utgave nr 12 1999

Holder gamle håndverk levende

Publisert Sist oppdatert

Holder gamle håndverk levende

Arnt Oskar Mokkelbost og Gerd Unni Strøm har i mange år hatt en drøm om å kunne livnære seg av maritime produkter skapt etter gammel modell og metode. Som tauverk og fendere, treskilt og seilduksklær, skipssekker og figurer fra norrøn mytologi.
De to entusiastene startet virksomheten ved å seile langs kysten i sin selvbygde Colin Archer-skøyte ”Aries” og selge sine spesielle produkter fra båtdekket. Maritimt håndverk godt ispedd deres egne ideer angående bruken av produktene. Det er blitt bruks-og pyntegjenstander i seilduk, tauverk, tre og stein til både hytter, hus og båter. Maritime restauranter langs kysten er også blitt gode kunder. Etter hvert er firmaet Aries Maritim Brukskunst ANS blitt kjent, og de to har oppdaget at det virkelig finnes en voksende viten og interesse for denne form for brukskust rundt i landet. I fjor sommer fikk de Håndverksprisen 1998 under kystkulturdagene i Lysøysund på Fosen.
I dag drives produksjonen på det nedlagte fergestedet Kvitnes i Frei kommune og sommeren 1999 har vært meget oppmuntrende. De to har virkelig klart å skape hobby om til levebrød og kan selv regulere hvor mye de vil jobbe. Arnt Oskar var tidligere avismann, men ville vekk fra dagspressestresset. Nå produserer de julegaver på heltid, men i sitt eget tempo.
Opplysninger: Aries. Tlf.: 71 52 89 26. Internett: www.nordmorsdata.no/aries