utgave nr 8 2003

Motorskolen 2 - Bensinmotoren

Publisert Sist oppdatert

(Motorskolen 2 )

Bensinmotoren – enkel, men sær

Får bensinmotoren bensin i riktig mengde, nok forbrenningsluft og gnist på pluggene, vil den som regel gå som den skal.

Tekst: Jon Winge

Bensinsøl blir til bensindamp. Den er sterkt eksplosjonsfarlig.
Vær nøye med renhold og lufting.

Oppstår det feil på bensintilførselen, stopper motoren vanligvis ikke brått. Den fusker, før den mister turtallet.
Er tanken tom, suger motoren først bensin, deretter luft og bensin og til slutt bare luft. Turtallet tar seg ofte opp og dabber av flere ganger før det er slutt. Da er det bare å fylle bensin og starte igjen, men vær forberedt på å kverne litt på selvstarteren før bensinen atter er kommet helt til forgasseren.

Kjør bare selvstarteren 15 sekunder om gangen.
La den hvile dobbelt så lenge mellom hver gang.

Når motoren ikke vil gå

Sjekk at det er bensin på tanken og at bensinrørene ikke er tilstoppet. Koble fra og blås tilbake til tanken.
Åpne bensinfilteret og rens det. Velbygde båter har slikt filter. Finnes det ikke i din båt, bør du få det ettermontert.
Koble fra bensinslangen der den går inn på forgasseren. Tørn motoren kort med selvstarteren. Det skal komme bensin fra slangen (fang den opp med en fille). Gjør det ikke det, kan bensinpumpen være årsaken.
Sjekk bensinpumpen. Den er som oftest av membrantype og er lett å åpne. Den drives av en vippearm som stikker inn i motorblokken. Kontroller at membranen er hel og at pumpen ikke er tilstoppet.
Kontroller at pumpen går. Tørn motoren på selvstarteren mens du holder fingeren på membranen, som nå skal heve og senke seg. Hvis ikke, er hevarmen eller kamakselen i stykker og du må til verksted for reparasjon.
Kontroller de små énveisventilene for bensin inn og ut.
Sjekk tennpluggene. Hvis de er våte av bensin, kan det bety at forgasseren flyter over. Steng bensinkranen, steng tomgangs­dysen forsiktig, se instruksjonsboken. Legg merke til hvor mange omdreininger det var på skruen og kjør motoren på selv­starteren med full gass på hendelen for å tørke pluggene. Åpne tomgangsdysen likt antall omdreininger og start motoren.
De fleste problemer med drivstoffet skyldes rusk som tetter til bensinfilteret og/eller nåleventilen i flottørkammeret. På små forgassere er det enkelt å løsne flottørkammeret slik at du kan rense det innvendig. Kontroller nåleventilen ved å blåse inn i bensinslangen samtidig som du presser flottøren varsomt opp med fingeren slik at nåleventilen lukkes. Nå skal det ikke kunne gå luft gjennom slangen, ellers må ventilen skiftes. Sett sammen forgasseren igjen og monter bensinslanger. Start opp.

Knep når du er i nød:

Er bensinfilteret på motoren av engangstype, og du ikke har reservedel om bord, fjerner du det og kobler slangene sammen. Improviser med en slangebit og slangeklemmer. Kjør så kort som mulig for nå går det urenset bensin direkte til forgasseren.
Er bensinpumpen i stykker, kan du rigge en falltank. Bruk reservekannen og rigg til en slange rett til inntaket på forgasseren. Kannen monterer du høyere enn forgasseren slik at bensinen renner av tyngdekraften. Pass på at du surrer/stempler kannen skikkelig. Hold motorromsluka åpen, viften i gang og brannslukkingsapparatet klart.

Gnisten

Bensindampen skal antennes i sylinderen ved hjelp av en høyspent gnist. Det sørger coilen, avbryterkontaktene (stiftene) og tennpluggene for. Moderne motorer her elektronisk tenning uten vanlig fordeler og avbryterkontakter. Der er det vanskeligere å feilsøke. Her følger feilsøkingsprosedyren på en vanlig motor. En del av punktene gjelder for moderne motorer også, for eksempel dette med tennpluggene.
Har du utslag på turtelleren når du kjører selvstarteren, betyr det som oftest at tenningsanlegget er i orden så langt som til fordeleren. Da ligger feilen i pluggkabler eller plugger.
Skru ut en tennplugg, sett plugghetten på igjen og hold pluggen mot bart (ikke malt) motorgods mens du kjører selvstarteren. Det skal nå komme skarpe, blålige gnister fra tennpluggen. De kan være vanskelige å se i sollys. Hold i gummien slik at du ikke får støt.
Sjekk elektrodene på tennpluggene og den innvendige delen av isolatorene. Er elektrodene rundbrent i kantene, må pluggene skiftes.
Er sotbelegget på pluggelektrodene tynt, tørt og brunt, er alt i orden. Er det tykt og svart, er bensin/luft-blandingen for fet, eller pluggene har for høyt varmetall. Er fargen hvit eller grå, med tydelig brente elektroder, har pluggene for lavt varmetall. Se etter i instruksjonsboken og skift til kaldere eller varmere plugger, (kjent betegnelse for den som selger dem).
Fuktige plugger kan tyde på ujevn tenning. Kontroller alle kabler og koblinger.
Juster gnistgapet på pluggene i henhold til bruksanvisnin­gen. Vanligvis rundt 0,6 mm.

Eldre motorer

Har du fremdeles ikke god gnist, må du gå grundigere til verks:
Nå er vi på eldre motorer: Åpne fordelerlokket. Sjekk at det er tørt og rent inne i lokket og i fordelerens indre. Dusj med CRC eller WD 40. Det kan være nok til å få gnisten tilbake. Kontroller avbryterkontaktene (stiftene). Tørn motoren og kontroller at de faktisk åpner og lukker seg. Det kan skje at de er brent sammen, og det betyr dårlig kondensator. Rens flatene med stiftfil (til nød neglefil), fint smergellerret eller vannslipepapir. Skift helst hele settet. Skift kondensator samtidig (enkelt og billig).
Tørn motoren så stiftene åpnes. Løsne klemskruen som holder den faste av de to stiftene og still åpningen mellom dem i henhold til bruksanvisningen. Vanligvis rundt 0,4 mm.
Sjekk at kontaktpunktene inne i fordelerlokket og på rotoren ikke er brent. Rens dem med smergellerret. Er punktene forbrent eller tæret bort av gnister, må lokket og rotoren skiftes ut. Trekk en pluggkabel av fordelerlokket og sjekk at det er god metallisk kontakt mellom skoen på kabelen og sokkelen i lokket. Skrap rent for irr eller slip forsiktig med smergellerret. Dusj med CRC eller WD 40. Fortsett med resten, men gjør deg ferdig med én kabel om gangen så du ikke går i surr med plasseringen. Har du fremdeles ikke gnist, kontrollerer du coilen. Høyspentkretsen sjekker du ved å fjerne den tykke kabelen som går inn i sentrum av fordeleren, stikk en spiker e.l. inn i den, hold denne fast med gummihetten og før spissen mot bart metall mens du kjører selvstarteren. Det skal gnistre friskt.
Bruk 12 volt prøvelampe om du har det og test kondensatoren. Den ser ut som en liten tønne og sitter enten inni eller utenpå fordeleren. Koble lampen mellom kondensatorens festebrakett og motorgods (bart metall). Lyser lampen når du slår på tenningen, er kondensatoren defekt. Fusker motoren når den går, kan det skyldes svak kondensator.
Du kan også teste lavspentkretsen på coilen. Dette gjelder delvis også moderne motorer. Ta av fordelerlokket og koble prøvelampen mellom de to lavspentpunktene på toppen av coilen. Det er ved de tynne kablene som går inn på hver side av toppen – den ene går til fordelerens ytterside, den andre til tenningsnøkkelen. Tørn motoren på selvstarteren. Lampen skal lyse hver gang stiftene lukkes og slukke når de åpnes. En moderne motor har ikke stifter du kan kontrollere, men det er et godt tegn at lampen tenner og slukker vedvarende.

Slik stiller du tenningen

Har du filt eller byttet avbryterkontaktene (stiftene) er tenningstidspunktet blitt endret fra det optimale. Er tenningen for høy altså på for tidlig tidspunkt, får du "tikking" ved gasspådrag. Er tenningen for lav, altså på for sent tidspunkt, kan du få ettertenning når du skal stanse motoren. Ingen av delene er farlig på kort sikt, men du bør få stilt tenningen korrekt ved første anledning. Det skjer ved hjelp av instrumenter, men du kan grovstille såpass bra at det fint går å kjøre likevel.
Varmkjør motoren. Løsne klemskruen på låseringen under fordeleren (på stammen). La motoren gå på tomgang. Drei fordeleren fram og tilbake. Der du får det høyeste turtallet, er tenningen tilnærmet korrekt.
Sett fast klemskruen igjen. Nå er tenningen såpass bra at du egentlig ikke behøver å foreta deg noe mer, men dersom du vil ha maksimal ytelse, og frem for alt best mulig bensinøkonomi, må tenningen finstilles med spesialinstrument.