KRITISK: Tidligere redaktør Hans Due i Båtmagasinet går hardt ut mot avtalen som KNBF og Båtens Verden har gjort.
HOLDER SEG TAUS: Kommunikasjonssjef Geir Giæver (bildet) i KNBF ønsker ikke kommentere avtalen. Vetle Børresen i Båtens Verden har valgt ikke å svare på noen henvendelser om denne saken.

Avtroppende redaktør raser mot KNBF

Kongelig Norsk Båtforbund er innblandet i en pikant strid som involverer to båtblader og en konkurrerende båteierorganisasjon.

Publisert Sist oppdatert

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i en årrekke har hatt Båtmagasinet som mediepartner. Båtmagasinet sa i fjor opp avtalen med seks måneders varsel i henhold til kontrakt. Bladet hadde da håp om å fornye avtalen under bedre vilkår, og hevder at de avtalte med KNBF at bladet skulle levere et nytt utkast til mediepartneravtale.

Men lenge før fristen for en eventuell fornyelse av avtalen gikk ut valgte KNBF i stedet å inngå en avtale med Båtens Verden. Dette dokumenteres av en pressemelding datert 11. januar som er publisert på bladets hjemmesider.

Kritikk fra avtroppende redaktør

KRITISK: Tidligere redaktør Hans Due i Båtmagasinet går hardt ut mot avtalen som KNBF og Båtens Verden har gjort.

Oslofjordens Båteierunion, som i dag opplyser å ha vel 12 000 medlemmer inngikk sin avtale med Båtens Verden i 2010 og omtalte den gangen dette som en «unik samarbeidsavtale». Unionen ble også overrasket over samarbeidet med KNBF, og vurderer nå hvordan de skal følge opp denne saken, men i skrivende stund er det ikke fattet noen beslutning.

Hans Due selv sier på sin siste dag på jobb i Båtmagasinet til Båtliv at han overhodet ikke har hørt noe som helst fra KNBF etter alle viderverdighetene og at han nå vil overlate eventuelle kompensasjonskrav for det han omtaler som et avtalebrudd til sin etterfølger.

Due omtaler også håndteringen av mediepartnersaken fra organisasjonens nye styre og administrasjon som «amatørskap».

Kommenterer ikke

Fungerende generalsekretær Endre Solvang i KNBF har fått en rekke konkrete spørsmål angående denne saken, men avholder fra å svare.

Kommunikasjonssjef Geir Giæver har fått i oppgave å svare på vegne av organisasjonen, men ønsker ikke å gå inn på enkeltspørsmålene. Har skriver i stedet dette i en e-post til Båtliv:

«Valg av mediepartner er gjort ut fra en vurdering av innhold i totaltilbud. Vi kommenterer ikke avtaler som KNBF inngår med andre enn dem dette gjelder. Alle viktige saker for KNBF blir behandlet i KNBF sine styrende organer, dette gjelder også i denne saken. Vi er ingen konkurrent til Oslofjordens Båteierunion og ser dem heller som en samarbeidspartner».

Taust fra Båtens Verden

Også redaktør Vetle Børresen i Båtens Verden har fått mange spørsmål om både avtalen og om bladets forretningsmodell.

Han ble også spurt om hvordan han håndterer sine egne roller, der han både er redaktør av Båtens Verden og daglig leder og rådgiver i reklameselskapet VB media, som har flere aktører innen båtbransjen på kundelisten. Børresen er kontaktet flere ganger på e-post, telefon og via sms, men han har ikke besvart noen av henvendelsene.

Samtaler uten oppfølging

Også Norsk Maritimt Forlag har vært involvert i KNBFs mediepartner-prosess og utgiver Ole Henrik Nissen-Lie stiller seg undrende til organisasjonens valg.

– I fjor vinter inviterte KNBF båtpressen til samtaler om mediesamarbeid for å øke forbundets mediekompetanse og fornye kommunikasjonen og medlemskontakten. Norsk Maritimt Forlag deltok i møte med KNBF og orienterte om våre magasiner, nettsider og nye apper. Siden hørte vi ingenting før vi leste på Facebook at det var inngått avtale med Båtens Verden, sier Ole Henrik Nissen-Lie.

– Hvordan opplever du KNBFs håndtering av denne saken?

FOR TIDLIG: Før avtalen mellom Båtmagasinet og KNBF var gått ut publiserte Båtens Verden en annen avtale.

– Jeg er enig med Due i at prosessen virker uryddig. Jeg hadde forventet en tilbakemelding om utfallet av samtalene KNBF hadde invitert til, og gjerne med en begrunnelse. Samtidig har jeg jo selv flere hatter på hodet her og kan vanskelig kritisere selve avgjørelsen. Men som styremedlem i Fagpressen hadde jeg helst sett at KNBF la større vekt på pressefaglige kriterier ved valg av samarbeidspartner, og da tenker jeg spesielt på Redaktørplakaten og Vær-Varsom-plakaten.

– Har Norsk Maritimt Forlag vært interessert i å gå inn som mediepartner for KNBF?

– Vi har tidligere vært mediepartner for KNBF og hadde ikke deltatt i samtalene i fjor om det var uinteressant for oss. Fra før av har vi et samarbeid med Norges Seilforbund som fungerer bra. Vårt samarbeid med VG bidrar også til gjennomslag i den offentlige debatten, sier Nissen-Lie.