utgave nr 4 2

Zinkanoder problematisk på tre

Publisert Sist oppdatert

Zinkanoder problematisk på tre

Båtmagasinet får med jevne mellomrom spørsmål fra fortvilte trebåteiere som opplever at treverket rundt zinkanodene råtner. Vi gjengir her et brev vi nylig mottok og lar ekspertene svare.

”Jeg har en 20 år gammel velholdt trebåt, men pga korrosjon på propellutstyr, har det alltid vært brukt zink som offeranode. Sist sommer merket jeg at et av bordene bak ved hylsen hadde begynt å råtne. Den lokale trebåtbygger fortalte meg at zink angriper treverket i båten og danner lut slik at råte oppstår. Rundt hylsen til akslinggjennomgangen dannet det seg en slags ”grønnblå ull”. Da jeg tok bort zinken og dynket treverket med llinolje og terpentin på innsiden rundt hylsegjennomgangen, virket alt normalt og jeg kunne se at linoljen mettet treverket. Etter seks uker koblet jeg til en anode igjen. Da forsvant linoljen, treet ble helt tørt og den grønne gørra kom igjen rundt hylsen. Problemer er at når jeg fjerner zinken, tæres propellen. Finnes det noen løsning på dette problemet?”
Dette skriver altså en fortvilet trebåteier i Flekkefjord og vi har diskutert det med Lars Andreen og de andre på Holmen Yachtværft pluss at vi skal referere Sjøfartsdirektoratets syn på saken.

Holmen Yachtværft:

Dette er et kjent problem. Det rare er at noen trebåter tåler zink, andre ikke. Strømvandringen spalter trevirke ombord i enkelte båter. Strømmen går også i fuktig treverk og skaper råte. Det kan skyldes en overledning i det elektriske anlegget, noe som bør sjekkes nøye. El-anlegget er vanligvis jordet til motoren. Det man kan gjøre er å jorde det til en kobberplate på utsiden av skroget med en bolt som stikker ut, men det er vanskelig å få til og krever en spesiell konstruksjon.
Det sikreste for båtens skyld er å fjerne zinken. Så får man heller skifte propell og annet utstyr etter hvert som det tæres.

Sjøfartsdirektoratet:

”Tiltak mot tæringsskader på trefartøy”.
Med tæringsskader menes såkalt ”elektrokjemisk tæring” som oppstår ved strømlekkasje/overledning og hvor det dannes høy PH (lutdannelse). Luten bryter ned bindeevnen mellom trefibrene og treverket ”morkner opp”. Treverk rundt skroggjennomføringer, spant og fundamenter er spesielt utsatt. I neste omgang kan skadene føre til kraftig lekkasje og maskinhavari. Reparasjonskostnader på over 200 000 kr er ikke uvanlig. Slike tæringsskader er et betydelig problem i enkelte distrikter, mens andre steder er mindre berørt.
På bakgrunn av de sikkerhetsmessige konsekvenser slik tæring kan medføre ble Marintek for en tid siden engasjert til et forskningsprosjekt og av rapporten må følgende tiltak antas å være mest virkningsfulle:

·Reduksjon og avstenging av mulige strømkilder. (Koble ut alle strømkilder/kretser som ikke er i bruk, koble ut jording fra landstrøm, eliminere/redusere overledning ved å bruke komponenter og systemer av høy kvalitet med tanke på isolasjon og tetthet og unngå overdreven bruk av offeranoder/zinkklosser).
·Jording av kritiske komponenter som skroggjennomføringer og fundamenter. Eksempel: Jording av flenser og fundamenter. Strømmen får en lettere vei å gå gjennom jordingskabel på utsiden av skroget. Jordingsplaten bør være minimum 0,2 kvm, minimumstverrsnitt for samlekabel bør være 25 kvmm og jordledning for enkeltkomponenter bør være 5 kvmm. Ved sammenkoblinger bør man bruke kabelsko eller bedre koblinger.
·Isolere mellom treverk og elektrisk ledende komponenter som gjennomføringer etc. Eksempel: Plastskiver under flenser, plastbøssinger rundt skroggjennomføringer, sterk og kjemisk bestandig belegg/maling på gjennomføringer, gummi/plastmasse i tillegg til belegg/maling på gjennomføringer og fundament.
ZINK: Anoder av denne typen, her festet på propellen, kan tære katastrofalt på enkelte trebåter. (Foto: Anne Marit Klokk)