utgave nr 4 2002

Vesta-bøyen fyller 50

Publisert Sist oppdatert

Vesta-bøyen fyller 50

Den finnes overalt, på knatter og svaberg, på offentlige kaier på tettsteder og i storbyer, på bygda, i innlandet så vel som på kysten. I samtlige norske kommuner. Vi snakker om forsikringsselskapet Vestas femtiårsjubilant.

Tekst og foto: Atle Knutsen

Vesta-bøyen er utplassert i over 20.000 eksemplarer landet over. I et stadig stigende antall har den vært nærværende i maritime sammenhenger siden 1952. Gjennom disse årene har livbøyen bidratt til å berge over 1.000 menneskers liv, men det dreier seg antakelig om langt flere. Hele 3 millioner kroner bruker Vesta hvert år på utplassering av 2.500 nye bøyer - noen til erstatning for gamle som har vært utsatt for hærverk og tidens tann. Andre er nyoppføringer.
- Hvilken historie har så Vesta-bøyen? spør vi rådgiver i Vesta, Roald Stigum Olsen.
- Den strekker seg faktisk tilbake til 1950-årene. Ved en anledning rodde Vestas daværende reklamesjef Bård Isdal på Byfjorden utenfor Salhus - et lite, men kjent industristed nord for Bergen. Kaien er det flateste stedet på Salhus, og følgelig også det stedet ungene lekte. Under roturen merket Isdal seg en livbøye som hang på kaien og som var gitt av Salhus husmorlag. Disse mødrenes engasjement i barnas sikkerhet mente Isdal var et eksempel til etterfølgelse for selskapet, og idéen om Vesta-bøyen var født.
- De første bøyene var trukket med lerret og hang etter hvert på alle dampskipskaiene langs kysten. En årlig tilvekst på noen hundre bøyer har satt spor over hele landet, og i jubileumsåret er bøyen faktisk representert i samtlige norske kommuner. Bøye nummer 20.000 ble tildelt i Berlevåg, sier Stigum Olsen.
- Hvorfor har dere valgt å satse på Vesta-bøyen, og hva har den betydd?
- Vi, som mange andre forsikringsselskap, har tidligere blant annet deltatt innenfor idrettssponsing. Slike engasjementer har vi nå trukket oss helt ut av og satser utelukkende på skadeforebyggende aktiviteter i samfunnet og tiltak og innsats som kan komme enhver av oss til hjelp. Vi satser blant annet på nattravnene i Norge, på hjertestartere og gjør en særlig innsats med Vesta-bøyen, som er blitt vårt varemerke. Det er vår oppgave å sikre liv og verdier. Da er det naturlig for oss å bruke et betydelig beløp på noe så konkret som dette. Mange sterke historier knytter seg til situasjoner hvor bøyen har vært i bruk. Tenk deg at folk som ble reddet av bøyen for femti år siden er besteforeldre i dag. I et slikt perspektiv kan bøyen ha bidratt til å redde hele slekter, mener en engasjert Stigum Olsen, som gjerne vil ha kontakt med folk som har historier å fortelle.
- Hvilke vurderinger gjøres før en ny bøye plasseres ut?
- Bøyen deles i praksis ut til hvem som helst, men vi legger vekt på at den skal være til allmenn nytte der den settes opp. Derfor deles den ikke ut til rene private formål, som dekorasjon på naust og så videre. Hver eneste bøye har en fadder som har ansvaret for bøyen i sitt nærmiljø, en oppgave de fleste tar svært alvorlig. Det er stort rift om bøyen og ventelistene på folk som vil ha den er lang, forteller Stigum Olsen, som lover at jubileet vil bli markert med både bøyefilm og bøyebok.