning på mindre enn 25 x 25 meter ikke kunne være fritt tilgjengelig, og hvor «uautorisert» datainnsamling ikke skal finne sted, avslutter Kjerstad.

Les hele høringssvaret fra NTNU (ekstern lenke til PDF)

Nyttig for sportsfiskere

Irvin Kilde har svart på høringen som privatperson og sportsfisker. Også han trekker fram at nesten alle ekkolodd som selges i dag har mulighet til å gjøre opptak, og med det forbedre sjøkart.

– Slike data har typisk bedre oppløsning enn 25x25m, og avhengig av ekkoloddsvinger kan dette gjøres ned til minst 800 meters dyp, skriver Kilde. Han påpeker at dette tilfører en ny dimensjon og forståelse av undervannstopografi. Og at dette igjen blir en stor oppgradering sammenlignet med eksisterende offentlige sjøkart.

– I alt pågår dette allerede i stor stil, og det virker uforholdsmessig å skulle begrense en givende hobby i så stor grad. Det virker også noe uforståelig hvordan forslaget skal implementeres opp mot produsenter og forhandlere av ekkolodd, som allerede har disse mulighetene for å lage egne kart som en sentral funksjon, skriver Kilde. Han mener derfor at forskriften ikke bør vedtas slik den står i dag.

– Det må kunne finnes andre løsninger for å ivareta maritim og militær sikkerhet, uten å legge et generelt beslag på havbunnsområder og forby opptak av ekkoloddfiler for sammenstilling av egne kart til sportsfiskebruk.