utgave nr 4 2002

Andholmen endelig sjøsatt

Publisert Sist oppdatert

Andholmen endelig sjøsatt

Dugnadsgjengen som ivrer for å få M/K "Andholmen" i stand, begynner endelig å se resultater av fire års arbeid. I fjor sommer ble den verneverdige båten sjøsatt i Stavanger.

Tekst og foto: Camilla Bjørheim

I 1994 klarte kystvernere i Stavanger å spore opp "Andholmen", som befant seg på Sortland i Vesterålen. Siden 1996 har båten ligget på land på Hundvåg ved Stavanger. En gjeng med brennende engasjement for norsk kystkultur jobber med å restaurere "Andholmen".
Skøyta gjennomførte under krigen et stort antall viktige og dramatiske turer over Nordsjøen mellom Skottland/Shetland og Norge. Skøyta var også involvert i en rekke operasjoner under Norges frihetskamp, og deltok under kampene i Ofotfjorden og Narvik i april - mai 1940.

I dårlig stand

Stiftelsen MK "Andholmen", som nå eier båten, fikk skøyta brakt til Stavanger fra fiskeoppdrettet til Arnold Jensen i Blokken i 1996. Sjøforsvaret stilte med en kassert lekter som Jensen fikk i bytte. "Andholmen" var den gang i svært dårlig stand. På Hundvåg i Stavanger samles gjengen som restaurerer båten to ganger i uka.
-Vi er åtte-ti stykker som pleier å være her. Mange flinke fagfolk er samlet, sier kommandørkaptein og redaktør i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen Svein Carl Sivertsen, som hele tiden har vært engasjert i arbeidet med "Andholmen".

Tidkrevende arbeid

- Vi hadde håpet å få båten på sjøen allerede sommeren 2000, det lyktes oss ikke. Det har vært vanskelig å skaffe fagfolk til noen av oppgavene. Kvalifisert arbeidskraft til å drive skroget måtte vi helt til Danmark for å finne. Det ble kostbart, forteller Sivertsen.
"Andholmen" har stått tre år på land. Et møysommelig og tidkrevende arbeid er gjennomført. Blant annet måtte 30 tonn grus og sement fjernes fra båten.
- Vi fikk såvidt reddet skøyta. Mange trodde vi tok fatt på en umulig oppgave, sier Sivertsen. Fortsatt gjenstår en god del. Snart skal mastene reises. Da vi besøkte båten, var snekker Per Tore Meling igang med å kle veggene i byssa. 30. juli i fjor, ble skroget sjøsatt. Motoren jobbes det fortsatt med.
- Tre opprinnelige motorer er plukket fra hverandre og satt sammen til en ny, kan pensjonist og motorbygger Per Helge Omgård fortelle.

Hjelp av skoleelever

Dugnadsgjengen har fått mye hjelp og økonomisk støtte fra både fylke og stat, men også fra bedrifter og privatpersoner med interesse for kystkultur. Også Sjøforsvaret har engasjert seg i restaureringsarbeidet. I underkant av tre millioner kroner har prosjektet kostet så langt, i tillegg kommer dugnadstimene.
Fire videregående skoler i Stavanger-regionen har deltatt i arbeider knyttet til sine ulike fagfelt og spesialiteter. Både kommende maskinister og stilasbyggere har bidratt. Tidligere fylkesskolesjef i Rogaland, Ommund Torgersen er aktiv i arbeidet og har formidlet kontakt med skoler det har vært aktuelt å samarbeide med.

Seile som museum

- Vi har bevart så mye av det opprinnelige som mulig. Under vannlinjen er det meste originalt. Det samme gjelder rattet. Vi har et godt samarbeid med Per Harald Lamark i Bø, som har sendt oss deler.
- Jeg har navneskiltet til "Andholmen" og ei skipsklokke som skal henge på styrhuset klart, sier Lamark, som vil helst vente til skøyta kommer nordover, før han overrekker dette. Det var Lamark som i sin tid kom over "Andholmen" i Blokken.
-Planen er at den skal seile som museumsbåt, og selvsagt ønsker vi at båten skal besøke steder der den seilte tidligere. Da blir det også aktuelt med en tur til Vesterålen, sier Sivertsen. Men han regner ikke med noen tur nordover før sommeren 2003.
Svein Carl Sivertsen har skrevet en bok om restaureringen og historien til skøyta.
"Andholmen" ble bygget i Brattvaag i Møre og Romsdal, og levert til reder Karl Gregussen i Bø i 1938. Miljøverndepartementet ved Riksantikvaren har erklært "Andholmen" for verneverdig.