Nr 4 2013

Leder: Gi - ikke ta, Solhjell

Vi gleder oss til båtsesongen. Vi håper på sommeren.

Publisert Sist oppdatert

Vi håper på godt vær og behagelige temperaturer. Vi gleder oss til positive innspill fra våre myndigheter, for dem har det ikke vært for mange av. Når fritidsbåtlivet er tema hos de sentrale styrende organer, er det gjerne snakk om restriksjoner, avgifter, skatter, påbud og forbud, pekefinger og formaninger. Det har ofte vært omvendt i de fleste kommunale styrende organer som i langt større grad ser nytten og gleden ved båtlivet der båthavner, opplagsplasser, gjestehavner og generell tilrettelegging som regel har vært tema. Helt til nå.

Flere kommuner lefler med eiendomsskatt på flytebrygger. Østfoldkommunene er så langt verstinger. Både Halden, Rygge og Moss vurderer å innføre eiendomsskatt på flytebrygger. Fredrikstad og Sarpsborg gjør det allerede.  Førde kommune er på gang. Høyesterett har sagt at de har anledning til det, men ikke at de må. Det er generelt umusikalsk å skattelegge fritidsaktiviteter. Også fritidsbåtlivet. Og båtforeningene som eier disse flytebryggene er i stor grad ideelle organisasjoner, ikke profittbaserte kommersielle virksomheter. Her bør kommunene holde fingrene av fatet.

Regjeringen økte bevilgningene til friluftsliv og folkehelse med 20 millioner, fra 133 til 153 millioner kroner  i årets statsbudsjett. Vi kan ikke finne at båtliv eller det båtlivet representerer av rekreasjon på sjøen hverken er nevnt eller tilgodesett i budsjettet. Fritidsbåtlivet ansees antagelig ikke å ha noe med hverken friluftsliv eller folkehelse å gjøre. Kanskje miljøvernminister Bård Vegard Solhjell burde ta seg en tur ned i båthavna i disse dager og slå av en prat med de som klargjør båtene sine for sommerens kose- og ferieturer. Da bør han spørre dem om båt og friluftsliv er rekreasjon og har innvirkning på det generelle helsenivået. Har han ikke vært på båttur før selv, er det sikkert noen som mer enn gjerne vil vise ham hva dette går ut på og invitere ham med på en prøvetur til sommeren.

Selv om det er valg til høsten og sjansene er mikroskopiske for at Solhjell fortsatt sitter som statsråd og i regjering etter det, er det etter all sannsynlighet han som skal utarbeide budsjettet for neste år. Da kan han legge spor etter seg og legge føringer for den neste statsråd i en ny regjering ved allerede å bake inn forutsetninger om båtliv og rekreasjon. Helse og rekreasjon behøver nødvendigvis ikke være motorfritt og primitivt. Det er noe som heter at målet helliger middelet. I fritidsbåtsammenheng betyr det at helse og rekreasjon kan være helt uavhengig av fremkomstmiddelet. Det får være opp til hver enkelt å velge. Noen liker kanoturer, andre liker å padle eller seile langs kysten, mens andre igjen trives best med motordur og stilleligge i uthavnene. Helse og rekreasjon på sjøen skal definitivt ikke forbindes med fartøyet man bruker, men at det brukes.