Nr 9. 2013

Slik unngår du SELVBYGGER-FELLENE

Et selvbyggerprosjekt kan fort bli et mareritt. Fellene er mange og fallhøyden stor. Men med gode forberedelser er det fullt mulig å lykkes.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH.LØKEN

 

 

Båtmagasinet skal spre båtglede hele året, men skal du glede deg over det å bygge din egen båt, må vi likevel skremme litt, slik at du unngår fellene. For dem er det mange av.

   Det er mindre selvbygging i dag enn det var for bare få år tilbake. Det har en sammenheng med et komplisert regelverk og at det kanskje heller ikke er så mye å spare av penger. De som velger å bygge selv i dag, gjør det gjerne for å ha en meningsfylt hobby.

   Det som i dag er definert som et selvbyggerprosjekt, er som oftest montering og sluttføring av halvfabrikat med tilhørende innredningsdeler, altså det som omfattes av fritidsbåtforskriften og CE-bestemmelsene. Veien til CE-merking kan være krunglete, men du må bare gjøre det.

  Den eneste veien forbi CE-prosessen er å bygge hele båten fra grunnen av. Da gjelder fortsatt den såkalte femårsregelen. Det forplikter det til selv å bruke båten i minst fem år før du kan selges på det åpne markedet.

Du må ha full kontroll på selvbyggerprosjektet fra start til mål med tanke på CE-merking.

Det er ikke mange månedene siden Båtmagasinet brakte historien om selvbygger Frode Haugen som kjøpte et halvfabrikat av en SeaQueen 38 hos CR-Yachts i Sverige (Båtmagasinet 5/2013). Frode ville kose seg med monteringsarbeidene hjemme i Fiskå, når han hadde fri fra jobben ute på sjøen.

Men kosen kan nok fortsatt drøye lenge. Nå må han konsentere seg om å rette opp slurv, alvorlige feil og mangler på det skroget han etter mye krangling endelig mottok. Og han må lete etter andre SeaKing-eiere i Norge og låne deler av inventar for å lage kopier. Han har betalt for all innredning, men verftet i Sverige har gitt blaffen i å levere. Han er i krig med CR-Yachts og akkurat nå er saken politianmeldt og han har søkt juridisk bistand.

Frode Haugen forteller sin triste historie til Båtmagasinet for å advare andre til å gå i de samme fellene.

 

Vedlegg 3 erklæring

Vår ekspertkommentator Eivind Amble tar for seg tema selvbygging i dette bladet. Amble påpeker noe av det viktigste i slike byggeprosjekter, nemlig at forskrifter blir fulgt og at kjøperen forsikrer seg om at det livsviktige dokumentet Vedlegg 3 erklæringen følger med halvfabrikatet når det kommer fra verftet. Frode Haugen har ikke fått noen Vedlegg 3-erklæring fra Sverige.

 

En Vedlegg 3 erklæring er en beskrivelse av det delvis ferdigbygde fartøyet, og

 

-

en erklæring som angir at det delvis ferdigbygde fartøyet er beregnet på å bli ferdigstilt av andre, og at det er i samsvar med de grunnleggende kravene som får anvendelse på dette trinn i byggingen.

 

Båtbyggeren begrunnet det med at han normalt ikke bygger halvfabrikata og derfor ikke kjente til Vedlegg 3. Han sa også i et tilsvar at CR Yachts har tilknytning til IMCI som klassifiseringsselskap.

I en kommentar til det siste sier Olaf Hjelmeland i det tekniske kontrollorgan IMCI at det er at SeaKing i Fredrikstad i sin tid hadde IMCI-godkjenning for denne båttypen, men det er absolutt ingen automatikk i at en slik godkjenning følger med når verftet selger former og rettigheter til et nytt selskap. IMCI er ikke inne i bildet på den aktuelle båten.

Verftet er din samarbeidspartner

Du må forsikre deg om at leverandøren av halvfabrikata har nødvendig godkjenning, slik at du kan være trygg på at den halvferdige måten du mottar er bygget etter gjeldende lover og regler. En seriøs leverandør blir en samarbeidspartner du skal ha kontakt med gjennom hele byggefasen. Han skal gå god for byggeprosjektet ditt. Derfor må du påse at han har vilje og evne til å være en slik samarbeidspartner. Det er viktig at selvbyggeren har et sted å henvende seg med små og store spørsmål i hele byggeperioden.

Olaf Hjelmeland sier at CE-merking er ikke laget for at de tekniske kontrollorgan og Sjøfartsmyndighetene skal sysselsettes. En kvalitetssikret byggeprosess er viktig for at produktet blir bygget i den nødvendige standard som blant annen ivaretar kravet til sikker båt. CE-merking er ikke i seg selv et kvalitetsstempel, men et nåløye for sikkerhet og miljøkrav for å få markedstilgang i Europa.

   En ikke CE-merket båt har ofte store feil og mangler. Vi kan her referer til våre reportasjer om Frode Bjerkaker i Trondheim som tapte en million kroner fordi han ikke ble trodd i retten om at hans Laguna, som også var et selvbyggerprosjektet, hadde alvorlige strukturelle skader. Han ville heve kjøpet med forrige eier, men retten konkluderte med, av en udokumentert grunn, at skadene på båten måtte dreie seg om en transportskade. Båten ble nylig solgt som vrak for 200.000 kroner.

   Her er det bare å si at du for enhver pris ikke må kjøpe et halvfabrikat uten innstøpte stivere. Svake skrog forårsaker raskt varlige sprekkdannelser som følge av delaminering.

Sjøfartsdirektoratet har dessverre ikke vært tilstrekkelig på banen med informasjon om alvoret ved CE-merking.

-Som tilsynsmyndighet har Sjøfartsdirektoratet de siste årene ikke gjort jobben sin med å se båtbyggeren etter i kortene. Det er altfor lett å jukse med CE-merking. Her har Sjøfartsdirektoratet en virkelig jobb å gjøre, sier Hjelmeland. CE-merkingen skal ivareta de tre hovedområdene; brannbeskyttelse, vanninntregning og krenging.

Når du mottar et halvfabrikat er det ikke bare vedlegg 3-erklæringen som skal følge med.

Alle enkeltkomponenter som levers med, drivstoffsystemet (som tanker), lysåpninger (som vinduer og dører)og alt i styresystemet skal være godkjente produkter med egen CE-merking fra produsent.

I det praktiske arbeidet vil en selvbygger møte mange utfordringer, så mange at det sannsynligvis er helt nødvendig å beregne minst tre ganger så lang tid på byggeprosjektet som en profesjonell båtbygger.

-Det er lett å ta seg vann over hodet. Det er ikke verdt å sette ekteskapet på spill for å få seg en selvbygget båt, sier Olaf Hjelmeland, som i sin tid som kontrollør har sett mange eksempler på at entusiaster har påtatt seg prosjekter langt over deres kompetansenivå og arbeidskapasitet.

Realisme helt nødvendig

Et selvbyggerprosjekt har en stor økonomisk side. Ofte er det sparepengene som kanaliseres. Du skal være praktisk og nøktern i dine vurderinger om prosjektet lar seg gjennomføre, til realistiske priser og ikke minst med en tidsramme som holder.

Et prosjekt som ikke fullføres betyr at alle investerte kroner er tapt. Det er mange selvbyggerprosjekter som har havarert halvveis fordi pengene tok slutt.

   Legg mye arbeid i tidsplanlegging og økonomisk planlegging. Du skal ha romslige budsjetter for å komme helt i mål. Halvgode løsninger forringer produktet. Skal du selge båten, har du et handikap i markledet i forhold til fabrikkproduserte båter. Om båten i tillegg bærer preg av billige løsninger og dårlig håndverk, ha har du en utfordring, for å si det mildt.

Ikke tro at du kan bygge båt over driften. Han pengene klare, før du starter. Legg inn en solid buffer. Det er dyrere enn du tror.

 Ingen båtbyggere Båtmagasinet har vært i kontakt med har noen tro på at det er mange kronene å tjene på en hjemmegjort båt i dag, men som sagt, glede og kos kan ikke måles i kroner og øre, så verdien vil alltid ligge der for en realistisk, entusiastisk selvbygger.

   Noen selvbyggere har brent seg på å si ja til halvfabrikata som er bygget på verft ”på si”, det vil i klartekst si halvfabrikata som blir levert svart. Ikke gå i den fellen. Du mister alle dine rettigheter og muligheter til å reklamere og klage under slike forhold.

 

Sikre dine penger

Båtmagasinets båtjurist Pål S. Jensen slutter aldri å undres over at båtfolk villig vekk betaler forskudd for sine båter, enten det er fabrikknye eller halvbygde, uten å ha noen som helst sikkerhet for sine penger.

- Folk betaler gjerne inn på en driftskonto, uten å reflektere over at de med det egentlige gir båtbyggeren en kreditt. Vi har flere eksempler på at båtbyggere har gått konkurs i en byggeperiode, og at alle kundens penger har gått med i dragsuget.

Det minste kravet må være at båtbyggeren gir deg en bankgaranti for innbetalite penger. Dette gjelder også den som skal levere deg et halvfabrikat.

Dersom en båtbygger nekter å gi deg en bankgaranti, eller mener at det ikke er nødvendig, så vær på vakt. Si nei til å handle med et båtbyggeri som ikke kan garantere deg at innbetalte penger er sperret og kun gjelder ditt prosjekt, sier båtjurist Pål S. Jensen.

En båtbygger må gi deg bankgaranti for innbetalte penger. Du må for all del ikke betale penger inn på en usikret driftskonto. Da kan båtdrømmen raskt bli et mareritt.