utgave nr 10 1994

Navigasjon - bruk av lanterner

Publisert Sist oppdatert
Navigasjon: Del 9

Bruk av lanterner

I forrige utgave fortalte vi om hvordan lanterner skulle lyse, og litt om hvilke lanterner man normalt skal føre, avhengig av båttypen. Men det finnes mange flere lanternekombinasjoner som skal fortelle omverdenen om hva slags fartøy som kommer.

Av Hans Due

Det har stor betydning for vår adferd overfor et annet fartøy at vi vet hva slags fartøy det er og hva fartøyet bedriver. Hvis vi kun ser en rundtlysende lanterne som beveger seg på sjøen, skal dette være et fartøy på mindre enn 7 meter og som har en topphastighet på mindre enn 7 knop. Hvis vi møter et fartøy som har en topplanterne, sidelanterner og en akterlanterne, vet vi i hvert fall at det er et maskindrevet fartøy på mindre enn 50 meters lengde. Har fartøyet to topplanterner, én forut og én akterut i tillegg til akterlanterne og sidelanterner, er det mest sannsynlig et fartøy over 50 meters lengde, men det kan også være et fartøy på mellom 20 og 50 meters lengde.
Forskjellen på lanternene på et fartøy på mer enn 20 meter, men mindre enn 50 meter, og et fartøy på mindre enn 20 meter eller mindre enn 12 meter, er avstanden lanternene skal være synlig, slik vi beskrev i forrige leksjon. Hvis fartøyet ikke har topplanterne, men sidelanterner og akterlanterne, er det mest sannsynlig et seilfartøy under seil. Så snart motoren i seilbåten startes, skal også denne føre hvit topplanterne.

Lanterner ved slep

Et maskindrevet fartøy som sleper, skal vise to topplanterner ( 225° lysbue) loddrett over hverandre dersom slepet er kort (mindre enn 200 meter fra slepebåtens akterende til det slepte fartøyets akterende) og tre topplanterner loddrett over hverandre ved langt slep. I tillegg skal fartøyet som sleper føre sidelanterner og to akterlanterner loddrett over hverandre, den ene gul og den andre hvit. Det slepte fartøyet skal kun føre sidelanterner og akterlanterner som for en seilbåt.

Fiskefartøy

Fiskefartøy har ofte redskap i sjøen som gjør at de har begrenset manøvreringsevne, og de skal markere dette med spesielle lanternekombinasjoner. Et fiskefartøy som har trål i sjøen eller annet redskap som den sleper etter seg, skal vise to rundtlysende lanterner anbrakt loddrett over hverandre. Den øverste skal være grønn og den underste hvit. Eventuelt kan fartøyet vise en rundtlysende grønn lanterne og en vanlig topplanterne under og aktenfor denne. I tillegg skal fartøyet vise sidelanterner og akterlanterne.
Hvis fartøyet viser to rundtlysende lanterner over hverandre der den øverste er rød i stedet for grønn, signaliserer det at fartøyet fisker, ikke med trål, men f.eks. garn, line eller bakke.

Til ankers - på grunn

Et fartøy som er kortere enn 50 meter skal når det ligger til ankers, vise en rundtlysende hvit lanterne, men må gjerne også bruke annet lys ombord for å lyse opp fartøyet. Er fartøyet mer enn 100 meter langt, skal det bruke tilgjengelig dekkslys i tillegg, samt to rundtlysende, hvite lanterner, én forut og én akterut og noe lavere enn den forut.
Hvis fartøyet ikke er manøvreringsdyktig, skal det i tillegg til de rundtlysende lanternene man skal bruke ved oppankring også vise to rundtlysende lanterner med rødt lys, anbrakt loddrett over hverandre. Når fartøyet står på grunn, er det naturlig nok ikke manøvreringsdyktig. Samme lanterner som når man står på grunn skal man også bruke dersom man f.eks. mister roret, har maskinskade, eller er en seilbåt i vindstille uten muligheter for å bruke motor.