utgave nr 9 2006

Kjemper for skipstunnel gjennom Stadlandet

Publisert Sist oppdatert

Kjemper for skipstunnel

Med en skipstunnel ved Stad kan små og store båter ferdes beskyttet fra Stavanger og helt til Molde.

TEKST: AMUND RICH. LØKEN
Tommelen opp eller ned for en spektakulær vannvei sprengt som tunnel i fjellet mellom Kjødepollen og Moldefjorden? Ingen vet. Den rødgrønne regjeringen har lovet at saken skal opp i Stortinget i år. Men det er helt uvisst om det vil skje, eller hva utfallet blir.

130 år gammel idé
Selskapet Stad Skipstunnel har en brennende styreleder i ordfører Jan Helgøy fra Vanylven. Han går høyt på banen og satser alt på gjennomføring av den 130 år gamle idéen. Han er selv optimist til det motsatte er bevist, og finner ikke en eneste grunn til at prosjektet ikke skal la seg realisere.

- Nå har vi utredet oss nesten i hjel. Alle er velvillige, men nå trengs det politisk handling på høyt plan. Vi fortjener virkelig Stadtunnelen. De siste 100 år har 100 mennesker omkommet og 100 skip er forlist på dette havstykket, som er et av de mest værharde i Europa.
Næringslivet trenger tunnelen for å overføre gods på skip tryggere, rimeligere og langt mer miljøvennlig enn bil. Reiselivsnæringen har sterkt behov for en attraksjon som denne. Verdens første skipstunnel vil generere store inntekter. Småbåtfolket fortjener å ferdes trygt over Stad. Vi skal ikke undervurdere den enorme ressursen som ligger i landets store fritidsbåtflåte. Med en slik tunnel kan store og små fartøy plutselig ferdes trygt fra Stavanger til Molde. Da åpner det seg muligheter for nye og store opplevelser for tusenvis av båtfamilier som i dag vegrer seg for å krysse Stadhavet, sier ordfører Helgøy. Han krysser fingrene for at det nå endelig kan bli noe av skipstunnelen.

1.800 meter
På Nordfjordsiden er tunnelinnslaget planlagt mellom Eide og Berstad. På Sunnmøresiden, 1.800 meter unna, kommer utløpet ved Kjøde. Opprinnelig var et planlagt en tunnel med seilingshøyde på 25 meter. Den er kostnadsberegnet til en milliard kroner. Skal turistnæringen ha glede av verdens eneste skipstunnel, må den ha plass til hurtigruteskipene. Da må seilingshøyden økes til 33 meter og det blir en merkostnad på 400 millioner kroner, i følge beregninger fra Kystdirekoratet. Andre beregninger viser langt lavere kostnader. På det punktet er kaptein Arne Gran-Ernstsen på hurtigruteskipet Trollfjord meget klar:
- Bare en pølse i slaktetida. Nå kan vi få verdens første skipstunnel. Den vil plassere seg helt i toppen blant verdens turistattraksjoner, helt på linje med Eiffeltårnet i Paris og pyramidene i Egypt. Ikke tvil en gang på at dette regnestykket vil svare seg, sier han. Forsiktige prognoser viser at Stad Skipstunnel kan trekke til seg mellom 500.000 og 600.000 turister årlig.
- Og kanskje viktigere, fortsetter kaptein Gran-Ernstsen; som sjøfartsnasjon må Norge slippe å være vitne til flere tragiske ulykker på Stadhavet. Et av de nyeste hurtigruteskipene fikk for to år siden motorstopp rett utenfor Stad, i vind av storm styrke. Godt sjømannskap avverget det som lett kunne blitt norgeshistoriens største skipskatastrofe. Hans skip Trollfjord er søsterskipet til Midnatsol, som var nær ved å drive på land på Bukketjuvane med akterenden først.
- Strekningen forbi Stad vinterstid kan sammenlignes med Kapp Horn. Du finner ikke veldig mange styggere havstrekninger å passere i dårlig vær, sier han.
Langt unna operaen
Næringslivet kjemper energisk med for å få gjennomført planen. Pan Fish kan bli en av de største brukerne. De gjennomfører 4-5.000 transporter rundt Stad årlig. Det er snakk om frakt av fisk i milliardklassen. Ikke bare vil tunnelen bli en viktig eksportåre. Garantert smul sjø vil også sikre kvaliteten på fisk som fraktes levende. I dag taper fiskerne, ifølge Sogn og Fjordane Fiskarlag, 62 millioner kroner i året på at tunnelen ikke er bygget. Næringen påføres et betydelig verditap når Stad ikke lar seg passere eller at dårlig vær er med på å redusere kvaliteten.
- Vi snakker ikke om å bygge et operahus til 3.5 milliarder, vi snakker om en trygg og viktig næringstunnel til 1.4 milliarder kroner. Uansett hvordan vi regner, vil Stad Skipstunnel lønne seg for samfunnet Norge, sier styrelederen Jan Heløy. Han regner med at flertallet på Stortinget omsider vil fatte et historisk vedtak.