utgave nr 10 1994

Primer uten gass og lukt

Publisert Sist oppdatert

Ny primer uten gass og lukt

En miljøvennlig primer uten løsemidler som kan rulles på i to strøk er en spennende nyhet for Ola Båt. Vi har testet den i sommer på en Ibiza 20 Touring.

Av Hans Due

Primeren har to oppgaver. Den skal forsegle gelcoaten mot vanninntrengning og osmose (plastpest), og den skal sørge for vedheft for bunnstoffet. Tradisjonelt har det vært to typer primer, én-komponent primer som kun sørger for vedheft, og to-komponent primer som også forsegler gelcoaten. Primerne har inneholdt mer eller mindre andel av løsemidler som frigjøres ved å tilsette et herdemiddel slik at primeren stivner.
Løsemidler er skadelige for mennesker og miljø. Båtprodusenter er pålagt ekstra strenge krav til ventilasjon fordi både støping av båter og påføring av primer og bunnstoff frigjør løsemidler. Vanlige to-komponent primer som inneholder løsemidler skal ofte påføres i 5-6 strøk, hvilket er både tidkrevende og arbeidsbelastende.

High Protect

Produktet som Hempel har laget, kalles High Protect. Det er en helt løsemiddelfri primer som inneholder 100% tørrstoff. Det vil si at mengden primer som sitter på skrogbunnen etter herding er nøyaktig den samme som det påførte. Normalt regner man med at tykkelsen på primeren bør være mellom 600 og 800 MYM ( 1 MYM = 1/1000 mm). Med High Protect kan man klare dette på 2-3 strøk med en skumgummirulle eller med ett strøk med luftfri høytrykkssprøyte. Det er sistnevnte metode som i det alt vesentligste har vært brukt hittil, men vi ønsket å prøve primeren slik "hvermannsen" kan gjøre, nemlig med påføring med malerull. En påføringsmetode som Hempel i Norge hadde liten erfaring med.

Forarbeide

Forarbeidet viste seg å være meget viktig. Vi fikk et helt mislykket første-forsøk, hvilket sannsynligvis skyldes to forhold - for dårlig grunnarbeid og for tynn påføring av primeren. Dette resulterte i at primeren ikke herdet skikkelig, og den heftet heller ikke til skrogbunnen. Vi kunne trekke av primeren i flak, og hele skrogbunnen måtte sandvaskes før vi kunne starte på nytt.
Vi vannslipte bunnen med myk slipekloss, noe som ikke var godt nok. Bunnen må tørrslipes grundig med grovt slipepapir for at primeren skal få skikkelig vedheft. Dernest må skrogbunnen vaskes nøye med glassfiberavfetter. Etter at vi har satt av vannlinjen med maskeringstape, er det klart for første strøk med primeren.

Påføring

Primeren blandes godt ut. Tre deler primer og to deler herder. Fargen skal være helt jevn. Primeren påføres med en skumgummirull og i et så tykt og jevnt lag som mulig. Etter at primeren er blandet med herder, har man ca. 40 minutter på seg før primeren er herdet såpass mye at den ikke lenger kan påføres (ved 20°C). Ideell påføringstemperatur er mellom 15°C og 20°C, og helst nærmere 20°C. Men vi måtte hele tiden sjekke temperaturen i blandingen. Ble den mer enn håndvarm i spannet, måtte resten av spannets innhold kasseres.
Etter første strøk skal primeren herde i minimum 12 timer, men ikke mer enn fem døgn før neste strøk påføres på samme måte som første strøk. Etter dette strøket skal tykkelsen på primer-laget være tilfredsstillende til at bunnstoffet kan påføres. Bruker man Hard Racing eller Mille Dynamic bunnstoff, må første strøk av dette påføres mellom fire og åtte timer etter siste strøk med primer for at bunnstoffet skal hefte ordentlig. Går det mer enn 8 timer (fortsatt ved en lufttemperatur på 20°C), må det påføres ytterligere ett strøk med light primer før bunnstoffet.
Et annet nyttig tip er at man bruker forskjellige farger til hvert strøk med bunnstoff. På den måten har man fin kontroll over hvor stor slitasje det er på bunnstoffet og når nytt bunnstoff bør påføres.

Erfaring

Etter et mislykket første forsøk, satt primeren meget bra på skroget på andre forsøk. Fordelen med denne primeren er at man kan stå innendørs uten omfattende beskyttelses- og utluftingsutstyr fordi primeren ikke inneholder løsemidler. To lag med primer er tilstrekkelig til en helt ren skrogbunn i motsetning til 5-6 lag med annen primer.
Man må være ekstra nøye med grunnarbeidet, og arbeide ganske raskt med påføring etter at primer og herder er blandet sammen for å få et godt resultat. Da vi tok opp båten i høst, var det ikke antydning til avskalling. Men det skulle også bare mangle, for Hempel regner med at primingen er gjort en gang for alle, og uten grunnstøtinger og skader, skal primeren holde i 15-20 år.
Primeren dekker teoretisk 2,9 m² pr. liter ved en tykkelse på 350 MYM. En 5-liter koster i utsalg drøyt 700 kroner.