Nr 3 2013

Tørrtrening i høy sjø

De trener på de vanskeligste og farligste situasjonene, mannskapene på redningsskøytene. I den virkelighetstro hurtigbåtsimulatoren i Stavern settes yttergrensene på prøve.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN

En av Norges mest avanserte maritime simulatorer holder hus i en av Norges eldste og største trebygninger, den snart 250 år gamle Kadettbrakka på Fredriksvern i Stavern. Her øver Redningsselskapet sitt mannskap på å mestre de vanskeligste og farligste situasjonene.

   Ingen blir noen gang utlært. Ingen kan noen gang få nok erfaring. Derfor drilles og øves det over en lav sko i den gamle kadettbrakka i Stavern. Erfaring fra det virkelige liv er den beste læring, men når mannskapet på redningsskøyta blir utsatt for de mest ekstreme situasjoner, kan grunnleggende kunnskap være avgjørende. Derfor tørrtrenes det på både det tenkelige og utenkelige.

Knusktørre omgivelser

Du sitter trygt i Redningsselskapets avanserte hurtigbåtsimulator i knusktørre omgivelser i den 250 år gamle Kadettbrakka. Likevel blir du automatisk dratt inn i en virkelighetsnær opplevelse fra stolen på broen.

   Utenfor skipsvinduene fråder sjøen. En fiskebåt er i havsnød og driver faretruende mot land. Du er med i en større redningsoperasjon sammen med andre enheter. Et Sea King fra 330-skvadronen dropper en redningsmann ned i lina, men mislykkes i den kraftige vinden. Det ser ut til å bli redningsmannen på RS-skøyta som må forberedelse seg på å gå i lettbåten, men mannskapet hindres av voldsom sidesjø. Skipperen på RS Harald V har gitt opp å redde fiskebåten, fiskeren er skadet og ikke i stand til å ta i mot lina. Nå er det fokus på å redde liv.

 

Instruktør styret ”spillet”

Mens det farlige redningsoppdraget er i gang, endres stadig ”forutsetningen”. Det sitter en kreativ instruktør i et siderom som styrer ”spillet”. Han sender båter og helikopter inn og ut, endrer på bølger og vindretning, i det hele tatt skaper så mye forstyrrelser at mannskapet på broen blir stresset. Det vil si, de blir ikke det. I denne runden i simulatoren er nettopp stressmestring temaet. Men det er et under at mannskapet beholder roen og oversikten. De kommuniserer rolig, fra ”RS Harald V” til hovedredningssentralen, direkte til redningshelikopteret, til Rogaland Radio, til et passerende passasjerskip og Kystvakta som også befinner seg i området.

   Vi har tatt plassen til bestmannen på broen. Skipssjefen er for anledningen sjefen for Redningsselskapets Sjøredningsskole i Stavern, Jarl Berge Larsen. Med oss som urokråke med en lap-top og storskjerm på bakrommet har vi simulatorinstruktør og tidligere RS-skipper Terje Wroldsen. Det er han som i sann tid skaper situasjonene vi fortløpende må løse.

Attraktiv simulator

Det er fem år siden Redningsselskapet fikk på plass sin Sjøredningsskole på Fredriksvern i Stavern. Hurtigbåtsimulatoren er et av hjelpemidlene i undervisningen, i tillegg til sjøredningskurs av praktisk karakter.

- Vi har sannsynligvis den eneste simulatoren i verden som kan kjøre simulerte SAR-operasjoner (Search and Rescue) i sanntid med fartøy i sjøen, sier daglig leder Jarl Berge Larsen. Her handler det om å gi mannskap mulighet til å prøve ut de verst tenkelige situasjoner i trygge omgivelser.

Simulatoren er utviklet av Kongsberg Maritime. Den er utstyrt som en hurtigbåtbro tilsvarende fartøyklassene i Redningsselskapet. Med enkle tastetrykk endres miljøet på broa slik at det blir helt identisk med broa på for eksempel skøytene i Fosenklassen. Dette er de største fartøyene i NSSR. Det er her på broen vi nå manøvrer oss frem utenfor Vågen i Bergen. Når mannskap på fartøy i P.G. Sundt-klassen skal trenes, er broen forvandlet til Horn- eller Sundt Flyer, eller Simrad-klassen, de mindre båtene som er bemannet av det frivillige redningskorpset.

- Sjøredningsskolen står for viktig opplæring av alle mannskaper, både på redningsskøytene,25 fartøyer, inklusive spesialopplæring av redningsmenn og mannskapet i det frivillige sjøredningskorpset, 17 fartøyer. Her kan vi trene på situasjoner som kan være for farlige eller for vanskelige ute på havet, sier han.

Internasjonalt samarbeid

I tillegg til opplæring av eget mannskap selger Redningsselskapet kompetanse og simulatortrening til redningstjenester i andre land og til kommersielle rederier i Norge. Det sikrer godt belegg og inntekter som forsvarer driften av skolen i den gamle Kadettbrakka i Stavern. Redningstjenester fra mange land har vært på kurs i Stavern, både mannskap fra Oman og Saudi-Arabia og en lang rekke europeiske land.

 

I snitt har hvert skift på de bemannede redningsskøytene i Norge minst én maritim redningsmann med spesialopplæring. Her skjer opplæringen etter en nasjonal standard for redningsmenn, tilsvarende det opplegget som redningsmenn på 330-skavdronen gjennomgår. I opplæringen ligger det fordypning i akuttmedisin og flere ukers praksis på sykehus.

   Neste gang redningsskøyta passerer kan du være trygg på at det befinner seg mye spisskompetanse om bord - for din skyld.

 

Dette er Sjøredningsskolen

Redningsselskapets Sjøredningsskole, som ble etablert i 2007, holder til i den 250 år gamle Kadettbrakka på Fredriksvern Verft i Stavern.

   Skolen er sertifisert av Det Norske Veritas. Dette omfatter også hurtigbåtsimulatoren. Simulatoren består av en hovedbro (tilnærmet RS Fosen–klassen) og tre ”sidebroer”. Det er utviklet skipsmodeller for ”Fosen”, ”P.G. Sundt” og ”Simrad”–klasse redningsskøyter. I tillegg kan 10 andre hurtigbåtmodeller benyttes som ”own ship”.

   Skolen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som maritimt treningssenter og utdanner maritime redningsmenn.

   I Stavern kjøres det spesialkurs i SAR-operasjoner (search and rescue) for egne mannskaper. I tillegg til hurtigbåtkurs, tilbyr Sjøredningsskolen sikkerhets- og redningstekniske kurs for de frivillige mannskapene i Redningsselskapets 17 sjøredningskorps. Med brannfelt, livbåt/davit og hurtiggående MOB-båt, gjennomførers maritim sikkerhetsopplæring.

  Skolen har ansvar for sikkerhetskurs for fiskere i Norge.