Båtjuss

NY EIER fikk problemer da skrue løsnet fra girkassa på gammel motor. Har kjøperen rett til å fremme krav om pris-reduksjon? (Illustrasjonsfoto).
NY EIER fikk problemer da skrue løsnet fra girkassa på gammel motor. Har kjøperen rett til å fremme krav om pris-reduksjon? (Illustrasjonsfoto).

Motorskade på eldre bruktbåt

Jeg solgte i sommer en 1986-modell plast motorbåt. Etter 2-3 uker fikk den nye eieren visstnok problemer. Problemet var at en skrue på girkassa hadde løsnet og slått inn i motoren slik at flensen ble skeiv. Kjøperen fremmer nå krav på ca. 14 000 kr som det hadde kostet å reparere skaden. Jeg hadde hatt båten i to år uten at jeg hadde noen problemer av dette slaget. Mitt spørsmål er om jeg er ansvarlig for slike skader, og hvordan tolkes kjøpsloven når det gjelder så gamle båter.

Publisert Sist oppdatert

SVAR: Dette spørsmålet vil være regulert av kjøpsloven fra 1988, men det er i og for seg ikke av større betydning i denne saken. Med mindre du har 

1) gitt spesielle positive opplysninger med tanke på motorens tilstand, for eksempel ”nyoverhalt” eller lignende, eller….

2) kjente til, eller måtte kjenne til, at denne skruen var løs, kan jeg vanskelig se at dette skal kunne utgjøre en mangel på en båt som er 30 år gammel. 

I et slikt tilfelle kan det neppe være upåregnelig at en skrue løsner slik og kjøperen har da fått en alminnelig god båt hensett til båtens alder og tilstand. Kjøpslovens system er da at risikoen for slike hendelige skader og uhell går over på kjøperen ved overtagelsen. At kjøperen her har vært uheldig er naturligvis en annen sak, men det medfører ikke at du blir kjøpsrettslig ansvarlig.

Har du juridiske problemer i forbindelse med båtlivet?

Båtmagasinet i samarbeid med Zenit Advokater kan hjelpe deg. Advokatene Pål S. Jensen og Daniel Wikstøl tar opp juridiske problemstillinger for båtfolket og besvarer spørsmål to timer i uken. Båtmagasinet tilbyr abonnenter med båtrelaterte jusspørsmål gratis telefonkonsultasjon hver tirsdag og torsdag mellom klokken 09.00 og 10.00. Henvendelser via båtjuss.no besvares på telefon med inntil én times gratis bistand. Skriftlig svar innenfor én time kan avtales for 1.200 kroner inkl. mva. Annen juridisk bistand etter nærmere avtale. Zenits advokater treffer du på telefon 33 31 67 68.

Relevant juridisk stoff for båtfolket finner du også på www.båtjuss.no. Her kan advokatene kontaktes skriftlig og du kan få inntil én times gratis advokatbistand.