utgave nr 5 2003

Signalflaggene: Fra F til J

Publisert Sist oppdatert

Signalflaggene

Fra F til J

I forrige nummer startet vi en gjennomgang av signalflaggene. Selv om de ikke lenger brukes aktivt, kan det være moro å kjenne betydningen av dem og fornuftig å ha dem ombord. Vi ser på fem flagg ad gangen, denne gang fra F til J. Vi tar dessuten med svarstanderen.

TEKST: ANNE MARIT KLOKK

Som en alminnelig regel skal bare et heis vises ad gangen. Hvert heis eller hver gruppe av heis holdes vaiende inntil mottakerfartøyet har svart. Signaliserer en båt med flagg og du er mottakerfartøyet, skal du heise svarstander halvt opp så snart du ser flagget og helt opp med en gang du skjønner meldingen. Svarstanderen fires til halvt opp når sendebåten haler ned sitt og heises helt opp igjen så snart det neste flagget er forstått.

SVARSTANDER

Når flere flaggkombinasjoner vises på samme line, må de skilles fra hverandre med en mellomline. Sendebåten må alltid heise signaler hvor de best kan ses av mottaker og slik at flaggene blåser klare og fri av for eksempel røyk fra maskinen.
Når man er ferdig med å sende signaler, skal sendebåten heise svarstanderen alene etter siste heis for å angi at meldingen er slutt. Mottakerbåten svarer på dette ved å si at de har forstått med å heise standeren helt opp. Hvis mottakerbåten ikke har forstått dette, skal man beholde svarstanderen halvt oppe.
I den internasjonale signalflaggboken finner du en rekke eksempler på hvordan du kan bruke flere flagg og gi meldinger av ulik art til omgivelsene. Om du er i nød, skifter kurs, har kuriøse saker som pest ombord og lignende. Denne boken er i dag ikke å få kjøpt, så har du et eksemplar, ta godt vare på den.

BÅTNAVN

Vil du bruke flaggene til å fortelle hva båten din heter, kan dette være en artig vri. Vi har sett dekorative eksempler både i skilt på hekken, brodert på T-skjorter og andre plagg og vi viser her et enkelt eksempel. Heter båten din ELISA, blir skiltet seende slik ut:
ELlSA

KOMBINASJONER

Vi ser på noen enkle kombinasjoner med flaggene fra F til J:
FF: Jeg har oppfanget SOS/MAYDAY signal fra fartøy (navn eller kjenningssignal eller fly) i posisjon bredde…lengde…
FI: Posisjonen som ble oppgitt sammen med SOS/MAYDAY signal fra fartøy er feil. Jeg har en radiopeiling av fartøyet og kan utveksle peilinger med hvilket som helst annet fartøy.
GF: Jeg har funnet fartøy i nød i bredde…lengde…
HF: Jeg har oppdaget overlevende i sjøen i bredde…lengde…
IF: Skaden kan ikke repareres i sjøen.
JG: Jeg er på grunn. Jeg er ikke i fare.
JI: Er De på grunn?

(Tekst til fem flagg og en vimpel)
F: Jeg har havari. Sett Dem i forbindelse med meg.
G: Jeg behøver los. Når det gis av fiskefartøyer som driver fiske i grupper på fiskefeltet, betyr signalet: Jeg tar inn fiskeredskap.
H: Jeg har los ombord.
I: Jeg forandrer min kurs til babord.
J: Jeg er i brann og har farlig last ombord. Hold godt klar av meg.