utgave nr 7 2002

Båtskolen: Bølleterskelen

Publisert Sist oppdatert

Båtskolen del 5

Bølleterskelen

Sjekk hekkbølgen! 5 knop er bølleterskelen. Uansett båt lager du sjenerende bølger for andre oppankrede båter i skjermet farvann hvis du kjører fortere. Det kritiske området er mellom 5 og 10 knop viser bølgemålinger og tester. Kystdirektoratet prøver nå å standardisere fartsgrensene til sjøs langs land og i trange farleder.

Tekst: Atle Knutsen

I forbindelse med Kystdirektoratets arbeid med en revidering av fartsregelverket for fritidsbåter, ble den første systematiske registrering av bølger skapt av fritidsbåter, gjennomført i Moss i slutten av mai. Målingene ble gjort for å se på virkningene av de ”båtskapte” bølgene fra kategoriene ”deplasementsbåt”, ”halvplanende båt” og ”helplanende båt”. Registreringene ble foretatt med sensorer plassert på en bestemt dybde under vannflaten 15 og 50 meter fra en målebøye i strandlinjen. I tillegg gjorde man subjektive observasjoner ombord i en båt fortøyd til land og med kaffedreggen ute, og i en annen båt som lå på svai. Bølgehøyde og- lengde ble registrert ved 5 knop, 7,5 knop, 10 knop og full fart. Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) i Trondheim, i samarbeid med Moss Motorbåtforening sto for målingene. Båtmagasinet var tilstede som observatør.
Målsettingen med nye fartsbestemmelser er først og fremst myntet på å regulere ferdselen langs land og i trange sund, havner og farleder og ikke over alt ellers. Konklusjonen man kan trekke av dataene som ble hentet inn under målingene tilsier at bølgene som genereres av en båt som beveger seg i 7,5 knop er betydelig større og mer sjenerende for omgivelsene enn bølger som oppstår når den samme båten forflytter seg i 5 knop. Det har vært sagt et utall ganger, men kan aldri gjentas for ofte: SNU PÅ HODET OG SJEKK HEKKBØLGEN!
Kystdirektoratets prosjektgruppe, som har fått navnet Prosjekt om forenkling av lokale forskrifter om fartsbegrensinger til sjøs, skal i oktober fremlegge en innstilling til revidering av dagens fartsbestemmelser for fritidsbåter. Som prosjektnavnet tilsier, bestreber myndighetene seg på å foreta en forenkling av regelverket. Dette er i dag både komplisert og lite konsekvent siden det er opp til havnestyrene i den enkelte kommune å regulere farten i de respektive farvann. I dag er det nemlig slik at reglene i én kommune eksempelvis kan forby hastigheter over fem knop innenfor et belte på 50 meter fra land i tidsrommet 15. juni til 15. august, mens det i andre kommuner kan være en 15 knops grense utenfor 150 meter fra land hele året. I praksis kan det være vanskelig å orientere seg i dette regelmylderet – både for båtfolk og myndigheter.
Reidar A. Sundvor, prosjektleder i Kystdirektoratet, argumenterer for å ha fartsgrenser til sjøs blant annet ved å vise til et fremtidsscenario som vil kunne bli en realitet dersom man ikke kommer frem til bestemmelser som regulerer farten på sjøen:
– Vi tror at sjøens funksjon som rekreasjonssted vil svekkes og at de som i dag bruker sjøen i fritiden i verste fall vil vende sjøen og båtlivet ryggen hvis vi ikke kommer frem til en fornuftig regulering av farten til sjøs, sier Sundvor.
Videre legges det i revideringsarbeidet vekt på sikkerhet for den båtfarende selv og andre som befinner seg på og ved sjøen, miljøhensyn både i forhold til utslipp og erosjon i strandlinjen, men også sikkerheten og komforten til de som befinner seg ombord i oppankrede og fortøyde båter.