utgave nr 5 2006

VHF med DSC og NMEA

Publisert Sist oppdatert

Kurs: VHF med DSC og NMEA

Nye muligheter

Enkelte nye maritime VHF-radioer med DSC har flere muligheter enn de fleste er klar over. Noen av disse er så godt gjemt at selv ikke alle importører og forhandlere kjenner til dem.

TEKST: TERJE BØLSTAD

De fleste har med en mobiltelefon i båten. Den fungerer normalt bra mange steder langs kysten, men drar du lenger ut, er nok dekningen heller dårlig. Derfor bør du alltid ha en maritim VHF-radio ombord. Det er kanskje det viktigste sikkerhetsutstyret du kan ha om bord. Og så billig som det er nå, har det aldri vært. Selv avanserte radioer med DSC, får du til priser ned mot 4.000 kroner. Håndholdte radioer er rimeligere, men de har ikke DSC.

DIGITAL SEL-CALL

Alle maritime VHF-radioer kan både benyttes for båt-til-båt samtaler, telefonsamtaler med land, og som nødradio. Bare samtalene med telefoner på land koster noe – i dag ca tre kroner per minutt. Manuelle nødanrop sendes på kanal 16. Den kanaler er det mange som lytter på – både kystradiostasjoner og andre båter. Så det er stor sannsynlighet for at noen hører deg.
De fleste maritime VHF-radioer for fast montering har en innebygd DSC-kontroller. Den gjør først og fremst nødanrop enklere og sikrere, men den åpner også for mange nye muligheter og tjenester. Hver radio med DSC får et eget identifikasjonsnummer, et såkalt MMSI-nummer. Det gjør det mulig å sende anrop til én bestemt radio. Kystradiostasjoner har sine egne MMSI-numre, som kan brukes hvis du ønsker å anrope en av dem. VHF-kanal 70 er reservert for DSC-trafikk. Det skjer ved at DSC-kontrollere utveksler data seg i mellom.

RING DIREKTE?

Da DSC var nytt – og bare fantes på noen få, utvalgte VHF-radioer – ble det gjort et stort nummer av at det nå skulle bli mulig å ringe direkte til telefoner på land. Fra båten skulle man altså bare kunne slå et telefonnummer på VHF-radioen - uten først å snakke med en operatør på en kystradiostasjon. Virkeligheten ble litt annerledes – i hvert fall for de fleste. For det første er det få land som har innført denne funksjonen i sine kystradiostasjoner. Men Norge er ett av dem. For det andre er det ikke alle VHF-radioer (med DSC) som har denne muligheten. Du må opp i en pris på ca. 7.000 kroner for å få denne ”Direct Dialling” funksjonen. En liste over utstyr som har denne funksjonen, finnes på www.maritimradio.no. For det tredje – i følge Telenor – er det nesten ingen lystbåter som benytter denne muligheten i noe fall. Det er uklart hva grunnen kan være. Kanskje det rett og slett oppfattes som for vanskelig? I hvert fall settes fremdeles de fleste telefonsamtaler med land opp manuelt via en operatør på en kystradiostasjon.
Ønsker du å kunne ringe direkte, må du sjekke opp spesielt for den DSC-radioen du er interessert i. Det er ikke alltid at dette går klart fram i brosjyrer eller spesifikasjoner. Automatisk oppsatte telefonsamtaler er en del rimeligere enn manuelt oppsatte.

GPS OG NMEA

Alle VHF-radioer med DSC har en NMEA-inngang. Den er beregnet for tilkopling av GPS. Båtens posisjon overføres fra GPSen til radioen, og sendes ut sammen med blant annet nødanrop. Kystradiostasjoner – og andre radioer – kan sende en forespørsel til en DSC-radio, for å sjekke dens posisjon. (Det er uklart om alle DSC-radioer kan besvare denne type anrop. Hvis radioen har muligheten, kan brukeren selv bestemme om den skal svare eller ikke).
Posisjonen overføres som regel bare med hele grader og hele minutter. Med andre ord blir nøyaktigheten da ikke bedre enn pluss/minus én nautisk mil. I følge Sjøredningstjenesten er dette godt nok, da de som regel kan se et fartøy på den avstanden. Har du ingen GPS tilkoplet din VHF-radio, har du mulighet for manuelt å taste inn posisjonen – for eksempel hver halve time. Det kan være bedre enn ikke å oppgi noen posisjon i det hele tatt, men det forutsetter at du jevnlig virkelig klarer å legge inn nye posisjoner. En urgammel posisjon i et nødanrop kan lage store problemer for en eventuell redningsaksjon.

KOMPIS-KONTROLL

Noen få radioer har mulighet for automatisk å vise posisjonen til andre båter. Navman 7200 er en av dem. Den har en funksjon de kaller ”Track Buddy”. Når den er aktivert, sendes det ut en automatisk forespørsel til en eller flere andre båter, som returnerer sin posisjon. Mottatt posisjon kan vises med tall på radioens skjerm. Navman sier de har en spesiell egenskap som gjør det mulig å sende ut posisjonen med hele tre desimalminutter, som medfører at de andre båtenes posisjon kan vises langt mer nøyaktig enn det som er standard i DSC-sammenheng.
I den senere tiden har vi oppdaget enkelte maritime VHF-radioer som også har en NMEA utgang. Med tilhørende spennende muligheter. Koples for eksempel Navmans 7200 til deres egen 6600 kartplotter, kan de andre båtene vises på det elektroniske kartet på skjermen!
ICOMs IC-601 har også en NMEA-utgang, hvor blant annet posisjoner som er mottatt i nødanrop fra andre båter, sendes ut. De NMEA-setningene som sendes ut, er de som kalles DSC og DSE. Det er noe uklart hva disse setningene kan inneholde av data. Radioens bruksanvisning sier heller ikke stort om dette, da denne muligheten kun er nevnt i en bisetning i en bildetekst. Nyere kartplottere – som de fra Garmin – har også støtte for de samme NMEA-setningene. I bruksanvisninger for Garmins kartplottere er det for eksempel nevnt at man kan lagre en posisjon mottatt i et nødanrop (fra en VHF-radio) på denne måten – som et kurspunkt – som man kan navigere til.

SERTIFIKAT OG REGISTRERING

For å ha lov til å bruke en VHF-radio, må du ha et VHF-sertifikat. Sertifikatet får man etter å ha bestått en VHF-eksamen, som regel etter et kort VHF-kurs. I Norge utstedes VHF-sertifikatet av Telenor Maritim Radio.
- Enkelte kjøper en maritim VHF-radio uten å ha VHF-sertifikat, og uten å få radioen registrert. Ved registrering tildeles det et MMSI-nummer, som må programmeres inn i radioen. Kunden er selv ansvarlig for at det skjer. Uten MMSI-nummer vil en DSC-radio ikke virke – heller ikke i et nødstilfelle, sier Jo Erik Vee i Telenor. Han sier at noen programmerer inn MMSI-numre som de finner på selv, men det er også bortkastet.
- Hvis det blir mottatt et nødanrop med et ukjent MMSI-nummer, kan båten ikke identifiseres. Da er en redningsaksjon vanskeligere å gjennomføre, fremholder Vee.

ORD OG FORKORTELSER

DSC”Digital SelCall”. Digitalt selektivt anrop(system).
GMDSS“Global Maritime Distress and Safety System”. Det globale nød- og sikkerhets-systemet.
MHzAntall millioner svingninger per sekund. Angir en frekvens.
MMSI”Maritime Mobile Service Identity”. Maritim mobiltjenesteidentitet.

          SelCall-nummer. En nisifret internasjonal unik tallkode som identifiserer fartøyer, grupper av fartøyer eller radiostasjoner på land.
NMEAData-protokoll for overføring av data mellom instrumenter om bord i en båt. Korrekt betegnelse er NMEA 0183.
(“National Marine Electronics Association”).
TRACKSpor,spore. Holde rede på hvor noe(n) er.
VHF“Very High Frequency”. Meget høy frekvens. Den maritim VHF-tjenesten benytter frekvenser i området fra 156 til 162 MHz.

MER INFORMASJON:

www.maritimradio.no
www.sjoassistanse.com
www.pronav.no
www.garmin.no
www.vhf.no

Powered by Labrador CMS