utgave nr 12 2003

Njord del 21 - legging av teakdekk: Sliping, fyllinger, teakpleie

Publisert Sist oppdatert

I novemberutgaven av Båtmagasinet ble teakstavene i dekket montert. Nå skal dekket slipes og fyllingene monteres. Vi skal også se på mulighetene til å bevare teakdekket. Riktig behandling betyr nemlig er store summer spart.

TEKST OG FOTO: RAGNAR STEINHOVDEN

Sliping av West System epoksy tilsatt grafitt kan sammenlignes med arbeid i en kullgruve. Alt ble svart, og prøvde jeg å koste bort slipestøvet, ble grafitten avtegnet i overflaten som med en blyant. Støvsuger ble løsningen. Fotografen min, kona, protesterte på arbeidsmiljøet, så bildet fra slipingen ble tatt med meg bak kamera. I følge West System, kan epoksy-/grafitt-støvet vaskes bort med vann. Men det er en dårlig løsning på det ubehandlete treverket inne i båten. Derfor måtte hele overbygget dekkes med plast.

Sliping

Sliping av epoksy-natene er lett. Men vi må skifte slipepapir ofte. For slitt slipepapir fører til varmgang/koking i epoksyoverflaten. Dermed får du bobler og flekker i natene. Sliper vi på lav hastighet, vil det meste av slipestøvet bli liggende på dekk og kan støvsuges bort. Gafitten gjør støvet tungt. Bruk god støvmaske under arbeidet, og skift filter ofte.
Jeg brukte en 20 cm slipetallerken og 60 grit papir. Epoksynatene slipes nesten plane med overflaten. Vi må passe nøye på og ikke slipe ned i teakoverflaten. Det vil redusere tykkelsen på dekket, og forkorte levetiden. Selve finish-prepareringen foretar jeg rett før båten sjøsettes. Først da slipes overflaten plan, renses med en gryteskrubb og vann og innsettes med Hempel teakolje. Men i byggetiden må dekket være grovslipt, slik at det kan fungere som arbeidsplattform.

Fyllinger

Før teakdekket ble limt, ble det tapet med plasttape i området hvor fyllingene skulle ligge. Tapen ble montert ca 5 mm fra ytterkanten av fyllingen. Fyllingene freses nå ut med en overfres påmontert et 8 mm fresestål. Fresestålet må være av hardmetall, for teak sløver verktøy. Sett fresedybden til ca ½ mm dypere enn tapen. Er pakketapen riktig lagt, vil fresestålet skjære langs ytterkanten av fyllingen og ca 3 mm inn på tapen. Etter utskjæringen er det bare å løfte ut teakrestene fra området over tapen.
Langs kahyttsiden skal det freses ut for fylling, 70 mm fra siden. Her må vi lage et avstandsstykke til overfresen. Vi kan bruke kryssfiner og montere på avstandsstykket med en stålpinne. (Detaljer ligger på hjemmesiden til Njord). Pulsen min steg atskillig under fresejobben. Skjærer fresen ut, vil kanten for fyllingen bli ødelagt og uråd å reparere. Men fresingen gikk uten uhell. Fremgangsmåten anbefales fordi fresing er mye enklere enn å tilpasse hver enkelt teakstav i dekket mot en allerede montert fylling.
Naten rund fyllingene skal være 5 mm bred, som i dekket forøvrig. Selv en forskjell på 1 mm av natebredden vil være synlig, så fyllingene må tilpasses nøyaktig. Fyllingene sages ut av 15 cm bred teak med samme tykkelse som teakstavene i dekket. Legg bordet langs kahyttsiden og bruk en avstanskloss til å overføre kurven til fyllingen. Når vi sager ut fyllingen fra teakbordet vil den endre fasong på grunn av indre spenninger i treet. Det er derfor best å begynne med å tilpasse den ene siden av fyllingen eksakt med høvel og sandpapir. Stanley har en ”høvel-rasp” for innvendige kurver. (Se bilde). Den var den eneste høvelen jeg fant for kurver.
Med ene siden tilpasset, kan linjen for den andre siden av fyllingen overføres med et strekmål. Vi kan bruke en stikksag med et ”kurveblad” for utsaging. Et kurveblad er et tynt fintannett blad med tenner som skjærer begge veier slik at ikke overflaten sprekker opp. Sagbladet blir fort sløvt av teak. Etter å ha skåret en fylling på 3 meters lengde var bladet utslitt. Det blir penest om vi sager litt utenfor streken, og tilpasser utsiden av fyllingen etterpå med en håndhøvel. Fyllingene skjøtes med en pent tilpasset ”skrå bladskjøt”. Tilpassing av fyllinger og skjøter er tidkrevende arbeid, men de er viktige detaljer som gir dekket karakter og er vel verdt å bruke tid på.

Lime inn fyllinger

Fyllingene limes inn med West System epoksylim tilsatt grafitt, som dekket for øvrig. Her må vi imidlertid sette klemskruene midt på fyllingen. Hullet etter skruen plugges. Pluggene blir synlige, så plassering av klemskruene planlegges nøye. Det lønner seg å bruke rikelig med maskeringstape på og rundt fyllingene. Dermed slipper vi å slipe epoksy etterpå. Langs kahyttsidene tapes det for naten mot kahytten. Denne naten formes før epoksyblandingen herder. Jeg skar til en ispinne og brukte den som sparkel. Tapen langs kahytten fjernes før epoksyblandingen har herdet. Har vi tapet nøyaktig, vil vi få en pen overgang mot kahyttsidene. Vi kan bruke en hardmetallskrape til å skrape natene rundt fyllingen plane med dekket. De er enklest å skrape dagen etter, før epoksyen er helt herdet (tre dager). Legg skrapen i 45 graders vinkel på tvers av naten og høvl den ned.
Hullene etter klemskruene plugges med en 12 mm teakplugg. Før vi plugger, må vi bore opp skruehullene og fylle dem med epoksylim (i sprøyte med nål). Arbeidene må utføres med nøyaktighet slik at vi ikke får lekkasjer til underdekket. Hullene for pluggen senkes 3 mm under ”epoksymembranen” mellom teaken og underdekket. Bruk en piperenser til å påføre epoksy i hullet og teakpluggen. La det hele ligge og trekke en halv time slik at limet får satt seg. Før montering, kan vi etterfylle epoksy. Fyllingene langs rekka, der rekkestøttene står, er 18 cm brede. De freses ut etter at fenderlisten er montert. Her vil fyllingene bli lagt av to bord, ca 9 cm brede, med nat i mellom.

Overflatebehandling

Det er like mange meninger om hva som er den beste teakpleie, som det finnes produkter. Jeg har prøvd å finne uavhengige tester for de forskjellige produktene, men det viser seg at testene ofte er utført av produsentene selv. Imidlertid er det en viss enighet blant dem som leverer teakpleie at produktene er ”forskjønnende” og ikke forlenger levetiden på teakdekket i vesentlig grad. De skal tilfredsstille våre krav til en vakker teakoverflate. Mange ønsker nemlig ikke den grå overflaten teakdekket får ved en naturlig aldringsprosess.
Teakdekket på Njord har en verdi på 200.000 kroner inklusiv arbeid. I motsetning til epoksy/-glassfiberdekket (i forrige nummer av Båtmagasinet) som varer båtens levetid, må teakdekket fornyes etter 20 år. Dermed får vi en kostnad på 10.000 kroner per år. Levetiden kan imidlertid båteieren påvirke med sitt stell av teakdekket. Bruker vi høytrykksspyler for rengjøring, og lar båten ligge utildekket om vinteren, vil vi kunne slite ut et teakdekk på mindre enn 10 år. Vi må derfor stelle dekket nøye, for 10 års ekstra levetid er verdt 100.000 kroner.

Teakrens og oljer

Teakrens er kraftige saker. Enkelte båtbyggere mener at teakrens er som en malingsfjerner. Den koker seg langt ned i teakoverflaten og løser opp oljer og den naturlige impregneringen fra teaken. Dekket blir renset og pent, men etter rens vil slitasjen øke. Den naturlige grå teksturen teak får ved aldring, ligger som et tynt lag i overflaten og beskytter mot UV-stråler. Når dette blir fjernet, starter nedbrytingen på nytt.
Produsentene av teakrens mener at teakrensen kun fjerner smuss og ”løse” oljer fra teakoverflaten. De mener at oljen som blir fjernet, er olje som ikke er bundet i teakcellene, men tvert imot olje som allerede er på vei ut av teaken - som en naturlig ”svetting”. Teoriene er mange og innviklede. Imidlertid er det mye som tyder på at teakrens ikke må brukes for ofte. Har vi først startet behandling av et teakdekk med olje, må vi gjenta behandlingen så snart dekket viser tegn til at overflaten må fornyes. Dermed vil vi øke tiden mellom hver gang teakrens må benyttes og følgelig redusere slitasjen på dekket. Etter bruk av teakrens, må det påføres olje.
Hempel advarer sterkt mot teakrens som innholder kaustisk soda. Tester ved Hempels laboratorium i Danmark viser at kaustisk soda løser opp og ødelegger teakdekk. Kaustisk soda vaskes ikke ut, men blir liggende i teaken og kan bryte ned trefibrene. Båtbyggerne mener beste rense-metode er ferskvann og en myk børste. Gryteskrubb og grønnsåpe kan brukes hvis ikke vann fjerner skitten. Men også en gryteskrubb sliter på overflaten, og må ikke brukes for ofte. Vi må unngå stive børster og skosåler som fører til en mekanisk slitasje av overflaten.

Vaagen Båtbyggeri

Det eldste teakdekket til Vaagen Båtbyggeri er nå 18 år, og fremdeles i bruk (lagt med samme metode som på Njord). Det har vært ubehandlet hele tiden. Jan Knutsen mener et ubehandlet teakdekk er best og gir lengst levetid. Skjønt teakdekket vil få ujevn slitasje. Etter ca fem år vil epoksy-natene stikke opp i overflaten, siden de mykere teakstavene blir slitt raskere. Knutsen anbefaler en lett sliping slik at natene blir jevne med dekkoverflaten. Så får dekket være ubehandlet til neste sliping etter ca fem år. Dekket vil da vare ca 20 år uten behandling, men da må vi sørge for å dekke over båten om vinteren.
West System anbefaler å behandle teakdekket med Boracol før det innsettes med teakolje. De fleste teakoljer inneholder linolje som virker som mat for sopp og mikroorganismer. Sopp i teakdekk sees som spettete sorte prikker. West System anbefaler bruk av Epifanes teakolje, eller påføring av Snappy, som er et syntetisk produkt som har vært på markedet i USA i 25 år. Det skal, i følge importøren, trekke inn i teakoverflaten og starte en polemisering som lukker porene, men slipper fuktighet ut. Produktet har fått positiv omtale og er velkjent i USA, men i følge importøren i Sverige, forlenger det ikke levetiden på dekket i vesentlig grad. Snappy er ment som et produkt som skal gi dekket en pen og ”nyoljet” overflate, uten å være glatt. West System anbefaler også lakk. Både en- og tokomponent lakk kan brukes. Lakking vil forlenge teakdekkets levetid.
Hempel anbefaler Hempel Teak Olje. Dette er en teakolje basert på alkydharpiks og tørrende oljer. Produktet er tilsatt et soppdrepende middel. Det har en god inntregningsevne og beskytter mot vanninntrengning. Oljen skal ha den egenskapen at den tørker og ikke etterlater seg en fet overflate. En fet og klebrig overflate virker som et fluepapir på smuss og støv. Når dekket blir skittent, som etter oljesøl, diesel osv., kan det renses med Hempel Teak Cleaner. Dette er et rengjøringspulver som fuktes med vann og skylles bort etter ca 15 min. Etter rens, må dekket settes inn med olje på nytt.

Coelan Båtbelegg

Et annet og lovende produkt heter Coelan. Det markedsføres ikke som lakk, men har fått benevnelsen ”båtbelegg”. Hadde dette produktet holdt alt reklamen lover, ville teakdekket på Njord hatt evig liv. En skeptisk tilnærming tilsier at vi trolig vil kunne forlenge teakdekkets levetid med 10-15 år. Den eneste ulempen med Colean er prisen på 600 kroner per m2. Bruk av Coelan krever at vi må glemme alt hva vi har lært om maling og lese bruksanvisningen nøye. Coelan kan være redningen for selvbyggeren som har vært uheldig og fått lekkasjer i teakdekket sitt.

Hva bør vi gjøre?

Med så mange meninger er det ikke lett å foreta et valg. Min løsning blir derfor en kombinasjon. Jeg vil først og fremst forsøke å forlenge dekkets levetid. Ligger båten ute om vinteren, er det mye som taler for at en påføring av teakolje om høsten vil bedre dekkets egenskaper til å motstå frost og vinterlagring. Hempel teakolje blir derfor valget for meg til å begynne med - påført engang før sesongstart og en gang før vinterlagring. Blir det for mye skjolder og flekker, vil jeg gå bort fra teakolje og la dekket gå over til en naturlig aldringsprosess.
Når dekket er blitt ca 15 år vil jeg vurdere tilstanden nøye. Begynner det å nærme seg grensen for fornying, vil jeg påføre Coelan. Natene slipes plane med dekkoverflaten og dekket renses med teakrens. Coelan teakgrunning påføres og Coelan Båtbelegg bygges opp med 6 strøk. Colean har en løsning for innebygging av sklisikkerhet i siste strøk. Dekket er da fullverdig beskyttet mot slitasje og vanninntrengning. Selv en skeptiker som meg anser å kunne forlenge levetiden 10-15 år. (Leverandøren mener mer enn 20 år). Når Coelan-belegget er påført, har man imidlertid et ”plastbelagt” teakdekk. Det er ikke det samme som et naturlig teakdekk. Derfor mener jeg det er lurt å glede seg over teakens gode egenskaper så lenge den varer. Ingenting er som å gå barbent på et ubehandlet teakdekk.
I neste artikkel skal hylsa bores, aksling og propell monters, og CV-ledd tilpasses.
Hjemmesiden min www.njordforum.no har nå fått et debattforum. Ekspertene som er rådgivere for Njord, svarer på spørsmål. Kom gjerne med dine erfaringer og spørsmål omkring det jeg har skrevet.