Gjør det selv: Skifte lensepumpe

Alle mann til pumpene? Ikke nødvendigvis, om lensepumpen gjør jobben sin.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN
TEKNISK KONSULENT: TORE CHR. HALVORSEN

Kanskje tar vi det som en selvfølge at pumpen der under dørken tar unna når det trengs. Som regel er den driftssikker og jobber trutt og trofast år ut og år inn. Men en dag kan det være stopp, og den dagen bør ikke komme når den trengs som mest.
Vi forutsetter skikkelig renhold og løpende vedlikehold av lensepumpen. Den enkleste reglen for et langt og godt liv er at den har et godt arbeidsmiljø, det vil si at den når det trengs, pumper ut det lille med vann som har samlet seg i kjølsvinet, og fremfor alt at det som skal gjennom pumpesystemet er rent vann, ikke bensin eller olje og slett ikke verktøy og skruer som forsvant ned i kjølen på siste motorservice.
I utgangspunktet er det ikke nødvendig å skifte ut en pumpe som fungerer, men snakker vi om forebyggende eller preventivt arbeid, så bør den nok det etter mange års hard jobbing.

FRA VÅTT TIL TØRT
Spesielt våtpumpene bør erstattes med tørre løsninger. Tidligere var det nokså vanlig at hele lensepumpen med innsug og strøm, var plassert i bunnen av båten. Selv på båter av en viss størrelse. Våtmontasje er fortsatt vanlig, men gjerne på mindre båter med liten plass. Pumpen står da nede i kjølen, i væsken som kan være en blanding av vann og olje, kanskje ispedd en slant diesel eller bensin. Dette er en enkel montasje, men svært utsatt for elektriske og mekaniske feil. Ofte er det vanskelig å få festet pumpe og sil i bunnen, for de fleste båtbyggere støper ikke inn noen festeanordning i skrogbunnen slik at det er noe å skru dette systemet fast i. Det forekommer ikke så sjeldent at utstyr med nedsenkbare pumper ligger veltet i skrogbunn, og det er ikke bra.

Det er lett å si at det ”bare er å skifte”. Hvem vet ikke hvor umenneskelige arbeidsforhold det er langt der nede i bunnen? Det aller beste er å gjøre jobben på et tidspunkt da motor eller aksling likevel skal ut, men det er sikkert å ønske for mye. Men ingenting er umulig, selv om det er trangt og kronglete. Det tar kanskje bare litt lengre tid.

Selv ved tørr montasje vil det være behov for godt feste nede i kjølen. I enden på slangen fra en tørrmontert pumpe skal det alltid plasseres et innsug med en solid sil (plast eller messing) som skal sørge for at pumpen ikke tetter seg og blir ødelagt. Noen utgaver har innebygget tilbakeslagsventil, og noen finnes med horisontal eller vertikal slangetilkopling. Inntakssilen bør ligge fast.
Er ikke skrogbunnen forsterket, kan det absolutt ikke anbefales å skru ned i den. Vi har to gode forslag som vil fungere, men som krever en godt rengjort og tørr skrogbunn før arbeidet utføres: 1) Lim silen og endestykket til slangen til skrogbunnen med PL 400. (NB: denne får du ikke løs igjen). 2) Lag deg en 2 mm syrefast plate med fire tilpassede skruer som vender opp. Lim denne fast med PL 400, træ den lille enheten ned på, og fest med muttere.

MEKANISK FLOTTØR
I bunnen eller på en vegg ned mot bunnen monteres flottøren, den skal gi riktige signaler for start og stopp, enten elektronisk eller mekanisk. Vi har en liten forkjærlighet for Wemas mekaniske flottør. Prinsippet er enkelt, flottøren flyter opp med væsken og fungerer som en av- og påbryter som styrer spenningen frem til lensepumpen. Den er montert med et monteringsklips, og kan enkelt tas ut for vedlikehold og rengjøring. Også Jabsco og Rule har gode løsninger. Den elektroniske bryteren, som er liten som en fyrstikkeske, plasseres på nivå med inntakssilen..

TILBAKESLAGSVENTIL
Det er krav til tilbakeslagsventil. I automatiske pumper er denne gjerne en del av endestussen og silen. Disse har som regel en 25mm eller 38 mm slangeinngang. Ved bruk av 38 mm slange, kuttes det ytterste stykket av. Vær oppmerksom på flytretning som vises med pil. Tilbakeslagsventil skal monteres på ”sugeside” av lensepumpen, ikke på trykksiden.
Tilbakeslagsventilen skal hindre vannet i å renne tilbake og den skal sørge for at pumpen ikke går tørr, men husk at væsken blir stående inne i slangen, og det øker faren for frostsprenging vinterstid. Hovedoppgaven for tilbakeslagsventil er å hindre tilbakerenning av væske og hjelpe til at pumpe får og har væske.
Som med alt annet utstyr til båt finnes det mange lensepumper på markedet. Vi har valgt å fokusere på to alternativer, Jabscos og Johnson, to elektriske, automatiske, gjennomprøvde og driftssikre alternativer. Før du kjøper pumpene må du ha kunnskap om krav til kapasitet (se tabell).

STRØM UANSETT
Finn en egnet plass for montasje av pumpen, gjerne på en drager eller et plant sted som er lett tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold. Ikke monter pumpen i områder med fare for lekkasje av vann eller drivstoff. En god regel er at man aldri monterer noe lavere enn 25 mm over automatisk lensenivå. Dessuten må man passe på at elektrisk nød- og sikkerhetsutstyr monteres slik at forsyningen ikke påvirkes om båten skulle ta inn vann. Det er også et viktig poeng at strømforsyningen til automatiske pumper tilkobles en nødstrømløsning, at strømmen går utenom batteribryteren og har egen sikringskurs. Skulle uhellet skje i havnen, og pumpene ikke har tilgang til strøm, da er alt arbeid bortkastet.

I Båtmagasinet nr 3 omtalte vi montering av alarmer, blant annet på lensepumpen. Det gir en ekstra trygghet. Det er krav til visuell varsling av lensepumpe på instrumentpanelet. Vi skal ikke bruke mye tid på andre pumpeløsninger enn de automatiske og manuelle, men kan nevne at blant andre Jabsco leverer en interessant clutschpumpe som er mye brukt blant fiskere. Den kobles til motoren med belte og har en atskillig større kapasitet enn andre løsninger. Velger man å koble til en Y-ventil, kan man switche mellom en saltvannstilførsel til fiskedunken eller lensing av bunnen, men den krever motordrift og kan ikke erstatteISO-godkjente lenseløsninger. Installasjon av manuelle, eller håndpumper, fraviker ikke mye fra de automatiske, men de er enklere i sin oppbygging. Pumpe håndtak som ikke er permanent festet, skal være forsynt med sikringsline eller annen anordning som hindrer at håndtaket forsvinner. For å slippe det problemet er en pumpe med fast ”pumpelokk” å anbefale. Den gir også godt håndgrep for effektiv pumping.

SLANGEVALG
Produsenter av slanger og pumper snakker ikke samme språk. Forskjellige dimensjoner kan gi en utfordring ved montasje, men det lar seg som regel løse. Vask for eksempel både stuss og slange innvendig med aceton, og er det snakk om spiralslanger som ikke er runde eller slette innvendig, ta gjerne på litt Sikaflex. Det er viktig å bruke slanger til lensepumper som tåler olje. Unngå for all del bensin, hverken pumper eller slanger tåler det.

Ikke glem strenge krav til montering. Alle skroggjennomføringer under vannlinjen og opp til 200 mm over skal ha doble slangeklemmer. Her er det dessuten krav til stengekran. Over dette nivået er det ikke krav til stengekran, men svanehals må sørge for minimum 350 mm høyde over vannlinjen.
Slangene skal klammes for hver halve meter.

Hva kreves?

Båt type

Båt utførelse

Pumpe(r)

Krav lensepumpe eller utstyr for øsing

Konstruksjonskategori

A

B

C

D

 

Åpen eller delvis dekket båt 

Med flytemidler ISO12217-3

 

Øsemidler spesifiseres i brukerhåndbok

Uten flytemidler ISO 12217

 

1 manuell pumpe, øsemidler for øvrig spesifiseres i brukerhåndbok.

 

 

 

Dekket båt

Kategori A, B, C

 

Utvendig styre posisjon

Primærpumpe

1 manuell pumpe

 

 

Sekundærpumpe

1 manuell eller mekanisk eller elektrisk pumpe

 

Innvendig styre posisjon

Primærpumpe

1 manuell eller mekanisk eller elektrisk pumpe

Sekundærpumpe

1 manuell eller mekanisk eller elektrisk pumpe

 

Dekket båt

Kategori D

Skroglengde over 6 m

 

 

 

 

1 manuell pumpe

Skroglengde u. 6 m

 

 

 

 

1 manuell pumpe, alt. se brukerhåndbok

 

I liten båt må en ha øsekar, som er bundet fast om bord, så det ikke forsvinner med kantring.

Kapasitetskrav
For manuelle lensepumper skal kapasiteten oppnås med 45 slag pr. min.
For båter under 6 m: 10 liter / min.
For båter over 6 m: 15 liter / min.
For båter over 12 m: 30 liter / min.

AUTOMATISK: Både Jabsco og Johnsons lensepumper holder høy kvalitet. Båtlengden avgjør krav til pumpekapasitet. Velg noe mer enn minstemålet.

HÅNDPUMPE: Unngå løst håndtak. Det skal oppbevares i mange år og alltid være tilgjengelig. Enklere å velge pumpe med fast ”pumpelokk”.

FLOTTØR: Vemas flottør er driftsikker og enkel. Gir sikre signaler til den automatiske lensepumpen.

FØLER: Alternativet til flottøren er en elektronisk enhet som varsler når vannet stiger.

TILBAKESLAG: Hovedoppgaven til en tilbakeslags ventil er å hindre tilbakerenning av væske og hjelpe til at pumpe får og har væske.

SIL: I enden på slangen fra en tørrmontert pumpe skal det alltid plasseres et innsug med en solid sil (plast eller messing) som skal sørge for at pumpen ikke tetter seg og blir ødelagt.

TØRRMONTERT: Den automatiske pumpen er plassert tørt og trygt mer enn 25 mm over automatisk lensenivå.

SKROGBUNNEN: Det er mye søl som samler seg i en dårlig rengjort skrogbunn. Olje og løse partikler setter pumpesystemet på en alvorlig prøve.

NUGLO: Monter en nuglo hvis mulig, da blir renholdet i kjølsvinet enkelt, og lensepumpen utsettes ikke for unødvendige påkjenninger.