Stortingsvalget 2021

FRIVILLIG: I dag står båteiere fritt om de ønsker å registrere båten sin..

Mye uenighet om obligatorisk småbåtregister

I mange år har det vært diskusjon om det skal innføres obligatorisk småbåtregister, og hvem som skal da drifte det. Men flere større partier heller mot at et slikt register skal driftes av Redningsselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Argumentene for et obligatorisk småbåtregister er mange. Når Båtmagasinet/Båtliv ved tidligere valg har spurt leserne hva de mener, har det vist seg at flertallet er for et obligatorisk småbåtregister. Etter hvert har også båtorganisasjonene kommet på banen. Seinest i januar i år gikk generalsekretær Hvite Smith ut med at KNBF ønsker snarest et obligatorisk småbåtregister, og med ønske om hvem som bør drifte dette.

Se Båtmagasinet TV om båtpolitikk

– Et båtregister er viktig for både eiere og brukere av fritidsbåter, for båtforeninger, for havne- og bryggeeiere og for lokalsamfunnet. Derfor går KNBF inn for at vi snarest får et obligatorisk båtregister og at dette administreres av Sjøfartsdirektoratet, sa Hvite Smith i KNBF i januar. I 2018 signerte Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge en felles enighet om behov for et obligatorisk båtregister.

Da Båtmagasinet spurte de politiske partiene til Stortingsvalget 2017 om samme emne hadde verken Høyre, KrF, Rødt eller MDG meninger om dette. Eneste som nå ikke er helt sikker er Rødt, og det er hvem som eventuelt skal drifte et obligatorisk båtregister som partiet er for.

Venstre som er et av to partier som er imot et obligatorisk småbåtregister begrunner for Båtmagasinet at den gamle ble fjernet og var en unødvendig kostnad. Fremskrittspartiet er skeptisk til en slik innføring.

– Et obligatorisk småbåtregister kan fort bety at det kommer en ny ekstra avgift i forbindelse med innføring eller drift av et slikt register, sier Bård Hoksrud (Frp).

SV påpeker at de ønsker at registeret skal bli obligatorisk, og da er det naturlig at det ses i sammenheng med øvrige fartøyregistre.

Obligatorisk småbåtregister - og hvem bør eventuelt drifte et det? Dette mener partiene

Er imot et obligatorisk småbåtregister

  • Venstre
  • Fremskrittspartiet

Er for et obligatorisk småbåtregister driftet av Redningsselskapet

  • Høyre
  • AP
  • Krf
  • MDG

Er for et obligatorisk småbåtregister driftet av Sjøfartsdirektoratet

  • SP
  • SV

Er for et obligatorisk småbåtregister, men vet ikke hvem som skal drifte

  • Rødt