utgave nr 10 1994

Freedom omformer

Publisert Sist oppdatert

OMFORMER OG LADER

Det amerikanske firmaet Heart Interface Corp. har laget tre "svarte bokser" som omformer 12 volt (eller 24 volt) likestrøm til 220 volt vekselstrøm og som samtidig er batteriladere. Freedom 10, 20 og 25 heter de svarte boksene, og tallene angir vekselstrømseffekter på henholdsvis 1000 watt, 2000 watt og 2500 watt.
Med slike omformere ombord har man ikke behov for eget strømaggregat, forutsatt at man har tilstrekkelig batterikapasitet. Selv den minste omformeren leverer effekt nok til å drive drill, mikrobølgeovn, TV og videospiller samt masse annet elektrisk utstyr som kun er å få for 220 volt vekselstrøm. 20-modellen kan drive enda større enheter som store kjøleskap, hårtørkere og kaffetrakter. Strømmen er ren og stabil på 50 Hz., hvilket er en forutsetning for å få enkelte fintfølende elektriske instrumenter til å virke.
Så snart du går på landstrøm, kobler boksen over fra å være omformer til å bli batterilader. Den minste modellen skal gi 50 ampere ladestrøm, den mellomste 100 ampere og den største hele 130 ampere. Alle modeller kutter strømmen fra batteriene når spenningen går under 10 volt for at ikke batteriene skal ødelegges av for stor dyputlading. Batteriladingen forgår i tre steg, først en solid dose ladestrøm når batteriene er svake, deretter en pulslading for å bringe batteriene helt til topps, og så en vedlikeholdslading som skal forhindre selvutlading og sørge for å holde batteriene på topp til en hver tid. I denne fasen virker laderen også som en likeretter, slik at man ikke behøver å belaste batteriene ved forbruk av 12 volt likestrøm.
Den minste omformeren koster ca. 11.000 kroner i USA. Det er foreløpig ikke noen importør i Norge eller Skandinavia. Interesserte kjøpere/importører kan henvende seg til Fred Kegelmeyer, Brunger Export, 2200 S. Andrews Ave., Ft. Lauderdale, FL 33316. Tlf. 095-1-305-525-3379. Faks: 095-1-305-760-9617.