MIRAKELSTOFF: Jan Helgesen solgte bra at Shipfix inntill salget ble stoppet. I 2018 kan det være tilbake på markedet i ny form.
TEST: Testbåten med Shipfix fotografert i høst. På styrbord side har bunnstoffet innblandet Shipfix.
PRIKKER: Shipfix blandet seg ikke skikkelig inn i bunnstoffet, men klumpet seg sammen etter påføring.

Utvikler nytt bunnstoff

Shipfix er trukket fra markedet, men virkestoffet skal returnere i et nytt produkt.

Publisert Sist oppdatert

Teknologien som har ledet til den anti-gro-effekten i Shipfix videreføres i et nytt produkt som vil komme på markedet i 2018. 

Jan Helgesen fra Bodø fikk stor oppmerksomhet i fjor da han frontet Shipfix, et tilsetningsmiddel som han hevdet økte bunnstoffets egenskaper. Helgesen demonstrerte virkestoffets harmløse side ved å spise det. Uten godkjenning ble salget av Shipfix stoppet.

Kostbar godkjenning

Det er det nye selskapet JoHHag AS som skal utvikle og selge produktet.  I forbindelse med søknadsprosessen vil det i år kun bli begrenset og vitenskapelig testing finne sted.

Strenge krav fra EU gjør at det er en tung jobb for små bedrifter å komme noen vei med gode ideer. 

I Å få ett nytt middel gjennom EUs godkjenningsprosess er svært tidkrevende og kostbart. Det er bare større kjemiske bedrifter som har midler for å få til det. Prosessen gjør det komplisert for små aktører.

EU-direktivet (Biocid-direktivet) krever godkjenning av alt som motvirker groe uten at dette nødvendigvis er giftig. Dersom et produkt har en preventiv effekt, så skreves det særskilt søknad.  

– Selv om vi hadde fått det godkjent, så ville vi ikke fått det lovlig i salg så lenge det blir innblandet i en annet bunnstoff, forteller Jan Willy Hagen i selskapet Johhag. Johhag er selskapet som nå skal ta Shipfix videre, og skal samarbeide med en erfaren malingsprodusent. 

Dokumentert testing

– Vi holder nå med å utvikle et nytt produkt. Før dette kan selges kommersielt må vi utføre dokumentert teting samt at en godkjenning må foreligge. Denne prosessen er vi nå i gang med, forklarer Jan Willy Hagen.

Testet i 2016

Vi delte skroget og blandet inn Shipfix i bunnstoffet 034 fra Seajet. Vi opplevde lite groe, bare litt slim, både på området med Shipfix, og området med vanlig bunnstoff. Det er dermed vanskleig å konkludere med tilsetningstoffets effekt. Vi kommer tilbake med testing straks JoHHag AS har sitt produkt klart. 

RESULTAT: Båten var lite begrodd etter en lang sesong på vannet. Det er vanskelig å trekke konklusjon. Forskjellen hvor det var brukt Seajet 034 med innblandet shipfix og områder uten var minimale.