utgave nr 11 2009

Dieseldyr på tanken: Krever handling

Å få vite at man ha dieseldyr på tanken, føles nesten som en dårlig beskjed fra legen. Finnes det et liv etter dette?

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

For liv er det, i det minste, på dieseltanken. Men, det er også håp om å bli kvitt utøyet. Det beste forsvaret er jevnlig drenering og kontroll av tank og filtre, og rask aksjon når du observerer vann og slam i dieselen.
Dieselen er i utgangspunktet ren, og det tilhører erfaringsmessig unntakene at man bunkrer forurenset diesel i marinaene. Stort sett ligger årsaken til vann i dieselen om bord i båten. Utett påfyllingsflens og vanninntregning via luftingen kan være årsaker, men den viktigste årsaken av alle er kondens på tanken. En dieseltank ”puster” gjennom døgnet på grunn av skiftende temperaturer, og i en dieseltank som ikke er helt full, vil det danne seg kondens i sjiktet mellom dieseltanken og toppen av tanken. Siden vann er tyngre enn diesel, og de to væskene ikke blander seg særlig godt, vil vannet legge seg på det laveste punktet i tanken.

Hva er dieseldyr?
Dieseldyrene er vanlige bakterier og sopp som lever rundt oss i naturen. De trives best i grensesjiktet mellom diesel og vann, hvor de oppholder seg mest i vannfasen og føden er diesel. Vann på dieseltanken er en stor trussel for motorens driftssikkerhet. I diesel som er helt fri for vann er det ikke særlig gode vekstvilkår for dieseldyr, men selv i ”vannfri” diesel er det mikroskopiske vannpartikler som er tilstrekkelig til at dieseldyrene kan overleve og er det mer enn 0,5 prosent fritt vann på tanken øker faren for oppblomstring av dieseldyr dramatisk.

Dieseldyrene lever i vann og ernærer seg av dieselen eller tilsetningsstoffene i den. De har optimale forhold i temperaturer mellom 25 og 30˚C, men selv i lavere temperaturer evner de å formere seg.
Avfalsstoffene fra dieseldyrene legger seg på bunnen av tanken og blir en slimete substans. Slammet kan tette til både slanger, grovfilter og finfilter, og til slutt også ødelegge fødepumpe, dyser og høyttrykkepumper. Det kan bli en dyr affære – men fremfor alt utgjør de en stor risiko for driftsstans når du minst ønsker det, for eksempel i dårlig vær. I sjøgang virvles slammet opp fra bunnen av tanken og suges inn i motorens drivstoffsystem og tetter det til.

Slik får du bukt med dem
Renhold av båtens dieseltanker kan i mange tilfeller være vanskelig. Tappekran er mangelvare på de fleste båter, og slett ikke alle mannhull er like lett tilgjengelig. Visse båter, som vår reportasjebåt, har tappepung med dreneringskran på tankens laveste punkt. Siden vann er tyngre enn diesel, samles også slammet og dieseldyrene her. Ved store ansamlinger er det imidlertid ikke nok bare å drenere tanken. Da må tanken rengjøres fullstendig – noe som i mange tilfeller er praktisk umulig. Båtmagasinet fikk konstatert dieseldyr på tanken på forsommeren. Sannsynligvis skyldes oppblomstringen en uheldig bunkring med uren diesel i fjor, og etter en vinter med mye stilleligge hadde dyrene fått formere seg på tanken. Heldigvis var angrepet forholdsvis mildt, og vi kunne drenere en kaffekopp med brun væske fra grovfilteret, og deretter ca en liter fra tanken i flere omganger. Vi gikk til innkjøp av det norskproduserte tilsetningsstoffet Bio-Protect 2, som etter sigende skal drepe dieseldyrene. Etter en hestekur med Bio-Protect 2, ser det nå ut til at tankene om bord er helt frie for dieseldyr, og en kjemisk test av dieselen tyder på at det er tilfelle.

– Dreper bakteriene
Ifølge Einar Angeltveit i Maritim Consultants AS på Ågotnes nord for Bergen som produserer Bio-Protect, dreper middelet bakteriene i dieselen.
- Det er forskjellige produkter i handelen og de kan fungere litt forskjellig, forteller Angeltveit.
– Tar vi utgangspunkt i Bio Protect 2, så tar det ca ett døgn fra man tilsetter middelet til alle dieseldyr er drept – forutsatt riktig dosering. På 500 liter diesel anbefaler vi 250-500 ml Bio-Protect 2 for å bekjempe et angrep.
- Har man da tatt knekken på dem helt?
– Kuren tar knekken på dem helt på den måten at de ikke vil blomstre opp igjen og formere seg videre. Det vil imidlertid alltid være en del levende bakterier tilstede i dieselen uten at dette skaper noen problemer.
- Hvilke mengder klarer de ikke å drepe?
– Store mengder dieseldyr kan drepes. Det må bare doseres i forhold til tankens volum. Problemet er ikke i første rekke at man ikke får drept dieseldyrene, men at det organiske materialet som de døde dieseldyrene etterlater seg kan tett igjen drivstoffsystemet frem til motoren. Jo større mengder dieseldyr man har på tanken, desto større mengder avfall blir igjen på tanken etter en kur. Ved et hardt angrep, det vil si at det kommer mye avfall i grovfilteret, vil det være nødvendig med en rengjøring av tanken for å få bukt med problemet. Det er en fordel å ta rengjøringen før det drepes ned. I levende form er dieseldyrmassen løs og sleip, mens når dieseldyrene er drept går de over i en fastere form og henger mer fast i overflaten, forteller Angeltveit
– Er det mulig å teste dieselen for å fastslå om man er kvitt dieseldyrene?
Det er mulig å teste om det er vekst av dieseldyr, enten ved selvtest med Dip Sticks vi sender på bestilling, eller å sende en dieselprøve til et laboratorium. Det tar to til tre dager å få resultatet på en innsendt prøve. Maritim Consultants AS kan foreta ATP-test som gir resultat umiddelbart. Men i de fleste tilfeller er det unødvendig med test for å konstatere dieseldyr siden man som regel oppdager dem ved at turtallet på motoren synker uten forvarsel eller man får et sleipt belegg i filteret.

Rengjøring av tanken
– Hvor store mengder dieseldyr må til før dere anbefaler en fullstendig rengjøring av tanken?
– Dersom du oppdager gjørme, eller slimaktig væske i filteret, er det som regel et betydelig belegg med gjørme i bunnen av hele tanken og rengjøring må til. I tillegg kan det være nødvendig å blåse gjennom rør og slanger mellom filter og tank.
– Hvor mye og omfattende må det rengjøres?
– Det er ikke så viktig med den veldig grundige rengjøringen fordi at uansett hvor godt du rengjør vil bakteriene blomstre opp igjen etter kort tid dersom du ikke ”dreper” med riktige kjemikalier etter rengjøring. Det som er viktig er at du får bort det meste av gjørma slik at du ikke blir belemret med dette smusset i filteret i lang tid etter at du er ferdig med dieseldyr veksten.
– Når vet du at du har tatt knekken på dem?
– Dersom du har dosert tilstrekkelig med dieseldyr drepende middel tar du alltid knekken på dem. Du kan sende inn prøver eller ta selv-test, men du ser det også ved kontroll av grovfilteret eller drenering av tanken dersom du har mulighet til det.

Seks dieselråd
• Unngå å få vann på tanken.
• Sørg for at tanken er full så ofte som mulig, og særlig i forbindelse med lengre driftspauser eller opplag. Ved vinteropplag skal tanken alltid være full for å unngå kondens.
• Inspiser tanken og grovfilteret regelmessig dersom du har mulighet. Ved filterbytte vil du få en indikasjon på om det er vann/dieseldyr på tanken.
• Ha skikkelige grovfiltre. Finfilteret på motoren er på ingen måter tilstrekkelig.
• Doser forebyggende med kjemikalier, for eksempel Bio Protect 2, og det vil hemme ettervekst av dieseldyr.
• Ha alltid med minst ett sett reserve dieselfiltre.