Båtjuss

UTEN KVITTERING: En leser lurer på hva slags rettigheter han har når arbeidet er utført svart og den er mangelfullt utført.
UTEN KVITTERING: En leser lurer på hva slags rettigheter han har når arbeidet er utført svart og den er mangelfullt utført.

Reparasjon utført «svart»

Publisert Sist oppdatert

Spørsmål fra leser: Jeg har fått gjort en reparasjon på min båt uten å få noen kvittering. Ingen har, så vidt jeg vet, betalt moms eller innrapportert beløpet. Problemet nå er imidlertid at jobben som ble gjort ikke er bra nok utført. Men er det da slik, at fordi jobben er gjort «svart» så kan jeg ikke kreve håndverkeren for noe?

Svar: Nei, i prinsippet er dette uten betydning for spørsmålet om tjenesten er mangelfull. Det siste er et kontraktsrettslig spørsmål mellom dere to (partene). Spørsmålet her er derfor om tjenesteyteren har utført arbeidet i tråd med avtalen, og i mangel av spesielle holdepunkter, om arbeidet er utført fagmessig på alminnelig god måte. Hvorvidt det ikke er betalt skatt og/eller avgifter, er et offentligrettslig spørsmål, altså et spørsmål overfor det offentlige. Dette kan naturligvis få offentligrettslige konsekvenser, men påvirker i prinsippet ikke denne avtalen mellom partene og kravene til utførelsen av denne.