utgave nr 10 2003

Leder

Publisert Sist oppdatert

Hans

Vannscootere?

"Det er vår tro at det er bedre å ha denne aktiviteten i organiserte former enn over alt " sa havnedirektør Wollert Krohn-Hansen i Trondheim til Adresseavisen tidlig i sommer. Havnedirektøren hadde fått grundig kjeft av politiet i Trondheim fordi han hadde gitt tillatelse til at vannjetgruppen i Norsk Motorklubb Trondheim kunne bedrive vannscooterkjøring i avgrenset område. Det hadde nemlig ikke havnedirektøren noe med, mente politiet som la ansiktet i alvorlige folder og henviste til totalforbud over hele landet. Havnedirektøren hadde brukt klokt skjønn og havneforskrifter fra 1997 da tillatelsen ble gitt, men måtte beklage.

Den som burde beklage

var politimesteren i Trondheim, og han burde beklage seg til justisministeren, gjerne i et internt notat unntatt offentlighet. Og justisminister Odd Einar Dørum burde ta med seg beklagelsen til Storting og regjering og si at hele forbudet bør kastes på skraphaugen så fort som mulig. Vannscootere er mindre forurensende enn mange påhengsmotorer, og de er generelt atskillig mer støysvake enn en gammel totakts 2 hesters påhengsmotor. Det er ikke farkosten det er noe galt med. De som kjører den kan nok gjøre toskete manøvrer, men det kan da ikke vannscooteren noe for. Her skyter man ikke engang på pianisten, men på pianoet fordi man ikke liker musikken. Kjære lovgivere: Kan vi få et forbud mot jetfly, modellfly, motorsykler, trailere, rallybiler, utrykningskjøretøyer, anleggsmaskiner og hurtigferger? De bråker verre og kan skape atskillig farligere situasjoner og ødelegge langt mer av miljøet enn vannscootere dersom de håndteres av idioter. Men de gjør ikke det fordi det er normalt utrustede og fungerende mennesker som betjener dem, enten det nå er i hobby- eller i yrkessammenheng. Så også med vannscootere, i hvert fall de som benyttes i organiserte former på avgrensede baner. Og benyttes de i andre sammenhenger - hvilket de selvsagt skal kunne - må det skje med hensyntagen både til medmennesker og miljø. Da er vannscooteren mindre til plage enn de fleste andre motoriserte farkoster.

Aftenposten har i sommer vært på fjordtur

for å skildre fartsbøllenes herjinger blant båtfolket. Men avisens utsendte fant dem ikke. Kun noen få skippere med marginale overskridelser. En og annen testosteronsprengt sjåfør (vi bruker ikke skipperbetegnelsen her) har vi observert i sommer, men de representerer promillen av båtførerne, og vi har observert atskillig flere av dem på landeveien på to hjul og med eggende stempler mellom bena i sommer. Båtfolket er langt bedre enn mange ryktemakere og avisenes agurktid-dyrkere skal ha det til.

På samme tid

som du leser dette la snøen seg i fjor. I skrivende stund er det et par uker igjen, men temperaturen er fortsatt rundt de 20 på dagtid. Ingen grunn til å avslutte sesongen ennå. Høsten kan være utrolig vakker og båtvennlig med knallfarger i horisonten og krystallklar luft. Krabbene er stort sett proppfulle i skallet, og havets kardinal er ikke lenger fredet. Og slikt hobbyfiske til glede og nytte kan alle bedrive fra nær sagt alle farkoster - forhåpentligvis til og med fra vannscootere.