utgave nr 11 2011

Stopp stanken!

Stank fra septiksystemet om bord opplever alle fra tid til annen. Lite gjør atmosfæren om bord mer utrivelig. Vi har montert Tankette – et system som skal gjøre doen luktfri.

Publisert Sist oppdatert

 I året som har gått, har vi opplevd en stadig tiltakende odør fra båtens toalett. Når båten er ny er den fri for septiklukt, men etter fire-fem år tiltar gjerne lukten fra avtredet. Ofte er det en litt udefinerbar lukt. Vi har hele tiden tenkt at det er septiktanken som har skylden.

Tankette

Vi har montert systemet Tankette om bord, og har så langt gode erfaringer. Tankette er et lite renseanlegg som tar bort uønskete odører fra systemet. Prinsippet er det samme som brukes på fly og på tog, der toalettene er luktfrie til tross for at mange besøker dem. Tankette kobles mellom sjøvannsinntaket for toalettet og toalettet. I sylinderen er det plass til en desinfeksjonstablett, som puttes i en beholder på toppen. Når du så pumper renses hele systemet; toalettskål, slanger, rør og septiktank. Det er på en enkel måte mulig å justere hvor mye desinfeksjonsmiddel som skal spyles gjennom systemet. Normalt vil en tablett holde 1-2 måneder. Deretter skiftes den ut, noe som er gjort på et øyeblikk. Når det ikke lenger kommer farge i toalettet er det på tide å sette i ny tablett. Normalt vil du greie deg med 1-2 tabletter i sesongen. Tankette er et amerikansk produkt, og har der vært på markedet noen år. I USA er produktet blitt tatt svært godt imot. I Norge selges Tankette gjennom Gobius (FM Marin) sitt forhandlernett – blant annet hos Watski og Seatronic. Sistnevnte tar kr 695,- for systemet. Da følger det med én tablett. En boks med fem tabletter koster kr 595,-.

Enkel montering

Det er svært enkelt å montere systemet, som er 16 centimeter langt, cirka 14 centimeter høyt og cirka 7 centimeter dypt. Det kommer med slangestusser for 19 millimeter slange, som er det som vanligvis benyttes. Det er ingen problem å koble til andre slangedimensjoner, man da må man kjøpe stusser utenom. Sylinderen settes på en fot som kan justeres slik at toppen, der tabletten sitter, alltid står opp. Som alltid i vann- og toalettsystemer anbefales det å bruke doble slangeklemmer. Vi følte det trygges å montere Tankette på en slik måte at den står over vannlinjen. Da er faren for lekkasje fra utsiden minimert. Det er også en fordel å montere Tankette slik at den er lett tilgjengelig. Da er det er enkelt å skifte tablett. Du må også komme til for eventuelt å justere doseringen av desinfeksjonsmiddel. Dette gjøres ved hjelp av et skrujern fra toppen av beholderen. Produsenten av Tankette anbefaler at man etter å ha montert anlegget, og minst en gang i året, ”sjokkbehandler” toalettsystemet med blekemiddel (klorin). Da heller man klorin i Tankette-beholderen, pumper noen ganger og lar det virke i 20 minutter. Deretter setter man tabletten på plass. Vi vil tro at man eventuelt kan ha eddik i beholderen i stedet for klorin, som kan skade membraner og pakninger.

 Septik-problemer er et utømmelig tema blant oss båtfolk, og et søk på ulike båtrelaterte diskusjonssider gir mange treff. Både meninger og løsninger er mange. Tipsene vi kommer med her kan regnes som ”trygge”, og skal ikke kunne skade toalettsystemet. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har septiktank i aluminium, så skal du være svært forsiktig med bruk av kjemikalier og sterke stoffer. Aluminium kan reagere med alkaliske stoffer som finnes i disse kraftige rensemidlene. Mange av produktene som er laget for rens av septiktanker er merket med at de ikke skal benyttes på aluminiumstanker. Ta deg tid til å lese det som står med små bokstaver på baksiden av flasken. Det finnes mildere biologiske rensemidler som skal kunne benyttes i aluminiumstanker, men vi anbefaler at du undersøker dette med forhandler før du tar dem i bruk. Det beste tipset er å bruke rent ferskvann, gjerne så ofte som mulig. Med jevnlig gjennomspyling med ferskvann og god utlufting vil normalt tanken holde seg luktfri. Ut i fra de opplysninger vi har fått skal ikke Tankette-tablettene skade aluminiumstanker.

Tanken sjelden problemet
Så lenge septiktanken ikke er skadet eller lekker og ikke minst at luftingen ikke er tett, er sjelden selve tanken årsaken til luktproblematikken. Men hvor kommer så odøren fra? Forklaringen er at sjøvann inneholder organiske stoffer, alger, små levende eller døde organismer, salter og forurensing fra havnevannet som, når de kommer i kontakt med luft, begynner å råtne. Det er altså denne prosessen som skaper den ubehagelige lukten som kan være så vanskelig å bli kvitt. Hjemme benytter vi ferskvann til spyling av toalettet. Derfor oppstår ikke dette problemet her.
Toalettsystemet
For best å kunne hindre de uønskede dufter, hjelper det å kjenne til hvordan båtens toalettsystem fungerer. Et toalettsystem i en båt består av toalett(er), slanger og septiktank som er midlertidig lagringsplass for toalettavfallet. Også pumper, rør, skroggjennomføringer, dekksgjennomføringer og kuleventiler hører med til toalettsystemet. Toalettet får sjøvann via en bunnventil for innsug. Fra toalettskålen pumpes det enten med en manuell eller en elektrisk pumpe til septiktanken. Noen båter er utstyrt med en Y-ventil, slik at man kan velge om avfallet skal gå i tanken eller direkte i sjøen. Denne løsningen er imidlertid ikke tillatt i dag. Avfallet slippes ut fra septiken enten direkte (da må septiktanken stå høyere enn vannlinjen) eller ved hjelp av en tømmepumpe. Noen har også installert en septik-kvern for å male opp avfallet. Fra septiktanken er det en slange til dekksgjennomføring. Denne brukes både til rengjøring av tanken og eventuelt for utpumping av avfall. Det siste er spesielt aktuelt der det er tømmestasjoner. Det er også en lufteslange fra toppen av septiktanken og ut til skrogsiden. I noen båter fungerer denne også som et overløp. Det er veldig viktig at slangen for utlufting ikke går tett. Det finnes i handelen spesielle kullfiltre som settes inn på lufteslangen. Dette hindrer effektivt at lukten fra septiktanken sprer seg til omgivelsene og bidrar til å opprettholde riktig bakteriemiljø i tanken. Vær oppmerksom på at disse kullfiltrene ikke tåler vann. De kan derfor ikke brukes dersom utluftingen også fungerer som overløp. Pris for et slikt filter er kr 295,- hos Seatronic. Det passer til 16 og 19 millimeter lufteslange. Filteret skiftes hvert år, og det finnes ulike produsenter.
Tankmåler
Det anbefales å ha en nivåmåler på septiktanken. Da unngår man lettere ubehagelige overraskelser. Tankgiver som går ned i septiktanken er ikke noe god løsning. Den setter seg lett fast og vanskeliggjør renhold av tanken. Det beste er å ha en måler som måler nivået på utsiden av tanken. Her finnes det forskjellige systemer. Gobius har en løsning hvor det monteres følere på utsiden av septiken. Et display med lysdioder marker da tom tank, ¼ full, ½ full og ¾ full. Det finnes en enklere, og rimeligere, utgave som bare viser ¾ fullt. Gobius kan eventuelt tilkobles analoge instrumenter (VDO, Wema osv) og ekstern varsellampe eller alarm for ¾ fullt.

Toalettkultur
For at båttoalettet skal fungere problemfritt er det avgjørende at det brukes riktig. ”Uvettig” bruk kan føre til sterke odører ved tilstopping, at det ikke pumpes skikkelig ut og så videre. Helt sikkert noe alle har opplevd. Det er derfor viktig å lære alle besøkende gode toalettrutiner og forklare dem godt hvordan toalettet fungerer. Ikke alle er like familiære med å benytte et avtrede i båt. Vi minner om det mest elementære: Det viktigste er å redusere mengden, ut over det ”naturlige”, som skal i doen. Verken kaffegrut, vaskevann, bleier eller tamponger skal i do. Unngå å bruke for mye papir og papiret skal være lett oppløselig – enten ”soft” eller maritimt dopapir som kjøpes hos båtutstyrsforhandleren. For å unngå at systemet går tett er det noen som har egen pose eller bøtte til toalettpapiret. Husk å spyl med rikelige mengder vann. I motsatt fall risikerer man at systemet går tett.

Odør i toalettskålen
Dette kommer altså fra sjøvannet. Forråtnelse av alger, levende organismer, salter og så videre, skaper lukt. Løsningen på problemet er å spyle med ferskvann så ofte som mulig. Zsofia Ganrot anbefaler at man av og til skyller med litt hvitvinseddik, cirka 1-2 desiliter hver gang. Vi vet at noen bruker en blanding av sitron og eddik. Andre sverger til husholdningsprodukter for toalettrens (WC Duck, Jif, osv). Ikke bruk for kraftige kjemikalier, det kan skade membraner og slanger i toalettsystemet.
Tilbakeslag i toalettskålen
Man kan av og til oppleve at noe av det som er pumpet ut renner tilbake i toalettskålen, noe som naturlig nok kan medføre lukt. Det skyldes at tilbakeslagsventilen, den såkalte jokerventilen, ikke er tett. Noe som igjen ofte skyldes avleiringer og urenheter i ventilen. Jokerventilen sitter der vannet fra skålen pumpes ut. Med jevne mellomrom bør du ta ut denne ventilen og gjøre den ren. Vår erfaring er at sitronsyre er effektivt for å ta bort kalk-avleiringer. Bruk av eddik, som nevnt ovenfor, kan hindre avleiringer. Når gummien i jokerventilen begynner å bli hard, må den skiftes. Dersom du har et litt eldre pumpetoalett fra Jabsco anbefaler vi å skifte pumpehuset til ”Twist n’ Lock”. Spyling og pumping skjer på vanlig måte, men man avslutter spyleprosedyren ved å trykke ned håndtaket et ekstra hakk, og så vri det en kvart omdreining. Dermed er bunnpakningen lukket og toalettet er stengt for vanninntregning og tilbakeslag. Etter at vi byttet til slikt har vi ikke lenger hatt problemer med tilbakeslag. Nyere toaletter fra Jabsco kommer med denne løsningen. For en tusenlapp kan du kjøpe nytt pumpehus med den nye låsefunksjonen. Dette passer til alle manuelle toaletter fra Jabsco, produsert fra 1989. Monteringen er meget enkel, vi brukte ikke mer enn en halvtime på det.

Lukt fra slanger og rør
Lukt fra slanger kan ha flere årsaker. Det skal alltid benyttes spesielle gasstette slanger, som blant annet hindrer ammoniakklukt som kommer fra urinen. Andre slanger er gjerne vanntette, men ikke lukttette. Men selv om du benytter gasstette slanger kan de være av ulike kvaliteter. Uansett så er de ikke gasstette for alltid. Anbefalingen er å skifte slanger i toalettsystemet cirka hvert femte år (noe de færreste gjør). Dersom slangene har små dimensjoner vil det lettere hope seg opp med avleiringer, og faren for at de går tett er større. Likeledes om det er mange bøyer og bend i systemet. Om slangene er lagt slik at de blir liggende vann i dem vil det skape lukter. Det beste er om slangene er av god dimensjon og at de går så rett som mulig. Da holdes rørene renere og det blir mindre odør. Slangene rengjøres best med rent vann. Skyll jevnlig med eddik, på samme måte som med toalettskålen.

Odør fra septiktanken
Lukt fra tanken skyldes oftest at den organiske nedbrytingen i tanken er feil på grunn av mangelfull eller tett utlufting. Luftslangen for septiktanken bør rengjøres ofte, gjerne ved at man spyler gjennom den. Vi minner om at dersom du bruker kullfilter på utluftingen, så tåler ikke det vann. Ved bruk av kullfilter må man huske på at dette må byttes ut hvert år. Det finnes forskjellige midler til å ha på tanken, både kjemiske og biologiske. Disse bidrar til å redusere lukten, men dersom utluftingen ikke er velfungerende vil luktproblemene snart vende tilbake. Ved fungerende lufting skal avfallet brytes ned uten lukt. Ved dårlig utluft-
ing vil det dannes illeluktende svovel-
gasser. Det lukter råtne egg.

Rengjøring av septiktank

Etter noen år danner det seg et tykt belegg med kalkavleiringer på innsiden av septiktanken. Dette vil bidra til vond lukt. I båtutstyrsbutikken finnes det mange ”vidundermidler” for rengjøring av septiktanker. Dette er alkaliske rengjøringsmidler som fjerner fett og urenheter og løser opp kalkavleiringer. Vidundermidler er de kanskje ikke, men vi har erfart at de kan være effektive. Men nok en gang er kanskje det beste tipset å bruke ferskvann, rikelig med ferskvann. Dersom du kommer i havn med tom septiktank, kan du fylle den opp med ferskvann og la den stå slik til neste gang du går ut. Jevnlig bør du spyle gjennom med ferskvann. Vi har opplevd at kombinasjonen jevnlig spyling med ferskvann og bruk av septiktankrens noen ganger i året er en effektiv måte å holde tanken ren på. Dersom det er lenge siden tanken er rengjort kommer du til å bli forbauset over hvor mye som kommer ut. Dette er som regel hovedsakelig kalkflak.
Et lite tips når det gjelder spyling av septik: Lag gjerne til en slange som er så lang at den når ned i bunnen av septiktanken. Denne slangestussen kan kobles til på enden av vannslangen på kaien. Det er ikke særlig hygienisk om du putter vannslangen i septiken, og noen andre fyller vann etterpå.