Nr 10 2014

KNBF: Momskompensasjon

KNBF har søkt om 9,1 mill. i momskompensasjon for medlemmene

Publisert Sist oppdatert

KNBF har søkt om 9,1 mill. i momskompensasjon for medlemmene

 

 

Momskompensasjon er en ordning hvor frivillige organisasjoner har anledning til å søke om kompensasjon for de merutgifter de har blitt påført som følge av innføring av moms på en del varer og tjenester. KNBF sentralt administrerer og setter opp søknad om momskompensasjon for sine medlemsforeninger. Vi har nå levert årets momskompensasjonssøknad på vegne av hele 156 medlemsforeninger.

 

Momskompensasjonsordningen, og KNBFs håndtering av den, er blitt en av våre viktigste medlemsfordeler for båtforeninger. Vi har i år søkt om tilbakeføring av moms til foreningene for 9,1 mill. Dette er over 2,3 mill. mer enn fjoråret. Til sammenlikning betaler de samme medlemsforeningene ca 2,7 millioner i medlemskontingent til KNBF.

   Staten har dessverre ikke satt av midler til å refundere all moms frivilligheten i Norge betaler inn på varer og tjenester. Det betyr at søknadsbeløpet reduseres før utbetaling. Størrelsen på avkortningen, eller reduksjonen om man vil, av søknadsbeløpet blir først kjent da alle søknader er kommet inn. I år ser avkortningen av søknadsbeløpet ut til å bli ca 50%. Etter avkortning regner vi da med å motta ca. 4,3 mill. som i sin helhet skal tilbakeføres til medlemsforeningene.

   Søknaden skal utformes etter spesielle regler. Generell regel er at det er kun utgifter til drift og vedlikehold det kan søkes om kompensasjon for, ikke investeringer. Ordningen er i år tilført 320 nye millioner fra Kulturdepartementet i 2013 og årets pott er oppe i 950 millioner. I fjor var samlet søknadssum 1,3 milliarder.

KNBF fellessøknad

KNBF har nå sendt sin samlede søknad for 156 medlemsforeninger og vi oppsummerer kort:

Samlet søknadssum:                                                    9,1 millioner (mot 6,8 i fjor)

Forventet kompensasjon etter avkortning*:     4,5 millioner (mot 3,3 i fjor)

Antall medlemsforeninger som har søkt:            156 (mot 134 i fjor)

 

*Avkortningsbrøken bestemmes da alle søknader er mottatt, dette er et estimat.

 

Fordeling pr. region

Oversikten nedenfor viser hvor mange KNBF-foreninger som har søkt momskompensasjon (fjorårets tall i parentes), hvor stort søknadsbeløpet er og hva en kan forvente i utbetalt kompensasjon:

 

 

 Utbetaling

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har som plan å saksbehandle alle søknader løpende utover høsten. Utbetaling forventes å skje siste halvdel av desember 2013.

Du kan lese mer om momskompensasjon her: https://knbf.no/moms.php

Har du spørsmål om momskompensasjon, kan du sende en epost til post@knbf.no.

 

 

 

Leder:

Den fineste sommeren på lenge!

 

Mesteparten av Norge har hatt den beste sommeren på lenge.  Både bransje og brukere trengte sårt denne påminnelsen om at båtliv er fantastisk, hvis været er bra.
Det startet litt dårlig med juni, som etter statistikken var den våteste på over 100 år. Men så kom juli; den tørreste på like lenge. Fra flere steder i landet rapportertes det om kaotiske båttilstander i fellesferien, utrolig mye båter mange steder. Badetemperaturer i ytre Oslofjord 1.september er det 15 år siden sist vi har hatt. Så mye makrell i fjorden har jeg heller ikke sett siden jeg var guttunge.

Basert på disse fakta, skulle en tro at når antallet brukstimer og personer i fritidsbåt bortimot eksploderer, skulle antallet ulykker øke tilsvarende. Det ser heldigvis ikke slik ut.

Løselig estimert så har det omkommet like mange mennesker under bruk av fritidsbåt pr
1. september som i fjor. Pessimistene spådde også at da man slapp fri vannscooterbruk ville ulykkestallene eksplodere. Det skjedde jo ikke! Kun et lite uhell er rapportert med vannscooter. I min verden betyr det at antallet ulykker pr time båtbruk, har gått dramatisk ned. Jeg antar da at brukstimer i båt er nesten fordoblet i år på grunn av det fine været og oppheving av vannscooterforbudet. Joda, det er lettvinte, enkle konklusjoner, men jeg leter etter positive nyheter som kan gi et oppsving i interesse for båtbruk, som igjen vil gavne bransje og brukere.

Malurten i begeret er at jeg har to bekjente fra Oslo som begge lastet opp familien, og seilte til Nord-Norge i sommer, i hver sin båt. De kom tilbake og rapporterte om fantastiske opplevelser og… tomme gjestehavner, fra hver sin kant. På Røst for fire år siden var det fullt av fritidsbåt i havna første helgen i fellesferien ble det sagt. I år var det to-tre båter. Hva i all verden kommer det av? Jeg tror noe av årsaken kan være den berømmelig «Toll-Tull»-saken fra et par år tilbake, som ble slått stort opp i utenlandske båtmedia. Budskapet var; «Ikke kom til Norge, her er det dyrt og vanskelig å feriere». Saken er nå løst, men det tar tid å få promotert Norge i en positiv setting i utlandet igjen.

Region

Antall

Søknadsbeløp

Forventet

 

foreninger

 

kompensasjon

Nordland

22 (19)

1.016.000

508.000

Nordvest

17 (10)

902.000

451.000

Sør

22 (20)

1.037.000

518.000

T/F

14 (17)

250.000

125.000

Trøndelag

 8 (9)

772.000

386.000

Vest

36 (26)

1.072.000

536.000

Øst

37 (32)

 3.584.000

1.792.000

KNBF sentralt

1

500.000

250.000

Sum

157

9.136.000,00

4.568.000

Holdninger

Det skjer forandringer i holdninger, men det tar tid. Folk er blitt flinkere til å bruke vest, det er helt sikkert, det ser vi jo hver dag utpå. Statistikk for første halvår fra Sjøfartsdirektoratet viser at en fellesnevner for de 10 som omkom ved bruk av fritidsbåt, var det kun en av ti som benyttet vest. Dette viser vel med all tydelighet at vestpåbudet i åpne båter underveis som KNBF har lenge frontet, er riktig og nødvendig. KNBF går også for en reduksjon av promillegrensen på sjøen til 0,2, slik at det å føre noe motorisert, er sammenlignbart. Begge forslag er ment å være holdningsskapende bestemmelser for barn og unge over tid.
Nok en gang; Vi har et forklaringsproblem hvis vi må si til barn og unge at i bil, der må man være edru, men i båt… der kan man drikke litt. Hva er «litt», tolket av en tenåring?

Det finnes motstand mot begge forslag. Som et godt eksempel kom det et oppslag midt i agurktiden i en lokalavis nordpå, en sak om en nesten 90 år gammel fisker som uttalte seg i svært frodige, negative formuleringer om forslag til bruk-av-flytevest-påbudet.
Han skulle f…. ikke ta på noen vest!

Jeg fatter ikke hva som rører seg i hodet på folk da man kan bli så irritert og bruke så mye ressurser på over noe som egentlig er så dokumenterbart fornuftig. Jeg tror mer på at
90-åringens motstand mot bruk av vest egentlig er en innebygget motstand mot en ny bestemmelse han må rette seg etter, mer enn innholdet i en eventuell ny bestemmelse.
Det er «erfarne og fornuftige» menn på 50+ som dessverre topper i drukningsstatistikken.

Tilbake til hverdagen; Høsten er her. Kaldere vann, glatte brygger og dekk er rett rundt hjørnet. Bruk vest og vær edru, så blir båtlivet en fantastisk fritids- og friluftsaktivitet!
 

Båthilsen fra
Reidar Kjelsrud
Generalsekretær

 

 

KNBF, Region Vest med god medlemsvekst

KNBF, Region Vest har hatt fokus på verving i 2013, og har fått hele 8 nye medlemsforeninger med til sammen 738 medlemmer i Hordaland hittil i 2013. Medlemsveksten har skjedd i Hardanger/Sunnhordland, Osterøy, Sotra og Bergen. Alle de nye medlemsforeningene har valgt å tegne Kollektivt medlemskap, som gir fulle rettigheter til alle innmeldte medlemmer.
De nye medlemsforeningene er Uskedalen Båtlag, Vaksdal Båtforening, Bruvik Båtlag, Hjellvik Båtlag, Eidsvåg Båtlag, Norheimsund Båtlag, Lonevåg Båtlag og Kallstad Båtlag.

Vi ønsker velkommen til Norges største, og eneste landsdekkende, båtfellesskap.

 

Båttinget 2014, forberedelser

Båttinget, som er KNBFs generalforsamling og høyeste myndighet, arrangeres hvert annet år på forskjellige steder i landet. Neste Båtting skal arrangeres i Stavanger helgen 25-27.april 2014. KNBF, Region Sør er vertskap. Forberedelsene er allerede godt i gang. Regionleder Egil Kr. Olsen har kontroll på det meste. Victoria Hotell i Vågen i Stavanger er valgt til hotell for båttinget og har en fin, maritim beliggenhet og gode kapasiteter for et slikt arrangement.

På Båttinget er det medlemmene som bestemmer, KNBF er jo en medlemsstyrt organisasjon. I tillegg til alle standardsaker som skal behandles, så som rapporter og regnskap, legges det fram et forslag til ombygde, forenklede vedtekter. En ny strategiplan for fremtiden skal også vedtas. Disse dokumentene vil gi Forbundsstyret gode styringsverktøy i neste Båttingsperiode.

Regionvertskapet vil presentere et rikholdig, sosialt program for både delegater og ledsagere, Stavanger har jo mye å by på!

Vi håper at mange kommer til Båttinget for å vise hvilken kurs som skal velges videre.
Velkommen til en trivelig weekend i Stavanger til våren!

 

Forandring i forurensningsforskriften, båtforeninger skal ha avfallsplaner

 

En kommende forandring i Forurensningsforskriftens kapittel 20 gir alle båtforeninger og alle småbåthavner frist til 1.juli 2014 med å lage og sende inn for godkjenning avfallsplaner.

KNBFs miljøkomite har laget en mal som kan benyttes for utarbeidelse av planer som fyller kravene i ny forurensningsforskrift. Medlemsforeningene vil få malene tilsendt på E-post i løpet av september. Hvis Båtforeningen din ikke har fått malene og har begynt å lage avfallsplaner, så er det bare tiden og veien frem til fristen!

Malene kan fås ved henvendelse til KNBFs sekretariat på post@knbf.no

 

Bildet:

AVFALLSPLANER: Innen 1. juli neste år skal alle båtforeninger og småbåthavner ha laget avfallsplaner.