Nr 1 2013

Fritidsbåten: KNBF

KNBF-presidenten ihuga seiler: Skipper på S/Y ”Schøro”

Publisert Sist oppdatert

 

 

Tekst: Toril Grande
Foto: Jan S.Christensen

Kai Schøne (62) er den første presidenten i KNBF som ikke styrer en motorbåt, men en seilbåt. Dette tradisjonsbrudd har vakt en smule oppsikt blant en del medlemmer i det gamle, kongelige forbundet, som primært har talt motorbåtfolkets sak: Er han til å stole på? Representerer han oss?

 

- Alle brukere av fritidsbåter i Norge har felles interesser, slår Kai Schøne fast. Hans mål likner Harald Hårfagres drøm: Han ønsker å samle alle småbåteiere/båtbrukere og båtforeninger i ett forbund. Han håper at alle landets båtforeninger vil søke ly under KNBFs paraply.

- Hvorfor er det nødvendig?

- Fordi vi i møte med politikere, både i kommunene og på Stortinget, får mye mer gehør når vi representerer en landsomfattende organisasjon. Representerer man mange, og faktisk de aller fleste, blir man rett og slett tatt mer på alvor.

- Og hva er det den felles kampen gjelder?

- Saken gjelder å få myndighetene til å  legge forholdene til rette kysten rundt for at folk flest får mulighet til å etablere båthavner som baserer seg på samarbeid og frivillighet. Norge er et lite land, men det er faktisk bare sju andre land i verden som har lengre kystlinje enn det grisgrendte Norge. Det betyr at vi har naturgitte forutsetninger for å fortsette tradisjonene helt fra vikingtiden med tilgang til sjø og vann til bruk for befolkningens beste.

- Hva er det som begrenser denne tilgangen?

- Kommersialisme og kommunenes lyst på større inntekter. Når private marinaer overtar brygger og opplag fra frivillige båtforeninger, skytes prisene i været. Vi skal ikke lenger enn til Bærum for å se at marinaer krever innskudd på 100 000 kr per breddemeter på en flytebrygge. Slik risikerer  vi at store deler av brukere og eiere av fritidsflåten utestenges. Høyesterett har nylig slått fast at kommunene kan inndrive eiendomsskatt på flytebrygger. Dette er en tendens vi må stå samlet i mot, enten vi har seilbåt eller motorbåt, om de er laget av plast eller tre, enten vi seiler regatta eller drar på tur, padler eller ror.

- Mange som ikke selv har båt irriterer seg over at kystområder beslaglegges av småbåthavner og opplag. Forstår du deres klage?

- Nei, faktisk ikke. Vi er en kystnasjon, som sagt, og da er det er naturlig at det blir satt av kystområder til folks båtbruk. Småbåtbrukere tilhører ikke noe mindretall i Norge. Båtlivsundersøkelsen i 2012, utført av KNBF i samarbeid med bransjeorganisasjonen Norboat som intervjuet 6000 nordmenn, viser at 51 prosent av befolkningen mellom 18 og 74 år  hadde vært på én eller flere turer med fritidsbåt i 2011. Og legg merke til: Her er ikke barn regnet med! Mange tusen norske barn kan bevitne at det er godt å vokse opp i båt!

-Hvor mange av de spurte hadde egen båt?

-Det er registrert 750 000 fritidsbåter i Norge. Tallet innbefatter alt fra store cabincruisere og seilyachter til kajakker og robåter. Og det er flest av de sistnevnte.  En oppfordring til alle som har egne båter, er å invitere med seg venner og kjente som introduseres for båtlivet på en positiv måte. Jeg har til gode å høre noen som ikke har satt pris på en tur på sjøen, når været er skapelig anlagt for det.

-Hvor mange seilbåter er det i fritidsflåten?

Bare 7 prosent, og bare 4,7 prosent er seilbåter som har overnattingsmulighet. Den største kategorien er motorbåt uten kabin - altså åpne snekker, skjærgårdsjeeper og daycruisere. De utgjør 39 prosent. 31 prosent er småbåter uten motor, mens 23 prosent er motorbåter med sovemulighet.

Mange som kjører langs Frognerkilen, Bestumkilen og andre sammenhengende bryggeanlegg, klager ofte over at ”død, flytende kapital” ligger hele sommeren til kai. Brukes ikke båtene?

-Jovisst! Selv har jeg og kona hatt over 60 overnattinger i båten i sommer, selv om været ikke sto til forventningene. Kunne man se havnene fra fuglenes perspektiv, ville man oppdage at mange båter er ute fra brygga i mange døgn. Det er et optisk bedrag at man synes mange båter ligger inne.

-Fortell om din egen båthistorikk. Du var ikke seiler fra starten av?

-Nei, jeg vokste opp med robåt i forbindelse med hytter familien disponerte ved Kragerø og på Tyrifjorden. Da jeg stiftet familie, ferierte vi ikke i båt. Jeg ble riktignok medlem av Frognerkilens Båtforening i 1982 og hadde nok mine planer, men det var først i 1994 at jeg fikk lurt kona med på å kjøpe en snekke, en Scand Classic 25. Allerede etter første tur var hun frelst! Fire år seinere kjøpte vi en planende Fjord 880 og fikk større aksjonsradius og komfort. I båtforeningen var det et aktivt og smittsomt seilmiljø. Vi ble invitert med på seilturer og regatta av venner og ble skikkelig tent. I 2001 kjøpte vi en Bavaria Ocean 38, som vi har fremdeles og er veldig glade i. ”Schøro” er hytta vår. Og bortsett fra små overnattingsturer med barnebarna, er det Elise og jeg som bruker den. Alle våre båter har hett Schøro. Det er Schøne som har ro og fred på sjøen, sier Kai Schøne med en glad latter.

-Hva er så spesielt med seiling?

Det er en sak jeg gjerne vil fortelle om. Stikkordet er frihet! Frihet, ro og fred om bord når vi ønsker det. Vi pleier å starte sommerferien med direkteseilas til Skagen. Er vinden gunstig, kan vi slå av motoren, sette på autopilot og ”fly” av sted. Høyttaleranlegget på full guffe, gjerne med opera. Vi kan lese, spise eller bare nyte seilasen der og da. Det er bare fantastisk! Jeg går ikke tilbake til motorbåt før jeg må! Vi skal ikke lenger fra et sted til et annet, men strekker overfarten så langt vi kan. Jeg sier som Odd Børretzen at turen er slutt når du kommer i land!

-Når du representerer KNBF er du talsmann for alle småbåtbrukere, og motorfolket er i flertall?

-Ja, og vi båtfolk har mye til felles. Naturopplevelser, frihet, friluftsliv, sosialt samvær, unike steder, fred og ro. Dette er opplevelser vi unner alle som bor i dette landet, og som har de samme lengsler som vi. Det er derfor vi trenger organisasjoner som står på barrikadene og forsvarer våre rettigheter og tilgangen til et aktivt båtliv. Nå har jeg tatt avtalefestet pensjon og akter å bruke mye tid på arbeidet med å sikre småbåtfolkets rett til å disponere sjønære områder til brygger og opplag. Jeg vil oppfordre alle båtfolk til å melde seg inn i KNBF, som forening eller privat, slik at vi står sammen som et sterkt og slagkraftig forbund mot kommersialisering og utnytting fra dyre marinaer og såkalte båthoteller. I Norge, som har så lang kystlinje, skal vi ikke trenge å slåss om tilgjengelighet til sjøen.

Schøne leder et forbund av båtfolk som dekker kysten fra Grense Jacobselv til Hvaler, og i tillegg innsjøer og vassdrag i innlandet. Forbundet har 31 000 medlemmer, men tallet burde ligge mye høyere, mener han. I nabolandet Sverige teller den tilsvarende organisasjonen 160 000!

Han minner om at KNBF tilbyr gunstig båtforsikring, egen båtskole, inspeksjon og gjennomgang av båt med egne besiktigelsesmenn kysten rundt, som kan utferdige tilstandsrapport i forbindelse med kjøp og salg av båt.

- Selv om båtlivet kan arte seg forskjellig i Oslofjorden, på Møre og på Finnmarkskysten, har vi småbåteiere mange felles interesser. Sammen er vi sterke!

understreker presidenten i KNBF, Kai Schøne, og taler Henrik Ibsen midt i mot.

 

(LEDER)

Godt, Nytt Båt-år!

 

Nå er det heldigvis ikke lenge igjen før båten går på vannet. Et par båtmesser for å sjekke årets nyheter, samt den etterfølgende hodepinen: Hva trenger jeg til båten, og hva har jeg lyst på? Herlige forberedelser til ny sesong!

KNBF på sin side arbeider kontinuerlig for bedre rammevilkår for bruk av fritidsbåt. Underforstått arbeider landets største interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere også for å hindre forverring av rammevilkårene for bruk av fritidsbåt.

Våre opponenter er forskjellige myndigheter som hersker på hver sin tue, tilsynelatende uten kommunikasjon med andre og med overordnet koordinering.

Basisbehov for båtliv er tre ting;
- en båt
- en trygg båtplass
- en parkeringsplass, som kan benyttes som opplagsplass om vinteren.

Hvis man vil begynne med båt som hobby/livsstil kan man dessverre ikke starte med det sentrale elementet; Båten. Man må starte i motsatt ende med båtplassen og opplagsplassen. Uten disse på plass er kjøp av båt i beste fall en risikosport.

Løsningen kan være å melde seg inn i en KNBF-båtforening. En båtforening som er medlem i KNBF er et slags Kinder-egg for båtfolk; man er medlem i felleskap som har samme mål, båtliv. Som medlem knytter man relasjoner og kan nyte godt av kompetanse som finnes, både på teknisk side, og på erfaring. I tillegg er foreningens medlemmer med på å sørge for at rammevilkårene for denne viktige og utbredte fritidsaktiviteten opprettholdes. En KNBF-Båtforening drives på frivillig, non profit basis og er en viktig del av det frivillige Norge. Staten har erkjent at frivillig arbeid i samfunnet er viktig, og har innrømmet frivillige organisasjoner en kompensasjon for innbetalt moms. Det tilbakebetales snart en milliard årlig til frivillige organisasjoner. KNBF søker om kompensasjon sentralt, og får tilbake ca 3,3 millioner kroner som fordeles ut til medlemsforeningene. Bare denne fordelen ved å være organisert i landets eneste interesseorganisasjon for alle typer båtfolk, gjør at medlemskapet og tilgang til alle andre fordeler, i realiteten blir gratis!

Staten har med andre ord erkjent at å ha tilbud om en båtforening lokalt er viktig. Både sosialt og folkehelsemessig er båtforeningen et viktig element iet lokalsamfunn.

Dessverre er mange kommuner så stresset på penger at man er begynt å avgiftsbelegge arealene som båtforeningen disponerer, til markedspris!

Denne urovekkende trenden blir antagelig årets viktigste sak for KNBF.
Vi må arbeide for at lokalpolitikere skal se verdien og kvaliteten en veldrevet båtforening tilfører lokalsamfunnet, og stille arealer til disposisjon, til en fornuftig pris.

I tiden frem til stortingsvalget 9.september 2013 vil KNBF forsøke å utfordre de politiske partiene på sine holdninger til fritidsbåt og rammevilkår. Denne undersøkelsen vil gi oss en pekepinn på hvem vi skal henvende oss til for å få et bedre båtliv, også etter 9.sept 2013!

 

Båthilsen fra
Reidar Kjelsrud
Generalsekretær

UNDERSAK 1:

Momskompensasjon 2012; KNBF fordeler ca 3 millioner

KNBF har mottatt tildelingsbrevet fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) for årets momskompensasjon. LST har for 2012 tildelt 134 av KNBF medlemsforeninger 3.050.000 i momskompensasjon. Dette er en økning på 390.000 fra 2011 og dobbelt så mye som i 2010.

Momskompensasjonsordningen er blitt en av KNBFs viktigste medlemsfordeler for båtforeninger. Som en kuriositet kan det jo nevnes at de samme båtforeningene betaler inn vesentlig mindre i medlemskontingent. Det betyr jo i all enkelhet at ved å være medlem i KNBF, får gjennomsnitts-båtforeningen tilbake mer enn det de betaler i kontingent!
KNBF som paraplyorganisasjon samordner søknadene om momskompensasjon og sender dette inn som en søknad til LST.  LST foretar stikkprøvekontroller av søknadene. KNBF fikk i år ingen rettelser fra LST på sin felles søknad for de 134 medlemsforeningene.  Det gode resultatet tolker vi som et tegn på at vi nå har den kompetansen som er nødvendig for å kunne administrerere et slikt regime.

Staten tildeler dessverre ikke 100% av de omsøkte beløpene, men foretar en avkortning. Avkortningen på søknadsbeløp er noe høyere i år med 51 %, mot 49 % i fjor. Dette skyldes at flere frivillige organisasjoner har søkt i 2012. Potten for 2013 er øket med 320 millioner til om lag 950 millioner, så da kan det se ut som om avkortningen vil bli noe mindre neste år.

UNDERSAK 2:
 

KNBFs Miljøhjørne er publisert

 

KNBF Miljøkomite er en av mange aktive komiteer i KNBF. Miljøkomiteens mandat sier at komiteen også skal kunne fungere som rådgiver for båtforeninger og enkeltmedlemmer i miljørelaterte spørsmål. Komiteen har spisskompetanse på båtrelaterte miljøspørsmål. For å samle noe av kompetansen, og gjøre den tilgjengelig for medlemmene våre, har man laget en egen miljøside på KNBFs hjemmesider. Denne har fått navnet «Miljøhjørnet».

Siden finnes ved å gå inn på hovedsiden til KNBF ( www.knbf.no ). På øvre menylinje finnes en knapp som heter Miljøhjørnet.

Siden inneholder foreløpig en del av stoff som Miljøkomiteen har samlet, og vil utvides etter hvert som vi får innspill på hva dere vil ha hjelp om. Et levende forum er vurdert på siden, og er planlagt i sammenheng med ny WEB-løsning for hele KNBF.

Vi håper stoffet er relevant og Jørn Fjellsaune, leder av miljøkomiteen, ber om tilbakemeldinger fra brukerne på om dette er nyttig?

 

UNDERSAK 3:
 

Stortingsvalget og båtfolket

 

Båtfolket blir relativt stemoderlig behandlet hos myndighetene, det er en kjent sak. Til høsten er det valg og den forbindelse har KNBF startet et prosjekt for å finne ut hva de forskjellige partiene mener om båtliv og rammebetingelser.

KNBF vil sende brev til politiske partiene i januar med konkrete spørsmål om partiets stilling til sentrale båtpolitiske problemstillinger. Vi har fått hjelp av en båtpolitisk ekspert for konkretisering av spørsmål, utarbeidelse av brev og systematisering av svarene; tidligere Generalsekretær Jan H. Syvertsen har sagt seg villig til å være prosjektleder.

Har dere spørsmål til politikerne?  Send de til oss snarest på post@knbf.no