Båtforening klager til Sivilombudsmannen

Killingen Båtforening risikerer å miste ca 70 båtplasser og over 100 parkeringsplasser på grunn av omregulering.

Publisert

Killingen Båtforening på øya Killingen i Oslo, har siden 2005 forsøkt å få til en dialog med Forbruker og Administrasjons- departementet (FAD) om omregulering og bruk av sydvestre del av Bygdøy i Oslo etter at HM Kongen frasa seg bruksretten som hørte til Kongsgården. Området rundt Bygdøy Sjøbad har hele tiden vært benyttet til parkering og båtopplag.  Statsbygg, som nå forvalter området, har laget planer for utnyttelse av området uten å ta med alle parter i saken, til tross for at det har vært båtbyggeri og marinadrift på Killingen siden 1912, heter det i en pressemelding fra Kongelig Norsk Båtforbund.

Hørt


Statsbyggs planer gjør at Marinaen får forverret sitt driftsgrunnlag og Båtforeningen risikerer å miste ca 70 båtplasser og over 100 parkeringsplasser/opplagsplasser (gitt at nåværende plan for området utvikles i henhold til planene).

Alt Killingen Båtforening ber om er, som største bruker av området, å bli hørt som part i saken, til tross for at de ikke er hverken grunneier eller næringsdrivende. Killingen båtforening har ca 400 medlemmer, opplyses det i pressemeldingen.

Saksøkt

Omreguleringsplanene har også resultert i at den kommersielle marinaen på Killingen har saksøkt Statsbygg og vunnet helt til Høyesterett.

Killingen Båtforening har hele tiden forsøkt å være konstruktiv og imøtekommende, men FAD svarer systematisk ikke på henvendelser i saken og unnlater å følge regelverk som er gitt for saksbehandling i Staten, påstås det i pressemeldingen fra KNBF.

På bakgrunn av Høyesteretts kjennelser, og FADs unnlatelser fra å svare på henvendelser i saken, har nå Killingen Båtforening gått lei og sendt klage til Sivilombudsmannen.
KNBF ved flere anledninger engasjert seg i saken på vegne av medlemmet. I fjor skrev KNBF brev direkte til Statsråd Åsrud og ba om et møte for å forsøke å få styrt saken inn på rett på spor.  Denne henvendelsen er heller ikke besvart, eller kommentert, hevder KNBF.

– Vi håper at Sivilombudsmannen tar tak i ukulturen i FAD og gir Statsråden beskjed om hvorfor Departementet egentlig er der; som et serviceorgan og fagmiljø, for folket, sier generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF.

Powered by Labrador CMS