utgave nr 11 1994

Navigasjon nødsignaler

Publisert Sist oppdatert
Navigasjon: Del 10

Nødsignaler

...

Å kommunisere på sjøen handler ikke bare om samtaler via VHF'en, eller å skrike beskjeder til hverandre. I de fleste tilfeller der VHF ikke er tilgjengelig, eller at man er på hørbar avstand for verbal kommunikasjon, eller at man ikke kan se andre sjøfarende, må andre signaler brukes.

Av Hans Due

Så å si alle mennesker kjenner det internasjonale morsesignalet for nød, SOS (Save Our Soules, eller "redd våre sjeler" på norsk), tre korte, tre lange og tre korte lyd- eller lyssignaler. Men det finnes også en rekke andre signaler man kan bruke for å formidle beskjeder. I denne omgang skal vi ta for oss de viktige nødsignalene. Husk at "en båtfører som mottar signal om at noen er i nød, skal med all den fart som er til rådighet, komme de personer som er i nød, til hjelp, og skal om mulig underrette dem om at han gjør dette."

Radiotelefon

I radiotelefoni (VHF, PR-radio osv.) er det helt fastlagte prosedyrer for hvordan man skal påkalle oppmerksomhet i nødsituasjoner. For at man skal kunne få VHF-sertifikat, må man gjennom et kurs hvor sikkerhetsrutiner og nødprosedyrer blir vektlagt.
Den alvorligste nødmeldingen er "MAYDAY". Da er man i virkelig nød med fare for at fartøyet brenner, havarerer og synker, eller at noen ombord er kommet alvorlig til skade eller er livstruende syke. Slike meldinger sendes med full effekt fra senderen på kanal 16 på VHF, på 2182 kHz på vanlig radiotelefoni (mellombølge) og på kanal 11A på PR-radio (walkie-talkie). Alle kystradiostasjoner lytter kontinuerlig på kanal 16 på VHF som er den sikreste kommunikasjonskilden for nødmeldinger.
En standard nødmelding gis slik (snakk norsk i norske farvann, engelsk i andre farvann):

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

Dette er (fartøyets navn og kallesignal tre ganger) Stjernen Stjernen Stjernen, L(ima) M(ike) 3290.

MAYDAY

Stjernen L(ima) M(ike) 3290

Vi har grunnstøtt like nordøst for Tristeinen og tar inn store mengder vann. Trenger øyeblikkelig assistanse. Vi er tre mann ombord, hvorav én er hardt skadet.

Hvis det er praktisk mulig, bør du skrive ned meldingen før du sender den, og snakke sakte og tydelig når du sender nødmeldingen.

Men det kan være tilfeller hvor det ikke umiddelbart står om liv og helse, men er såpass alvorlig at man trenger å påkalle oppmerksomhet hurtig. I slike tilfeller skal vi bruke PAN-melding. Prosedyren for meldingen er den samme som for MAYDAY, men en PAN-melding stiller bak en MAYDAY i prioriteringskøen.
En standard PAN-melding kan se slik ut:

PAN PAN
PAN PAN
PAN PAN

Dette er (Fartøyets navn og kallesignal tre ganger) Stjernen Stjernen Stjernen, L(ima) M(ike) 3290

PAN PAN

Stjernen L(ima) M(ike) 3290

Jeg har fått motorstopp midt mellom Færder fyr og Svenner og driver sydover. Trenger assistanse.

Den tredje prioriterte meldingen på VHF-sambandet er en såkalt securité-melding. Den har prioritet bak MAYDAY og PAN-meldinger, og kan dreie seg spesielle forhold som de sjøfarende bør være oppmerksom på, f.eks. umerkede skipsvrak i leden. Det er som oftest kystradiostasjonene som kommer med securité-meldinger.

Lyd og lys

Det er langt fra alle sjøfarende som er utstyrt med radiokommunikasjon. I slike tilfeller må man bruke lyd, lys eller andre visuelle signaler for å varsle om nød.

Skudd
med et skytevåpen eller annet knallsignal avfyrt med ca. 1 minutts mellomrom.

Horn
kan brukes til å gi et vedvarende signal som varsler om nød, eller i form av morsesignalet for SOS som er tre korte, tre lange og tre korte støt i hornet. Eventuelt kan man bruke en fløyte.

Lykt
kan med fordel benyttes til å sende nødsignaler i form av SOS. Er det en lommelykt, har den ofte en mellomstilling mellom på og av, der lykten lyser kun når man trykker på en knapp. Finnes ikke denne mulighet, kan man sende morsesignalet ved å bruke noe mørkt å holde opp foran lykten for å kappe lyskjeglen slik at man kan få gitt signalet tre korte, tre lange og tre korte lysglimt.

Raketter og bluss
skal være røde for å varsle om nød. Det er strengt forbudt å bruke røde raketter eller andre signaler som gir rødt lys på eller ved sjøen unntatt i nødsituasjoner. Signalpistol, større raketter med lys hengende i fallskjerm (ca. 350 m. høyde)og små signalpenner med bluss som skytes ut i en høyde på opp mot 80 meter er de mest vanlig. I tillegg finnes det håndbluss som man skal holde i hånden og over ripa. Men har man ingen av disse mulighetene, kan man putte en fille dyppet i olje eller diesel i en bøtte og tenne på for å påkalle oppmerksomhet. Pass da på at bøtte henger over ripa og i le side slik at ikke flammene og røyken slår inn i båten.

Visuelle signaler

Utstrakte armer som beveges sakte opp og ned betyr nød. Det samme gjør en oransjefarget røyk fra en røykboks som kastes i vannet på le side av båten. Nødsignalet N.C. i den internasjonale signalboken kan gis med flagg, lys eller lyd i morsekoden. Flaggkoden er flagget N som er et blått og hvitt mangerutet flagg over flagget C som er et rødt, hvitt og blått stripet flagg der det er blått i ytterkant og rødt i midten. Har man ikke signalflagg ombord, kan man bruke et firkantet tøystykke over eller under noe som ligner på en kule.