utgave nr 12 2

Nytt dataspråk for 2000

Publisert Sist oppdatert

Nytt dataspråk for 2000

Et nytt ”dataspåk” for kommunikasjon mellom båtinstrumenter er ventet i løpet av dette året. Det skal gjøre at de forskjellige instrumentene ombord kan kommunisere bedre med hverandre.

Av Ingvar Johnsen

Uansett om du skal kjøpe ny båt, eller om du skal utruste den gamle med elektronikk, må du først bestemme deg for hvilke typer instrumenter du vil ha. Så må du finne ut om de kan ”snakke” med hverandre i et nettverk. I dag bruker mesteparten av marin elektronikk et kommunikasjonsspråk som er utviklet av National Marine Electronics Association (NMEA) og har typebetegnelsen NMEA 0183. Dette systemet har vært på banen en del år, og ble laget nettopp fordi instrumenter fra forskjellige leverandører skulle kunne kommunisere. Det gjør at en GPS fra en leverandør kan sende signaler til en kartplotter fra en annen leverandør slik at du kan få posisjonen til båten din på det elektroniske kartet.

”Samarbeider” bedre

NMEA 0183 har gjort en brukbar jobb i de årene det har vært på markedet. Nå ønsker man en ny og bedre standard, og du kommer til å høre mye om NMEA 2000 i månedene og årene som kommer.
Ifølge NMEA er den nye standarden mye mer sofistikert enn den gamle. Med NMEA 0183 måtte et instrument ”holde kjeft” hvis et annet ”snakket”: I NMEA 2000 kan flere instrumenter ”snakke” samtidig, noe som gjør at flere instrumenter som er koblet sammen, kan samarbeide om mer avanserte oppgaver enn det ”gamle” språket.
I tillegg vil systemet kunne flytte langt større datamengder svært raskt. Kabelen eller ”bussen”, som er ryggraden i systemet og som instrumentene koples sammen med, kan ha opptil 50 tilknytningsmuligheter. Det vi si at nesten hvert instrument eller føler/giver kan linkes opp mot systemet og være med i utvekslingen av data. Kabelen vil ha en fysisk grense på 200 meters lengde, noe som bør være tilstrekkelig for de fleste båtstørrelser!
Når det gjelder datamengdene som kan overføres, sier man i NMEA at det nye systemet takler 20 ganger så store mengder som NMEA 0183.

Aktive produsenter

NMEA har invitert alle produsentene av båtelektronikk til å involvere seg i testingen av de såkalte ”beta – versjonene” av NMEA 2000. Dette er de første utgavene av dataspråket og man ønsker med dette å luke ut feil, eller ”bugs”. Flere av de største som: Raytheon, Simrad, Teleflex, Furuno, Trimble, Northstar og Navionics er med i dette testprogrammet.
Systemet skal fungere slik at de produsentene som har sine egne systemer for kommunikasjon instrumentene mellom, skal kunne fortsette med disse, men likevel er det meningen at de skal gjøre instrumentene kompatible til NMEA 2000 slik at du som kunde skal kunne velge instrumenter av de fabrikatene du ønsker. Du skal altså kunne utstyre båten med flere instrumenter fra en leverandør, og likevel supplere med et instrument fra en annen leverandør så fremt dette er kompatibelt med NMEA 2000. Derfor blir det viktig at du forsikrer deg om dette før du kjøper suppleringsutstyr.

Flere egenskaper

Enkel installasjon og rask kommunikasjon er hovedmålsettingen for det nye dataspråket, men det skal også være laget slik at et enkelt instrument kan bryte sammen, for eksempel på grunn av problemer med strømtilførselen, uten at det skal gå utover andre instrumenter og kommunikasjonen i ”nettverket”.
I tillegg til å kople sammen tradisjonelle båtinstrumenter som radar og elektroniske kart, er den nye standarden forberedt for det stadig økende antall både stasjonære og bærbare PC-er som finner veien om bord i båter. Dette er selvsagt avhengig av at programvaren du legger inn i PC-en er forberedt for å ”snakke” med NMEA 2000.

Konklusjon

Så til 1000 – kroners spørsmålet: Hva vil dette bety for deg som kunde og bruker? Jo, det ser ut til at NMEA 2000 vil gi deg flere valgmuligheter og langt bedre fleksibilitet i valget av instrumenter enn du har nå. Flere av bedriftene som er nevnt over, er allerede i gang med å forberede nye instrumenter for den nye standarden, hevder man i NMEA.
Men som med all annen ny teknologi, bør man regne med ”bugs” eller småfeil i de første versjonene som kommer på markedet. Likevel er det å vente at NMEA 2000 vil bety et langt skritt fremover.