utgave nr 1 2007

Vi prøvekjører: ZEUS-drevet

Publisert Sist oppdatert

Vi prøvekjører: ZEUS-drevet


Skyver med dobbelt propell


Zeus er Cummins MerCruisers svar på Volvo Pentas IPS-drev, men i motsetning til Volvos system der propellene er forovervendt, er Zeus-systemet mer likt et tradisjonelt undervannshus på hekkaggregat, men altså montert gjennom skrogbunnen og propellene vendt akterover.


Av Hans Due
Vi har prøvekjørt Zeus-systemet på en SeaRay-båt som har fått bygget skrogbunnen for å passe til systemet. For det må nemlig gjøres dersom man skal installere disse drevene. Drevene må stå loddrett, og derfor må skrogbunnen utstyres med tunneler for at drevet skal passe. Dermed får også drevene mer beskyttelse fordi mesteparten av dem sitter over skrogbunnen slik at det i realiteten er nederste del av undervannshuset og finnen som eventuelt treffer noe man kjører over, som for eksempel en tømmerstokk. På den annen side begrenser man jo utbredelsen av dette systemet fordi båtprodusentene må bygge om skrogene sine for at det skal passe. Vi forsøkte å få svar på hvorfor ikke Zeus-drevene kan monteres rett på skrogbunnen og vinkles utover slik som Volvo Pentas IPS-drev, men ingen fra Cummins MerCruiser kunne svare på dette bortsett fra at "slik er det bare".
Godt grep
I prinsipp er Zeus ganske lik Volvo Pentas IPS-drev, men IPS-drevet er mer fleksibelt da det kan monteres på de fleste skrog uten modifiseringer. Zeus er altså avhengig av tunnelene. Foprskjeller finner vi også i at Volvos sytem har forovervendte propeller, mens Zeus har akterovervendte propeller og eksos ut gjennom propellakselen.
Men systemet virket meget bra og på den båten vi prøvekjørte med og er fullt på høyde med IPS-drevet. Akselerasjonen er kontant, og det er omtrent ikke planingsterskel. I krappe svinger klorer drevene seg skikkelig godt fast, og det er ikke antydning til kavitasjon.
Eksos og joy-stick
Drevene - koblet til Cummins Mercuiser-dieslene var en befrielse hva røyk og støy angår. Det var i sannhet en behagelig reise. For eksossystemet er ganske spesielt. På tomgang og lavt turtall går eksosen gjennom en vannlås og ledes ut på hver side av båten, mens når turtallet øker, ledes eksosen isteden ut gjennom propellnavene. Grunnen til at man har konstruert det slik er at eksosen ikke skal forstyrre propellvannet ved finmanøvrering og bakking, og da spesielt med joy-stick handtering. For som på Volvos system, kan også Zeus styres med joy-stick slik at man kan millimeternavigere i trange havner og ved tillegging. Vi hadde ingen problemer med å finmanøvrere med dette systemet, men ville vel ha gjort omtrent de samme øvelsene like enkelt med reportasjebåten vår som er utstyrt med baugpropell, bortsett da fra ren sideveis manøvrering der både Volvos og Cummins MerCruisers system er uovertruffent.
Posisjonering
Systemet kobles også opp mot GPS og fluxgate-kompass slik at man har et enkelt posisjoneringssystem. Trykk på en knapp, og systemet skal i prinsippet holde båten på nøyaktig samme plass og med baugen i samme retning uavhengig av strøm og vind. Riktig så nøyaktig var ikke dette systemet da vi prøvde det, for GPS-signalene varierer jo noe, så innenfor en sirkel med en diameter på 6 meter kan senterpunktet i båten bevege seg.
Zeus har - i motsetning til IPS - integrerte trimplan som er montert på drevet og i den spesielle tunnelen.
Ytterligere opplysninger: www.cmdmarine.com