BOOT 2024 åpner dørene, og det er ventet 237 000 besøkende innen dørene lukkes neste søndag.
BOOT 2024 åpner dørene, og det er ventet 237 000 besøkende innen dørene lukkes neste søndag.

Seks millioner fritidsbåter i Europa

I Europa er det seks millioner fritidsbåter, og 48 millioner mennesker deltar i bålivet, ifølge EBI.

Publisert Sist oppdatert

Boot, Düsseldorf

Det er en livskraftig båtbransje som i dag åpner dørene til verdens største båtutstilling, Boot i Düsseldorf. Fritidsbåtindustrien er en betydelig bidragsyter til den europeiske økonomien, og representerer 32 000 selskaper, hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som sysselsetter over 280 000 personer direkte, ifølge European Boating Industry (EBI). Oppdraget til EBI er å fremme og representere en bærekraftig båt- og nautisk reiselivsnæring. Da er alle relaterte sektorer, som båtbygging, utstyrsproduksjon, marinaer og tjenesteleverandører, medregnet.

Eksport

Båtbransjen består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter (97 prosent av bedriftene er SMB) og et lite antall store bedrifter (over 1 000 ansatte). Båtprodusentene består alene av 3 600 bedrifter med over 82 000 ansatte, ifølge statistikk fra ICOMIA.. Produksjonen av fritidsfartøy er svært mangfoldig og spenner fra serier til entypebåter, som bygges på bestilling.

Båtbransjen er også en svært internasjonalisert sektor. Tradisjonelt har europeiske selskaper hovedsakelig eksportert til andre land innenfor EU og til USA hvor eksportforholdet er tre til en i Europas favør. Nye markeder dukker imidlertid opp, og europeiske selskaper eksporterer i økende grad til Asia, Sør-Amerika og Russland. 

48 millioner deltakere

Med over 37 000 kilometer med indre vannveier og mer enn 70 000 km kystlinje, tilbyr Europa gode omgivelser for de 48 millioner europeiske innbyggerne som regelmessig deltar i fritidsaktiviteter på sjøen (hvorav 36 millioner er båtfolk), i tillegg til utallige antall turister. Over seks millioner båter holdes i europeiske farvann, mens 10 000 marinaer gir over en million båtplasser både i innlandet og i kystområder, ifølge EBI, som altså representerer fritidsbåtbransjen i Europa.

Verdens største messe

På Boot 2024 er det ventet i underkant av 237 000 besøkende fra over 60 land og mer enn 1500 utstillere fra 68 nasjoner som dekker 220 000 kvadratmeter fordelt på 17 haller, som gjør dette til verdens største yacht- og vannsportmesse.