Elbåt

NESTE GENERASJON: Svenske Candela har produsert 32 båter av modellen C7 siden starten. Nå fases den ut til fordel for den større modellen C8.
NESTE GENERASJON: Svenske Candela har produsert 32 båter av modellen C7 siden starten. Nå fases den ut til fordel for den større modellen C8.

Få båter, kort rekkevidde og lang ladetid

Båtbransjen rapporterer om økt interesse for elbåter. Produksjonstallene som vi har fått oppgitt fra noen av de ledende elbåtprodusenten er imidlertid beskjedne sammenlignet med konvensjonelle båter. Batterikapasitet, rekkeviddeangst og lademuligheter trekkes frem som viktige faktorer som bremser salget.

STOR LEVERANDØR: Tyske Torqeedo leverer batterier og fremdriftsløsninger til en rekke elbåtprodusenter, blant andre Greenline, Q-Yachts og Candela.
STOR LEVERANDØR: Tyske Torqeedo leverer batterier og fremdriftsløsninger til en rekke elbåtprodusenter, blant andre Greenline, Q-Yachts og Candela.

Utviklingen av elbåter i Skandinavia fra den spede begynnelsen for 12-14 år siden har båret preg av mange små aktører og mye eksperimentering. Når man ser nærmere på drivlinjene som flere av produsentene startet med i prototypefasen, har de fleste senere blitt endret. Tyske Torqeedo er trolig den leverandøren av batterisystemer og fremdriftsløsninger som har kommet lengst teknologisk og som har størst markedsandel. Nå begynner imidlertid flere andre store aktørene i båtindustrien å røre på seg, ikke minst Mercury, men fortsatt er det langt til man kan snakke om noen «elbåtindustri», i alle fall i Norden – som er en av de regionene verden som har størst konsentrasjon av fritidsbåter per innbygger. Ser man på produksjonsvolumene til en stor aktør som svenske Candela, er de fortsatt svært små sammenlignet med produsenter av konvensjonelle båter (32 produserte Candela C7 siden båten ble lansert i 2020). Greenline, som er en av pionerene i dette segmentet har kunnet tilby hybriddrift på sine båter helt siden 2010. I 2021 leverte de seks rene elbåter (E-drive) til utleieselskapet Canal Boats Telemark i Porsgrunn, og på det tidspunktet utgjorde denne leveransen 60 prosent av elbåtene som Greenline hadde produsert frem til da. Den svenske satsningen Strana oppgir at de per i dag har levert 19 båter, men at de legger opp til en årsproduksjon på 52.

FLYGENDE: Candela oppnår lang rekkevidde med moderat motoreffekt takket være hydrofoiler som får båten til å «fly».
FLYGENDE: Candela oppnår lang rekkevidde med moderat motoreffekt takket være hydrofoiler som får båten til å «fly».

Batterier en flaskehals

Som med så mange andre trendendringer i fritidsbåthistorien, der ny motorteknologi har gitt støtet til nye båtsegmenter, spiller den teknologiske utviklingen i bilindustrien en sentral rolle. Den massive utviklingen av nye elbiler de senere årene, har også gitt støtet til en storstilt utvikling av batteriteknologien, som er en av de største flaskehalsene med hensyn til utvikling av konkurransedyktige elbåter.

– Teknologien bak elbåt er gammel, og det har stort sett ikke skjedd noe nytt med elmotoren siden 1970-tallet, sier servicesjef i Greenline-forhandleren, W-Yacht Jan Fredrik Molin i Stavanger, og fortsetter;

– Derimot har det skjedd mye på batterisiden. Så det er mer snakk om en batteri-revolusjon enn en elbåt-revolusjon. I utgangspunktet så tror jeg at når markedskreftene virkelig kommer, og produksjonsvolumene øker, så vil vi se en betydelig økning i salget nye elbåter, og batteriprisene har allerede blitt vesentlig redusert i løpet av noen få år.

LADING: Lange ladetider og kort rekkevidde er fortsatt blant de største utfordringene for elbåtprodusentene.
LADING: Lange ladetider og kort rekkevidde er fortsatt blant de største utfordringene for elbåtprodusentene.

– Det er også en del utfordringer knyttet til ladeinfrastruktur, fordi det foreløpig ikke finnes noen bransjestandard. Standard ladeløsning for elbåter for øyeblikket er 16 A vanlig landstrømstilkobling, sier Molin, som også kan fortelle at det jobbes med prosjekter for utvikling av ladenettverk langs hele kysten.

– Med hensyn til muligheten for hurtiglading, så har Greenline løst dette ved å bruke en standard industrikobling, 32 A og 400 Volt slik at man lade en båt med 2x20 kWh batterier på to timer. Trolig er det denne løsningen som blir standarden for hurtiglading av elbåter, tror Molin.

Hybrid mest aktuelt

Flere av produsentene av elbåter tilbyr også fossile drivlinjer i sine båter. Danske RAND kan tilby både elektriske og bensin- eller dieseldrevne motorer på samtlige av sine eksisterende modeller. Det samme kan Greenline, som stort sett selger hybridløsninger.

– Greenline begynte veldig tidlig med hybridløsninger sammen med Torqueedo, forteller Ola André Worre som er norsk Greenline-importør.

– Vi merker stor interesse for rene elbåter i Norge, men kundene velger nesten utelukkende hybrid. Enten i form av kombinasjonen Yanmar og elektrisk motor, eller elektrisk motor i kombinasjon med strømaggregat som kan sørge for lading ved behov. Løsningen for mange er å ha aggregat som backup for å bli kvitt rekkeviddeangsten, sier Worre, som ser dette delvis i sammenheng med at det er svært kostbart å oppgradere batteribanken ut over den kapasiteten som leveres som standard.

Lite energi

MEST EFFEKT: Svenske X Shore er en av elbåtprodusentene som satser på lang rekkevidde og høy fart i kombinasjon med akseldrift.
MEST EFFEKT: Svenske X Shore er en av elbåtprodusentene som satser på lang rekkevidde og høy fart i kombinasjon med akseldrift.

En av de store utfordringene med elbåter, er batterienes egenskaper som energibærere. Derfor er nesten samtlige av elbåtene i dagens marked lette, saktegående og relativt små. Unntakene er Candela som har redusert rekkeviddeutfordringen med sitt hydrofoilsystem, og X Shore som til tross for akseldrift oppgir en marsjfart på 20 knop, rekkevidde på over 100 nautiske mil med en elmotor på 225 kW og en batteribank på 126 kWh. De øvrige båtene på markedet har typisk en batterikapasitet på mellom 30 og 60 kWh, og en rekkevidde under optimale forhold og økonomifart (som er ensbetydende med deplasementsfart på 5 til 8 knop) på 40 til 60 nautiske mil.

Et enkelt regnestykke setter rekkeviddeutfordringene i perspektiv: Mens det bare tar noen minutter å fylle 100 liter bensin eller diesel, tar det fort 10 timer eller mer å «fylle tanken» på en elbåt med 40 kWh batterikapasitet – en energimengde som teoretisk er rett i overkant av 4 liter bensin.

NORSK: Green Waves AS produserer sin modell GW 630X i aluminium i Arendal. Den første produksjonsmodellen forventes levert i vår.
NORSK: Green Waves AS produserer sin modell GW 630X i aluminium i Arendal. Den første produksjonsmodellen forventes levert i vår.

Krevende

Forutsetningen for hvordan man som elbåtbruker må forholde seg til alt fra rekkevidde til tiden det tar å «fylle tanken», er vidt forskjellig fra den man er vant til med fossildrevne båter. Elbåter er en egen verden som definerer nye bruksmønster og som krever en ny tankegang med hensyn til fart, rekkevidde, effekt og ladetider. I forbindelse med forberedelsene til denne reportasjen, gikk vi gjennom hjemmesidene til samtlige av produsentene vi har listet opp nedenfor. For en vanlig kunde som skal orientere seg som alt fra batteriladernes kapasitet til båtens teoretiske rekkevidde i viss fart, er det mange kilder til forvirring. Den overordnete konklusjonen er imidlertid at rekkevidden for elbåter fortsatt er svært kort sammenlignet med fossildrevne båter, og siden batterienes kapasitet til energilagring er så begrenset i forhold til vekt, vil elbåtenes rekkevidde være langt mer påvirket av faktorer som vind og strøm enn fossildrevne båter. Våre undersøkelser peker også på at gode muligheter for hurtiglading av elbåter ligger et stykke inn i fremtiden, og at man som hovedregel må regne med at det tar minst 10 timer å lade batteriene til full kapasitet.

Teknologifokus

APPER: Dedikerte apper inngår som en del av brukergrensesnittet på flere av elbåtene på markedet, blant annet for å overvåke lading og strømforbruk.
APPER: Dedikerte apper inngår som en del av brukergrensesnittet på flere av elbåtene på markedet, blant annet for å overvåke lading og strømforbruk.

Et fellestrekk for alle elbåtene vi har med i denne oversikten, et produsentenes tydelige fokus på teknologiske muligheter. Flere av produsentene, blant andre Q-Yachts og Strana, har hverken rorkult eller ratt i sine båter. Også den norske hybridbåten Hyrex, har valgt denne løsningen. Integrasjon av båtens systemer mot egne apper er også en tydelig trend. Appene gir oversikt over alt fra tilgjengelig batterikapasitet, strømforbruk, mulighet til å lade når strømmen er billig, samt selge strøm tilbake til nettverket, for å nevne noen av funksjonene.

Åtte elbåter

Nedenfor har vi laget en markedsoversikt over et utvalg av de mest aktuelle elbåtene på det nordiske markedet og gjort en sammenligning av noen nøkkeldata. Listen er ikke komplett siden enkelte produsenter har flere ulike varianter og modeller. Oversikten er derfor kun eksempler som viser hva dagens vanligste elbåter kan tilby med hensyn til fart og rekkevidde. I denne oversikten har vi kun fokusert på båter med innenbords elmotor-installasjoner, ikke utenbordsmotorer.

FAKTA: ÅTTE ELBÅTER

. X-Shore Candela C7 Candela C8 GreenWaves Q-Yachts Strana Greenline
ModellEelex 8000C7C8GW630XQ30E-drive 33
SkrogtypePlanendeHydrofoilHydrofoilHalvplanendeHalvplanendeHalvplanendeDeplasement
Lengde i meter8,007,708,506,309,307,009,99
Vekt i kg2600130016059001600600+batteri/motor4800
Toppfart30303015141510
Marsjfart2020-2520-258-1096-76,5
Oppgitt maks. rekkevidde i n.mil.1005050??604040
Rekkevidde ved
- toppfart, timer3,31111,534
- økonomifart, timer?2-2,52-2,515-251086
Produksjonsstart202020192019202120202019
Båter produsert totalt?321 (prototype)Ikke oppgittIkke oppgitt19Ikke oppgitt
Batterikapasitet126 kWh40 kWh44 kWh30/40 kWh60 kWh28,8 kWh40 kWh*
BatteritypeLi-ionLi-ionLi-ionLiFePo4Li-ionLi-ionLi-ion
Motoreffekt225 kW55 kW50 kW30 kW20 kW7,5 kW40 kW
Lader, kapasitet??????22 kW
Hurtiglading fra tomt batteri6-2 timer---Under 2 timer
Ladetid med 230 V 1-fas, 16 A?13 timer13 timer10 timer?Ikke oppgitt10
Pris, fra?Ca 3 250 000,-Ca 3 485 000,-698 000,-?1 230 000,-3 975 000,-
Type fremdriftAkselUtenbordsPodDobbel podPodPodStrak aksel

*Kan dobles til 80 kWh mot et pristillegg på cirka en halv million kroner.