utgave nr 10 1994

Milebrent tretjære

Publisert Sist oppdatert

Milebrent tretjære

Marnadal Treformidling like nord for Mandal lever trelast, kjerneved, flaskeskåren panel, milebrent tretjære, røtter, greiner og topper, samt knuter og sopper. Alt innen trevirke som en selvbygger av tradisjonelle trebåter trenger. Virksomheten består av 30 skogeiere som disponerer 40.000 da - i det vesentlige furu, som har inngått et samarbeide. Bedriften disponerer ikke mindre enn 16 sager av ulike slag. Samarbeidet går på felles presentasjon og levering av videreforedlet virke som justerte materialer, panel osv.
Under Risør Trebåtfestival solgte Marnadal Treformidling milebrent tretjære av føretopper (tyri) fra stammen av furua, etter den utvinningsmetoden de bruker og som er fra gammel tid. Tjæren er et impregneringsmiddel for alt trevirke, men er ekstra velegnet til båter og brygger. For best resultat skal underlaget være tørt og ubehandlet og tretjæra påføres med kost. Temperaturen på stoffet bør ikke være under 15 grader og det kan eventuelt tynnes med terpentin.
De av den gamle skolen som sverger til tjære, kan kontakte Marnadal Treformidling på telefon: 38 287209. Fax: 38 288620