VIDERE DRIFT: Terje Jensen i Jarlsø Marina mener Esso-tomten på Vallø er det eneste alternativet for videre drift. Snart må de forlate Jarlsø. Foto: Amund Rich. Løken

Jarlsø Marina har fortsatt stor tro på Esso-tomten

Terje Jensen og hans mannskap på Jarlsø Maria driver på overtid. Nå stoler de på at Tønsbergs politikere gjør det de har sagt, nemlig å gjøre et vedtak som gir han mulighet for flytting til Esso-tomten på Vallø.

Publisert Sist oppdatert
ARBEIDSPLASSER: De ansatte på Jarlsø Marina kan miste jobbene sine om det snart ikke dukker opp et nytt sted hvor båtverkstedet kan drive videre. Foto: Amund Rich. Løken.

Det har vært mange søvnløse netter for Terje Jansen på Jarlsø Marina etter at Jarlsø Eiendom ikke ville fornye leieavtalen hans i fjor. De mente marinadrift og båtverksted ikke var forenelig med nye boliger på den eksklusive øya.

Sterke reaksjoner

Da saken ble kjent reagerte ikke minst båtfolket om hvor meningsløst det ville være om Jarlsø Marina skulle forsvinne. Det samme gjorde sjøgående blålysetater og annen maritim yrkestrafikk som daglig har nytte av den nærmest døgnberedskapen som Jarlsø marina tilbyr. Blant annet har marinaen en av landsdelens største traverskraner. Også Tønsberg kommunes lokalpolitikere engasjerte seg for å finne en løsning for fortsatt drift.

Terje Jensen har uttalt til Båtmagasinet at det ikke er enkelt å finne en ny lokasjon til verkstedet sitt, ikke minst finne et sted med dypvannskai for løft av større båter. Han hadde nærmest gitt opp jakten på nye lokaler da den store Esso-eiendommen ytterst på Vallø dukket opp som et mulig alternativ.

«Tønsberg som båtkommune»

I innspillet til kommuneplanen skriver Jarlsø Marina at det vil «bidra til å beholde Tønsberg by som en sjø- og båtkommune. De fleste næringsområder hvor maritime bedrifter har holdt til er omgjort til leiligheter, det er snakk om å beholde denne næringen og de arbeidsplassene dette medfører».

– Dette er vi svært negative til, svarte grunneier Esso Norge. Dette fremkommer i innspillet til kommuneplanen. Der ber de om at kommunen sikrer minimum 350 boliger på tomten og påpeker samtidig at de er negative til «at det etableres næringsvirksomhet som kan komme i konflikt med både god bokvalitet og rekreasjonsmuligheter ved dypvannskaia på Vallø sin vestside».

«Må stå ved det som er sagt»

-Jeg håper politikerne i Utvalg for plan og bygg Tønsberg kommune står ved det som tidligere er uttalt når det gjelder maritime næringer, sier Terje Jensen til Båtmagasinet. Fra politisk hold er dette sagt om den aktuelle arealplanen:

«Det er også meldt inn behov om at maritime bransjer har behov for areal til drifts- og serviceanlegg, og det foreslås at ivaretakelse av maritime bransjers fremtidige arealbehov søkes løst i arealdelen. Det kan være å sikre areal til stedbunden næring ved noen av de eksisterende dypvannskaiene». At det er mange arbeidsplasser og god omsetning i den maritime næringen i Tønsberg, har politikerne notert seg.

Det er her Terje Jensen fester sin lit til videre støtte i saken sin.

– Jeg er optimist nå, selv om Esso har uttrykt seg negativt. Vi må jo ha næring i kommunen også, ikke bare boliger. V ønsker å leve videre og tilby våre tjenester til båtfolket. Når vi snart må flytte fra Jarlsø, er det Vallø som er alternativet. Jeg har tro på det skal gå i orden, sier Terje Jansen til Båtmagasinet.