Båtjuss

DEFEKT: En bunnventil som ikke kan stenges kan føre til avkortning i forsikringsutbetalingen.
DEFEKT: En bunnventil som ikke kan stenges kan føre til avkortning i forsikringsutbetalingen.

Synking og redusert forsikringsoppgjør

Båten sank i fortøyningene, forsikringsselskapet mener årsaken er manglende tilsyn. Som følge har selskapet avkortet erstatningen med 30 % under henvisning til såkalt sikkerhetsforskrift med krav om at båten skal holdes i sjødyktig stand. Kan forsikringsselskapet gjøre dette?

Publisert Sist oppdatert

Vår båt sank for en tid tilbake i fortøyningene. Selskapet og deres takstmann mener at årsaken til dette er at slangeklemmer til bunnventilen var løsnet ved manglende tilsyn. Slangen falt av og vannet fosset inn i båten. Videre kritiseres vi for at bunnventilen ikke var avstengt. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre fordi hendelen på krana var defekt. Vi kan ikke forstå annet enn at skaden skyldes hærverk. Som følge av sitt syn har selskapet avkortet erstatningen med 30 %, det vil si 100 000 kr, under henvisning til såkalt sikkerhetsforskrift med krav om at båten skal holdes i sjødyktig stand. Kan forsikringsselskapet gjøre dette?

Svar: For kaskodekningen i dette tilfellet heter det i sikkerhetsforskriften at: ”Båten skal holdes i sjødyktig stand som definert i sjøfartsloven og i sjødyktighetsloven. Krav fra klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes.” Og videre at: ”Båten skal fortøyes forsvarlig, den skal holdes lens og det skal føres forsvarlig tilsyn med båt og tilbehør. For øvrig vises til sjølovens krav til sjødyktighet.” Ifølge forskriften skal fartøyet holdes i sjødyktig stand som definert i sjødyktighetsloven. Denne bestemmelsen sier at båten regnes som sjøudyktig ved de opplistede mangler hvis disse under hensyn til skipets fart medfører en større risiko for menneskeliv enn normalt.

Et sentralt element i begrepet sjødyktighet er at innholdet i begrepet er relativt i forhold til den aktuelle risikoen. Det er lagt til grunn at i forhold til kaskoforsikring av et fartøy, må derfor kjernen i begrepet være om fartøyet er i forsvarlig stand i forhold til den risikoen en kaskoforsikring dekker, det vil si i forhold til risikoen for skade på båten. En båt er sjøudyktig i forhold til en kaskoforsikring hvis båten ikke er i en slik forfatning som den ut fra forsvarlig sjømannsmessig skjønn burde være i den aktuelle situasjon. Spørsmålet er derfor om deres båt var i forsvarlig sjømannsmessig stand i forhold til risikoen for et havari under fortøyning da havariet skjedde.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Digitalt abonnement - 49 kroner per måned, første måned gratis

Bestill her

Digitalt abonnement - 495 kroner per år

Bestill her

Total abonnement - 949 kroner per år

Bestill her

Powered by Labrador CMS