IKKE BARE IDYLL: Misnøyen ulmer i Holtane Vel- og båtforening etter at «noen» har varslet om ulovlig mudring. Foto: Amund Rich. Løken.

Bitter nabostrid i idyllisk båtforening på Tjøme

I Flekkenveien på Tjømes østside ligger det en idyllisk liten båthavn. Bak fasaden skjuler det seg en bitter konflikt som kan havne i retten. Et eldre ektepar er ekskludert fra Holtane Vel -og båtforening med beskyldninger om varsling av ulovlig mudring.

Publisert Sist oppdatert

I våres var entreprenør Arne Rød & Co på oppdrag fra Holtane Vel- og båtforening med mudderprammen sin. «Noen» observerte gravemaskinen i full sving med å mudre utenfor det angitte området i båthavnen hvor det var gitt tillatelse. Færder kommune rykket straks ut til den idylliske båthavnen og ga umiddelbart stoppordre, etter selv å ha observert at arbeidet pågikk utenfor godkjent område.

Holtane Vel- og båtforening idyliske havn ligger på Tjømes østside.

 Skapt mye rabalder

Muddersaken har over lang tid skapt mye rabalder på Tjøme. Det eldre ekteparet har fått beskyldninger om ikke bare å ha påklaget prosjektet til kommunen, men også for å ha hisset opp lokalavisene. Derfor mener styret i båtforening at ekteparet har «opptrådt illojalt, motarbeidet foreningen og krenket fellesskapets interesser».

 Etter avisoppslag og reaksjoner i lokalmiljøet er det fremsatt alvorlige trusler mot ekteparet. De føler seg forfulgt, men påstår klart og tydelig at de ikke står bak noe varsel, og det samtidig som en representant fra Tønsberg og omegns jeger- og fiskeforening selv sto frem i lokalavisen som personen som faktisk varslet mudringen.

 Foreningen står på sitt

Like fullt kan vi fortsatt lese et langt nyhetsbrev fra styreleder i vel- og båtforeningen at mudringen ble stanset av kommunen etter varsel fra av to av sine medlemmer. «De samme medlemmene varslet pressen og det har beklageligvis vært svært mange usannheter i det som står skrevet i mediene. Medieomtalen skader foreningens omdømme og krenker fellesskapets interesser», skriver hun. Videre hevder hun at det er trist at et par av medlemmene, som ikke representerer flertallet, bevisst har forsøkt å stoppe mudringen. «De har hatt det som mål helt fra søknaden ble sendt. De har en annen og underliggende agenda enn bekymring for mudringen», mener hun. 

 Vil ta saken for retten

Advokat Erik Bryn Tvedt, som representerer ekteparet, reagerer sterkt i Tønsbergs Blad på at vellet offentlig legger ut det han mener er feil informasjon på sine hjemmesider.  Han mener styrets fremstilling ikke stemmer overens med virkeligheten og sier at partene burde ha en dialog fremfor å kjøre saken i en rettssal.

Advokaten har sendt et brev til styret med anmodning om at eksklusjonen trekkes tilbake. Dersom det ikke skjer, vil han på vegne av paret bringe eksklusjonen inn for retten med påstand om at den er ugyldig, skriver Tønsberg Blad.

– Jeg synes hele saken er veldig spesiell. Det er det sprøeste jeg har vært borti, sier han til lokalavisen.