utgave nr 11 1999

Gigantisk restaureringsprosjekt: Får Ingrid et nytt liv?

Publisert Sist oppdatert

Gigantisk restaureringsprosjekt

Får Ingrid et nytt liv?

Danske Ingrid er en tremastet slettopp skonnert fra 1920, bygget av eik på eik. Hun målte 100 bruttotonn. En entusiastisk gjeng i Moss er i gang med restaureringen etter å ha bragt henne hjem fra havnebassenget i København, hvor hun lå på tre meters dyp.

AV TOR SCHMEDLING

Seilmaker Joe Jørgensen i Skagen tipset i 1991 mossingen Olav Bjørshol om at det i København lå et seilskip som vansmektet på tre meters dyp. Entusiasme har mer enn en gang erstattet sunn fornuft. Slik også denne gang. (Siden har Olav Bjørshol også hentet hjem redningsskøyta Kragerø fra San Francisco). Prisen for skipet ble “Tre Kroner”, havnevesenet i København ble kvitt et problem og drømmen ble slept nordover. I 1920 måtte det en orkan til for at Ingrid skulle springe lekk. Det trengtes ikke denne gang, men kraftig slingring ble det. Sjøvann vasket ut skitt under garneringen og pumpene gikk tette. Assistanse kom i tide, og som en flytende fontene ble Ingrid slept til Moss, sine nye hjemby. Her har hun også vært på gamle trakter, dvs på bunnen, to ganger på grunn av sabotasje av pumpe og sviktende strømtilførsel.
Byen har nok gærninger til at foreningen Ingrids Venner er stiftet, og mange hjerter banker etterhvert for den aldrende damen. Venneforeningen teller nå 140 medlemmer. Skagen har også sin venneforening for Ingrid med 30 - 40 medlemmer. De har blitt tildelt midler fra Tuborgfondet.

Kreative krefter

Sommeren 1998 ble Ingrid brakt på land. Sommeren 1999 er kjølsprengningen en saga blott, likeledes er skjevheter i skroget rettet opp, garneringen er på vei ut, spantene ser bedre ut enn fryktet. De 4 - 5 øverste bordgangene må byttes ut, samt en del andre bord, likeledes et ukjent antall spantetopper. Nytt dekk skal legges og lastelukene skal få den originale størrelsen. Hittil har gjengen 50 - 70 tonn med eik, men tar gjerne mot mer. Motor er anskaffet, en 5-sylindret MAN 1939 som var nødaggregatet i det nå nedlagte Moss Glasværk.
I løpet av senhøsten skal det reises et provisorisk overbygg slik at arbeidet kan fortsette til vinteren. I mørke kvelder vil Ingrid bli et samlende møtested for en kreativ gjeng som styres mer av entusiasme enn fornuft.

Kort historikk

De første årene gikk Ingrid i Atlanterhavsfart. Under en tur Island i 1920, sprang hun lekk i en orkan. Uavbrutt pumping gjorde at hun holdt seg flytende til hun ankom Lerwick på Shetland. Året etter ble hun solgt og fortsatte som supplyskip for fiskeflåten på New Foundlandsbankene og fraktet salt og tørrfisk til Spania, Portugal og Italia. I 1924 fikk skuta en 120 hk Tuxham-maskin som hjelpemotor og redusert rigg.
I de neste 37 år ble det paketfart mellom Skagen og København, transport av “kolonialvarer, petroleum i tønder og meget andet”. Det meste av “meget andet” var også i tønner, øl fra Carlsberg bryggeri til Skagens beboere og gjester. Men også malerier av Ludvig Karsten som finnes både i Nasjonalgalleriet og i Statens Museum for Kunst i København. Han var glad i portvin, var en fremragende kolorist og i tillegg en smule kolerisk, og ikke alltid like fornøyd med håndteringen ombord.

Fra seil til motor

Ingrid fikk montert et lite styrhus i 1926. Dette ble erstattet av et større i 1954. Riggen ble ytterligere redusert i 1946 da Ingrid fikk en 200 H K Alpha Diesel (nok en ny Alpha i 1956). Paketruten København-Skagen ble sommeren 1961 tatt over av et moderne fartøy, mens Ingrid fikk gå i alminnelig trampfart. Riggen var etterhvert unødvendig pynt og i 1965 var det bare en mast igjen.
Slik ble Ingrid solgt til trampfart i Østersjøen med pårenning av “Sif”, et møte som gikk utover både plank og spant, grunnstøting ved Nidingen og tvangsauksjon i Løgstør i 1969.
En dansk spesialpedagog fikk tilslaget og benyttet båten i behandlingen av ungdom som var kommet ut på skråplanet. Han mente at et skrått dekk er tryggere omgivelser for de unge. Men dansken var også en ihuga vinsamler, og i 1986 ble han tatt av det svenske tollvesen med 189 flasker vin ombord. Dessverre fikk læreren leddgikt og flyttet til Spania for varme og vin. Ingrid ble liggende ved “Tre Kroner” like nord for Den Lille Havfrue og sank på tre meters dyp til mossingene nå satser på å gi henne et nytt liv.