Se videointervju

AKSJON: Tolletaten gjennomførte en omfattende aksjon i pinsen i samarbeid med Kystverket

89 båter kontrollert i pinsen

Fem fartøy og et fly var i aksjon i pinsen for å kontrollere smugling med fritidsfartøy, der det ble gjennomført 89 kontroller som resulterte i forelegg på tilsammen 6700 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom pinsen var mange reisende ute med båten og krysset grensene til havs. Tolletaten og Kystvakten gjennomførte samtidig en varslet, større kontrollaksjon i Oslofjorden og langs sørlandskysten for å møte fritidstbåttrafikken.

I år deltok også overvåkningsflyet LN-KYV for å øke aksjonens operasjonsradius. Kontrollaksjonen hadde fokus på kvoteregler og regler for reparasjon av fritidstbåter i utlandet, melder Tolletaten til Båtmagasinet.

Se intervju med Jan Aage Oppedal i Tolletaten

Tolletaten var ute med fire tollkryssere på sjøen fra Mandal i sør til Halden i øst, og Kystvakten bisto ytterligere med fartøy og mannskap for å kontrollere trafikken. Under aksjonen ble det gjennomført 108 innledende samtaler. I tillegg ble det foretatt 89 kontroller om bord på båter i området.

Under aksjonen ble det gitt ut tre forelegg på til sammen kr 6700,-. Det ble også gjort kontroll av fire hundepass under aksjonen, hvorav det var mangler i to av tilfellene.

Rød og grønn sone

- Målet med aksjonen har vært å opplyse båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen og vise tilstedeværelse på sjøen. Vi har fått god støtte av Kystvakten gjennom hele aksjonen som vi er i tett samarbeid med, og kan også melde om at vi har blitt tatt godt imot av publikum, sier Nils Petter Røstad, seksjonssjef for maritim innsatsseksjon i område Oslofjord i Tolletaten.

Gjennom hele aksjonen har Tolletaten i tillegg drevet utstrakt informasjonsvirksomhet til publikum. Det har ført til 14 antall fortollinger til en verdi av kr 8344,- gjennom Kvoteappen som reisende kan benytte til å fortolle eventuelle varer over kvoten før man passerer grensen til Norge.

- På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er de samme reglene som gjelder til havs som på land. De vi har møtt på sjøen har stort sett vært flinke til å holde seg innenfor kvoten eller gjort fortollinger direkte i Kvoteappen, forteller Jan Aage Oppedal, tolloverinspektør i maritim innsatsseksjon i område Oslofjord.