utgave nr 4 2001

Test: Septikrens som gjør susen

Publisert Sist oppdatert

Septikrens som gjør susen

Problemer med tømming av septiktanken skyldes i mange tilfeller tilstopping av ventiler, pumper og rør. Urinsalter er ofte det store problemet. Dette er salter som dannes over tid ved blanding av urin, vann, fett og lignende. Saltene danner sementaktige avleiringer som tilstopper og ødelegger rørsystemer og tanker. Ved å rense med Septi kan man få bort disse avleiringene. Brukt forebyggende kan man hindre slike avleiringer.
Septi er et miljøprodukt, som i rent konsentrat er irriterende. Det kan tømmes på sjøen eller i sluket hjemme etter bruk. Produktet er en videreutvikling av produktet System Rens Motor-rens. Løsningen leveres ferdig til bruk, men hvis rør/-tanksystemet er helt tilstoppet, må man bruke sterkere blanding. Periodisk rensing kan spare båteiere for store vedlikeholdskostnader, som for eksempel utskifting av tilstoppede rør. Ved å tilsette litt Septi på septiktanken vil man kunne redusere og forebygge problemer i forbindelse med tanktømming som skyldes urinsalter.
Rørbiten vi har testet kommer fra KNM Tyr. Rørsystemet i båten var nesten helt tett. Systemet ombord ble renset fra fredag til søndag, og resultatet ble ifølge produsenten av Septi et helt rent rørsystem. Under rensingen av rørsystemet på KNM Tyr ble det brukt sirkulasjon på anlegget. I vår test la vi bare en rørbit fra KNM Tyr i et kar med Septi. Etter litt over tre døgn, og litt risting på karet nå og da, var urinsaltene på testbiten løst nesten helt opp.
Septi har en klar positiv effekt. Vi anbefaler å bruke stoffet forebyggende. Behandling når rørene først er helt igjengrodd av urinsalter krever flere dagers behandling.
Produsent: System Rens, tlf. 56 32 27 13.